Дейности финансирани от европейската комисия в Япония в полза на предприятия от ЕС

Как да успеем в Япония? Първа стъпка — НАУЧЕТЕ японски!

От пет до седем пъти годишно група от по 15-20 бизнес-мениджъри от предприятия от страните-членки на ЕС преминават курсове на обучение в Япония с продължителност от една до пет седмици. Тези курсове се финансират от Европейската комисия.

Независимо от това дали курсовете са предназначени за мениджъри или за студенти в сферата на инженерството и науката, всички поддържащи мероприятия, организирани от центъра за промишлено сътрудничество между ЕС и Япония целят едно — подобряване на взаимното сътрудничество между ЕС и Япония.

Обучаващи програми за мениджъри

· HumanResourcesTrainingProgramme- JapanIndustryInsight (Обучаваща програма за отдел „Човешки ресурси” — Японската индустрия отблизо) (4/5 седмици) - HRTP

Виждания за японската култура, бизнес мениджмънт, търговски практики в Япония. Включва семинари, лекции, пътувания, обучение по японски език, съвместни семинари с японски мениджъри, групови и индивидуални посещения на фирми и т.н.

Distribution& BusinessPracticesinJapan(Дистрибуция и бизнес практики в Япония)(1 седмица) - DBP

За придобиване на практически познания за системата на дистрибуция и маркетинговите стратегии в Япония. Включва виждания за бизнес приложенията на мрежите и съответните водещи технологии в Япония в дистрибутивния сектор и др.

· WorldClassManufacturing(Производство със световна класа) (1 седмица) - WCM

Предназначена за бизнесмени, отговарящи за производството или качеството. Включва анализи на ключовите бизнес практики и производствени методи в Япония, както и посещения на някои от най-модерните фабрики в света.

Обучение за студенти

· Програма VULCANUSв Япония и в ЕС

За студенти от Япония и Европа в областта на инженерството и науката, 8 месечен фирмен стаж, предшестван от 4-месечен езиков курс.

За европейските и японските компании това е изключителна възможност да посрещнат избрани студенти от сферата на високите технологии, науката и техниката.

Семинари и симпозиуми

Провеждат се в Европейския съюз и Япония и разглеждат текущи, бизнес и политически въпроси, отнасящи се до промишлеността и на двата региона.

Информационна служба

За предприемачите от Европа и Япония. Центърът отговаря на запитвания, свързани с пазара и продуктите в ЕС и Япония, както и със законодателството на ЕС и различните аспекти на Европейския единичен пазар.

За центъра

Единствен по рода си венчър между Европейската комисия и японското правителство, центърът за промишлено сътрудничество между Европейски съюз и Япония е основна нестопанска организация, чиято цел е да подобри конкурентноспособността и сътрудничеството между компаниите от ЕС и японските компании, като направи възможно обмяната на опит и ноу-хау между тях.

От създаването си през1987, Центърът и неговите дейности са финансирани от Главната дирекция за Предприятия и индустрия (Европейска комисия) и Министерството на икономиката, търговията и промишлеността в Япония, както и от приноса на частния сектор.

Центърът популяризира промишленото сътрудничество между компаниите от ЕС и Япония посредством:

· обучаващи програми за мениджъри

· стаж на студенти във фирми(Vulcanus)

· семинари(например семинари за политиката на ЕС, симпозиуми по междукултурен мениджмънт и т.н.)

· бизнес информационни служби

· бизнес Кръгла маса ЕС — Япония

· Дейности, свързани с енергията

Центърът за промишлено сътрудничество между ЕС и Япония е ефективен мост между предприемачите от Европа и Япония и се ангажира да развива своите дейности, като се придържа по възможност най-близо до приоритетите на японските и европейските органи на властта и нуждите на промишлеността.

Центърът за промишлено сътрудничество между Европейския съюз и Япония има главно управление в Япония и офис Европа.

ОФИС в Европа

ул. Мари дьо Бургон 52

В-1000 Брюксел

БЕЛГИЯ

[Rue Marie de Bourgogne 52

B-1000 Brussels

BELGIUM]

Тел: +32 2 282 0040 - Факс: +32 2 282 0045

E-mail: office@eu-japan.eu

http://www.eu-japan.eu

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ в ЯПОНИЯ

Раунд-Крос Ичибанчо 4F

13-3 Ичибанчо, Чийода-ку

Токио 102-0082, ЯПОНИЯ

[Round-Cross Ichibancho 4F

13-3 Ichibancho, Chiyoda-ku

Tokyo102-0082, JAPAN]

Тел.: +81 3 3221 6161 - Факс: +81 3 3221 6226

E-mail: eujapan@eu-japan.gr.jp

http://www.eu-japan.gr.jp

За повече информация посетете сайта: http://www.eu-japan.eu


Връзки с медиите:

Джесика Мичелсън (управление в ЕС)

Мениджър по маркетинг и връзки с обществеността — Тел.: +32 2 282 0043 — Факс: +32 2 282 3712

E-mail: jessica@eu-japan.eu- http://www.eu-japan.eu

 
Публикувана: 31 Август 2011 г. 11:08:10
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини