ЕВРОПАЛАТИ: Промените в Директивата за правата на потребителите не намаляват правните разходи за фирмите при трансграничната търговия

На 24 март 2011 г. Европейският парламент гласува изменения в правилата в Директивата за правата на потребителите, които целят да се засилят чувствително правата на потребителите по отношение на информацията, доставките и анулирането на договорите, като в същото време и да се изяснят правилата при дигитално сваляне в интернет (приетият текст е публикуван на www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-116065-001-01-01-901-20110322FCS16061-01-01-2006-2006/default_p001c005_bg.htm).

Преди гласуването на Директивата за правата на потребителите по време на пленарната сесия на Европейския парламент, БИЗНЕСЕВРОПА, ЕВРОПАЛАТИ и Европейската асоциация на занаятите, малките и средни предприятия (UEAPME) призоваха Европейския парламент да насочи усилията си към постигането на пълна хармонизация на правилата и да се въздържи от приемането на минимални изисквания за хармонизация.

В общо становище до членовете на Европейския парламент, трите бизнес организации изразиха притеснението си от големия броя промени, предложени от Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и Комисията по правни въпроси на Европейския парламент. Тези промени рискуват да застрашат първоначалните намерения на Европейската комисия, предупредиха трите организации.

Европейският парламент обаче гласува редица клаузи за минимална хармонизация, които оставят на държавите-членки свободата да запазят или да приемат безброй допълнителни изисквания, освен заложените в Директивата. Според оценката на влиянието, направена от Европейската комисия, всяка компания ще трябва да плати над 70 000 евро, за да отговори на 27 различни правни рамки.

„Днешният вот показва, че членовете на Европейския парламент са забравили за една от основните цели на Директивата за правата на потребителите, а именно да се намалят правните разходи за фирмите, желаещи да осъществяват трансгранична търговия. Това е огромна административна и финансова тежест, особено за малкия бизнес”, каза главният секретар на ЕВРОПАЛАТИ, Арналдо Абруцини.

В изявлението на Европалати с казва: „Значителните промени, приети от Европейския парламент, следва да бъдат съпътствани от допълнителна оценка на въздействието. Сега ЕВРОПАЛАТИ се надява, че по-разумният подход, предприет от Съвета на ЕС, ще надделее по време на преговорите и че гласуването на 24 март ще бъде само дребна спънка в процеса.

Шоколадов пример
Нека разгледаме хипотетичната малка фирма „Шоколади за единния пазар”, със седалище в Белгия, която продава шоколади по интернет.

През 2008 г. компанията е решила да разшири бизнеса си в целия Европейски съюз и е инвестирала 70 562 евро в правни проучвания, с цел да приспособи договорните си условия към законодателството за защита правата на потребителите на 27-те страни-членки. В следствие на вота от 24 март на Европейския парламент, правната рамка за потребителските права беше променена, без да се постигне хармонизация. Шоколадовата компания сега ще трябва да инвестира още 70 000 евро за правни разходи, за да обнови договорните си условия. Първоначалното предложение на Европейската комисия, което целеше да се хармонизират правата на потребителите в ЕС, щеше да намали тези разходи до 2 153 евро.

Цитираните в горния пример суми са взети от Доклада за оценка на влиянието, публикуван от Европейската комисия на 30 юли 2008 г.

Инфобизнес бр.13/2011

 
Публикувана: 4 Април 2011 г. 10:04:13
 Новини

19 Октомври 2017
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
още...
19 Октомври 2017
Нова групажна линия на фирма MW Logistica свързва България и Франция
още...
19 Октомври 2017
Иновационен форум 26-29 ноември 2017 г, гр. Братислава, Словакия
още...
18 Октомври 2017
Представяне на "Глобалните икономически тенденции, перспективите за отношенията Япония-ЕС и значението им за България" - 24 октомври 2017г, София
още...
18 Октомври 2017
Семинар за възможности за кандидатстване по „Хоризонт 2020"
още...

Още новини