Дейности финансирани от европейската комисия в Япония в полза на предприятия от ЕС

Как да успеем в Япония? Първа стъпка — НАУЧЕТЕ японски!

От пет до седем пъти годишно група от по 15-20 бизнес-мениджъри от предприятия от страните-членки на ЕС преминават курсове на обучение в Япония с продължителност от една до пет седмици. Тези курсове се финансират от Европейската комисия.

Независимо от това дали курсовете са предназначени за мениджъри или за студенти в сферата на инженерството и науката, всички поддържащи мероприятия, организирани от центъра за промишлено сътрудничество между ЕС и Япония целят едно — подобряване на взаимното сътрудничество между ЕС и Япония.

Обучаващи програми за мениджъри

· HumanResourcesTrainingProgramme- JapanIndustryInsight (Обучаваща програма за отдел „Човешки ресурси” — Японската индустрия отблизо) (4/5 седмици) - HRTP

Виждания за японската култура, бизнес мениджмънт, търговски практики в Япония. Включва семинари, лекции, пътувания, обучение по японски език, съвместни семинари с японски мениджъри, групови и индивидуални посещения на фирми и т.н.

Distribution& BusinessPracticesinJapan(Дистрибуция и бизнес практики в Япония)(1 седмица) - DBP

За придобиване на практически познания за системата на дистрибуция и маркетинговите стратегии в Япония. Включва виждания за бизнес приложенията на мрежите и съответните водещи технологии в Япония в дистрибутивния сектор и др.

· WorldClassManufacturing(Производство със световна класа) (1 седмица) - WCM

Предназначена за бизнесмени, отговарящи за производството или качеството. Включва анализи на ключовите бизнес практики и производствени методи в Япония, както и посещения на някои от най-модерните фабрики в света.

Обучение за студенти

· Програма VULCANUSв Япония и в ЕС

За студенти от Япония и Европа в областта на инженерството и науката, 8 месечен фирмен стаж, предшестван от 4-месечен езиков курс.

За европейските и японските компании това е изключителна възможност да посрещнат избрани студенти от сферата на високите технологии, науката и техниката.

Семинари и симпозиуми

Провеждат се в Европейския съюз и Япония и разглеждат текущи, бизнес и политически въпроси, отнасящи се до промишлеността и на двата региона.

Информационна служба

За предприемачите от Европа и Япония. Центърът отговаря на запитвания, свързани с пазара и продуктите в ЕС и Япония, както и със законодателството на ЕС и различните аспекти на Европейския единичен пазар.

За центъра

Единствен по рода си венчър между Европейската комисия и японското правителство, центърът за промишлено сътрудничество между Европейски съюз и Япония е основна нестопанска организация, чиято цел е да подобри конкурентноспособността и сътрудничеството между компаниите от ЕС и японските компании, като направи възможно обмяната на опит и ноу-хау между тях.

От създаването си през1987, Центърът и неговите дейности са финансирани от Главната дирекция за Предприятия и индустрия (Европейска комисия) и Министерството на икономиката, търговията и промишлеността в Япония, както и от приноса на частния сектор.

Центърът популяризира промишленото сътрудничество между компаниите от ЕС и Япония посредством:

· обучаващи програми за мениджъри

· стаж на студенти във фирми(Vulcanus)

· семинари(например семинари за политиката на ЕС, симпозиуми по междукултурен мениджмънт и т.н.)

· бизнес информационни служби

· бизнес Кръгла маса ЕС — Япония

· Дейности, свързани с енергията

Центърът за промишлено сътрудничество между ЕС и Япония е ефективен мост между предприемачите от Европа и Япония и се ангажира да развива своите дейности, като се придържа по възможност най-близо до приоритетите на японските и европейските органи на властта и нуждите на промишлеността.

Центърът за промишлено сътрудничество между Европейския съюз и Япония има главно управление в Япония и офис Европа.

ОФИС в Европа

ул. Мари дьо Бургон 52

В-1000 Брюксел

БЕЛГИЯ

[Rue Marie de Bourgogne 52

B-1000 Brussels

BELGIUM]

Тел: +32 2 282 0040 - Факс: +32 2 282 0045

E-mail: office@eu-japan.eu

http://www.eu-japan.eu

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ в ЯПОНИЯ

Раунд-Крос Ичибанчо 4F

13-3 Ичибанчо, Чийода-ку

Токио 102-0082, ЯПОНИЯ

[Round-Cross Ichibancho 4F

13-3 Ichibancho, Chiyoda-ku

Tokyo102-0082, JAPAN]

Тел.: +81 3 3221 6161 - Факс: +81 3 3221 6226

E-mail: eujapan@eu-japan.gr.jp

http://www.eu-japan.gr.jp

За повече информация посетете сайта: http://www.eu-japan.eu


Връзки с медиите:

Джесика Мичелсън (управление в ЕС)

Мениджър по маркетинг и връзки с обществеността — Тел.: +32 2 282 0043 — Факс: +32 2 282 3712

E-mail: jessica@eu-japan.eu- http://www.eu-japan.eu

 
Публикувана: 31 Август 2011 г. 11:08:10
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини