Младежите, навършили 18 години внасят сами здравните си вноски ако не са запонали да учат или работят

Младежите, завършили средното си образование през учебната 2010-2011 година, трябва да заплатят здравните си вноски за своя сметка, до започване на работа или на учебната година във ВУЗ, където ще продължават своето обучение.През месеците юли, август и септември те не се осигуряват от републиканския бюджет и може да имат пропуски в здравните вноски. При повече от 3неплатени вноски, бъдещите студенти ще се окажат с прекъснати здравни права. За да продължат да ползват безплатно услуги от Националната здравноосигурителна каса, те трябва да подадат еднократно Декларация Образец № 7 в офиса на НАП по местоживеене и да внесат дължимите вноски. Срокът за нейното подаване е до края на месеца, следващ месеца на възникване на обстоятелството за самоосигуряване. Образецът на декларацията може да се изтегли по интернет на адрес — www.nap.bg или да се получи в офисана НАП в Русе.

Лицата, които са трайно безработни и сами внасят здравноосигурителните си вноски, през тази година дължат месечно 16, 80 лв. за тях. Те се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Ако вноските се дължат за месец юли, то те трябва да бъдат внесени до 10 август. При попълване на преводни нареждания за внасяне на здравно осигурителните вноски, е необходимо да се напише точната сума, кодът за вид плащане (код 560405 - „Вноски от лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО” и код 562806 - „Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за НЗОК”), като задължително се посочва периода, за който се отнася вноскатаи ЕГН. Живеещите в Русенска област могат да проверят здравния си статус в салон № 1 за обслужване на клиенти в офиса на НАП на ул. «Майор Атанас Узунов» № 19 илина телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор. Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да се направиина сайта на НАП чрез електронната услуга „Здравноосигурителен калкулатор” .

НАП

 
Публикувана: 24 Юни 2011 г. 9:06:07
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини