Представени бяха новите насоки на ЕС за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа

Новите насоки на ЕС за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN - T) представиха през миналата седмица на съвместна пресконференция министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и колегите му Ивайло Московски и Лиляна Павлова.

Развитието на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) е приоритет както в европейската, така и в националната транспортна политика. Като страна-членка на ЕС, България има интерес от изпълнението на една последователна политика за развитие на транспортната мрежа на Съюза. Географското положение на страната ни определя важното u място в тази мрежа.

Основните цели на Трансевропейската транспортна мрежа са свързани с:

Осигуряване на трайна мобилност на хората и стоките в пространство без вътрешни граници по отношение на социалните условия, безопасността, опазването на околната среда и конкуренцията.

Засилване на икономическото и социалното сближаване.

Оптимално използване на наличния капацитет и оперативна съвместимост между видовете транспорт.

Осигуряване на висококачествена инфраструктура при приемливи икономически условия.

Подобряване и улесняване на достъпа.

Ефективно свързване на TEN-T със съседните държави и региони.

Новата политика за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа включва планиране на мрежата на две нива: Основна мрежа – състои се от най-важните международни връзки в ЕС, и Широкообхватна мрежа – захранва и разпределя транспортните потоци от основната мрежа.

В картата на разширената мрежа, освен направленията и възлите в съществуващата карта на TEN-T, са включени и нови предложения: пет нови пътни трасета - Автомагистрала „Хемус", Скоростен път „Рила", Скоростен път I-2 „Русе - Шумен", Скоростен път „Варна - Дуранкулак" и Път „Пловдив - Рудозем", едно ново речно пристанище - Пристанище Силистра и десет интермодални терминали - съответно в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Лом, Видин, Драгоман, Свиленград и Горна Оряховица.

В картата на основната мрежа, към която се очаква да се концентрира по-голямата част от европейското финансиране в периода до 2030 г., са обхванати изцяло пътните и железопътни направления по досегашните Общоевропейски транспортни коридори през България. Също така, в резултат на активните преговори с ЕК през последните месеци са добавени и още две трасета към основната мрежа: железопътното направление София - Горна Оряховица - Русе - Букурещ и пътното направление София - Велико Търново - Русе - Букурещ.

„България се готви да се възползва по най-добрия начин, в полза на страната и в полза на всички останали държави-членки от възможностите на следващия програмен период. В това число и от фонда Connecting Europe Facility (CEF) - Инструмент за осигуряване на свързаността в Европа. В момента водим изключително активни преговори с различните генерални дирекции на ЕК, както и със съседни държави, опитваме се да идентифицираме най-качествените проекти за този фонд", обяви в заключение министърът по управление на средствата от ЕС.

Инфобизнес бр. 43/2011

 
Публикувана: 26 Октомври 2011 г. 14:10:16
 Новини

21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...
20 Април 2017
Стартира нов етап по набиране на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”
още...
20 Април 2017
Покана за участие в Международната изложба за електроника Productronica 2017, 14–17.11.2017 г., Мюнхен, Германия
още...

Още новини