ЕК: Стимулирането на научните изследвания и иновациите със 7 млрд. EUR ще създаде работни места и растеж

Около 7 млрд. евро безвъзмездни средства са на разположение тази година, като част от текущата програма за финансиране на изследванията с общ бюджет от 53 млрд. евро за периода 2007-2013 г. Изследователски екипи от ЕС и извън него могат да кандидатстват за средствата, с помощта на които Европа се стреми да развие изследвания на световно ниво и да скъси преднината на своите основни конкуренти в нововъведенията - САЩ и Япония. За тази цел ЕС иска да увеличи разходите за научни изследвания до 3% от брутния вътрешен продукт до 2020 г. (в сравнение с 2% през 2009 г.). Това може да допринесе за създаване на 3,7 млн. работни места и увеличаване на годишния растеж с около 800 млрд. евро.

Поканата за научноизследователски проекти е съобразена също така с целите на политиката на ЕС за "Съюз за иновации". Тази водеща инициатива на стратегията за растеж и заетост "Европа 2020" ще стимулира и ускори нововъведенията в Европа, като същевременно ще премахне пречките пред достигането на добрите идеи до пазара.

Безвъзмездните средства за изследвания ще бъдат насочени главно към области като:

  • активно остаряване в добро здраве - подпомагането на възрастните хора да водят активен и независим живот е първото европейско партньорство за иновации, съчетаващо публични и частни изследвания;
  • информационни и комуникационни технологии - мрежова и свързана с услугите инфраструктура, наносистеми и микросистеми, фотоника, роботика, цифрово съдържание, езици, здраве и енергийна ефективност;
  • колаборативни проекти между европейски изследователи, помагащи им да пласират откритията си на пазара;
  • подпомагане на изследователите - около 10 000 от тях ще получат средства чрез програмата "Мария Кюри", в рамките на която стартира пилотен проект за насърчаване на предприемачеството и сътрудничеството между университети, научноизследователски органи и частни компании;
  • екологични предизвикателства - изменение на климата, загуба на биоразнообразие, ефективно използване на ресурсите;
  • по-безопасна и по-здравословна храна - инвестиции в силна биоикономика, усъвършенстване на производствените методи;
  • нанотехнологии - изследванията на поведението на частиците на атомно и молекулярно ниво могат да доведат до нови видове заводи, по-екологични коли и енергийно ефективни сгради;
  • по-чист, по-безопасен и по-ефикасен транспорт и мобилност.

Близо 16 000 изследователи ще получат финансиране за проекти през тази година. Около 1 млрд. евро ще бъдат използвани в помощ на иновациите в малките и средните предприятия. Ще бъде учредена също нова награда за жени новатори, чиято работа е била подпомогната от програмата за финансиране на научни изследвания. По-голяма част от поканите за представяне на проекти са публикувани на 20 юли.

Отворените конкурси по Седма рамкова програма ще намерите на ел. адрес: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls

 
Публикувана: 28 Юли 2011 г. 16:07:17
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини