Европалати: Директивата за правата на потребителите - ограничени ползи на висока цена

Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати (Европалати)*, в която членува и БТПП, изрази загриженост по отношение на приетата от Европейския парламент Директива за правата на потребителите** и смята, че ще има ограничени ползи на висока цена.

Европалати счита, че приетият от Европейския парламент текст на Директивата за правата на потребителите ще бъде пагубен за милиони малки и средни предприятия в Европа, тъй като ще породи несигурност и големи диспропорции в административните разходи, а получената в замяна полза за потребителите ще е минимална или никаква.

„Законодателите са забравили една от двете основни цели на първоначалния текст на директивата: да се намалят пречките пред бизнеса. Вместо това, вниманието им е насочено към гарантиране и подобряване на защитата на потребителите, което обаче ще има ограничен ефект“, коментира Арналдо Абруцини, главен секретар на Европалати.

„Законотворците подчертават необходимостта да се балансират интересите на търговците с тези на потребителите. В основата си обаче и двете групи — търговци и потребители, споделят желанието за премахване на пречките пред покупката и продажбата на стоки на европейския пазар. В този смисъл, считаме, че директивата е напълно незадоволителна”, каза г-н Абруцини.

В становището на Европалати се казва: „Отдалечаването от идеята за максимална хармонизация подкопава цялостната обосновка, залегнала в основата на първоначалното предложение на Европейската комисия, и може дори да доведе до повишаване на фрагментацията на пазара. Според фирмите, занимаващи се с електронна търговия, приетият компромис ще създаде възможност да се предоставят услуги безплатно, ще отвори нови вратички за нарушаване на закона и ще доведе до значителни разходи за информационни технологии за малките и средни предприятия, занимаващи се с продажби от разстояние.“


* Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати представлява повече от 20 милиона предприятия в Европа — 93% от които са малки и средни предприятия — чрез членовете си в 45 държави и Европейска мрежа от 2000 регионални и местни палати.

** Новата директива беше приета на пленарната сесия на 23 юни. Приетите текстове са на адрес www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
language=BG&type=TA&reference=20110623&secondRef=TOC

Досегашните правила на ЕС за защита на потребителите бяха от времето преди "дигиталната революция", поради което слабо обхващаха защитата на потребителите при онлайн покупки. Проблемите с недоставяне или забавени доставки на поръчани стоки, както и фрагментирането на правилата за защита на потребителите между държавите членки, досега бяха пречка пред трансграничната онлайн търговия. Същевременно бизнесът изтъкваше законовите различия между държавите членки като причина да не предлага своите продукти извън границите на своята страна.

След гласуването в ЕП на 23 юни, министрите на страните от ЕС трябва формално да приемат законодателното предложение (очаква се през юли), след което държавите членки ще разполагат с две години за неговото приложение.

Инфобизнес бр. 26/2011

 
Публикувана: 30 Юни 2011 г. 9:06:02
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини