ЕК: Стимулирането на научните изследвания и иновациите със 7 млрд. EUR ще създаде работни места и растеж

Около 7 млрд. евро безвъзмездни средства са на разположение тази година, като част от текущата програма за финансиране на изследванията с общ бюджет от 53 млрд. евро за периода 2007-2013 г. Изследователски екипи от ЕС и извън него могат да кандидатстват за средствата, с помощта на които Европа се стреми да развие изследвания на световно ниво и да скъси преднината на своите основни конкуренти в нововъведенията - САЩ и Япония. За тази цел ЕС иска да увеличи разходите за научни изследвания до 3% от брутния вътрешен продукт до 2020 г. (в сравнение с 2% през 2009 г.). Това може да допринесе за създаване на 3,7 млн. работни места и увеличаване на годишния растеж с около 800 млрд. евро.

Поканата за научноизследователски проекти е съобразена също така с целите на политиката на ЕС за "Съюз за иновации". Тази водеща инициатива на стратегията за растеж и заетост "Европа 2020" ще стимулира и ускори нововъведенията в Европа, като същевременно ще премахне пречките пред достигането на добрите идеи до пазара.

Безвъзмездните средства за изследвания ще бъдат насочени главно към области като:

  • активно остаряване в добро здраве - подпомагането на възрастните хора да водят активен и независим живот е първото европейско партньорство за иновации, съчетаващо публични и частни изследвания;
  • информационни и комуникационни технологии - мрежова и свързана с услугите инфраструктура, наносистеми и микросистеми, фотоника, роботика, цифрово съдържание, езици, здраве и енергийна ефективност;
  • колаборативни проекти между европейски изследователи, помагащи им да пласират откритията си на пазара;
  • подпомагане на изследователите - около 10 000 от тях ще получат средства чрез програмата "Мария Кюри", в рамките на която стартира пилотен проект за насърчаване на предприемачеството и сътрудничеството между университети, научноизследователски органи и частни компании;
  • екологични предизвикателства - изменение на климата, загуба на биоразнообразие, ефективно използване на ресурсите;
  • по-безопасна и по-здравословна храна - инвестиции в силна биоикономика, усъвършенстване на производствените методи;
  • нанотехнологии - изследванията на поведението на частиците на атомно и молекулярно ниво могат да доведат до нови видове заводи, по-екологични коли и енергийно ефективни сгради;
  • по-чист, по-безопасен и по-ефикасен транспорт и мобилност.

Близо 16 000 изследователи ще получат финансиране за проекти през тази година. Около 1 млрд. евро ще бъдат използвани в помощ на иновациите в малките и средните предприятия. Ще бъде учредена също нова награда за жени новатори, чиято работа е била подпомогната от програмата за финансиране на научни изследвания. По-голяма част от поканите за представяне на проекти са публикувани на 20 юли.

Отворените конкурси по Седма рамкова програма ще намерите на ел. адрес: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls

 
Публикувана: 28 Юли 2011 г. 16:07:17
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини