Представени бяха новите насоки на ЕС за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа

Новите насоки на ЕС за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN - T) представиха през миналата седмица на съвместна пресконференция министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и колегите му Ивайло Московски и Лиляна Павлова.

Развитието на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) е приоритет както в европейската, така и в националната транспортна политика. Като страна-членка на ЕС, България има интерес от изпълнението на една последователна политика за развитие на транспортната мрежа на Съюза. Географското положение на страната ни определя важното u място в тази мрежа.

Основните цели на Трансевропейската транспортна мрежа са свързани с:

Осигуряване на трайна мобилност на хората и стоките в пространство без вътрешни граници по отношение на социалните условия, безопасността, опазването на околната среда и конкуренцията.

Засилване на икономическото и социалното сближаване.

Оптимално използване на наличния капацитет и оперативна съвместимост между видовете транспорт.

Осигуряване на висококачествена инфраструктура при приемливи икономически условия.

Подобряване и улесняване на достъпа.

Ефективно свързване на TEN-T със съседните държави и региони.

Новата политика за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа включва планиране на мрежата на две нива: Основна мрежа – състои се от най-важните международни връзки в ЕС, и Широкообхватна мрежа – захранва и разпределя транспортните потоци от основната мрежа.

В картата на разширената мрежа, освен направленията и възлите в съществуващата карта на TEN-T, са включени и нови предложения: пет нови пътни трасета - Автомагистрала „Хемус", Скоростен път „Рила", Скоростен път I-2 „Русе - Шумен", Скоростен път „Варна - Дуранкулак" и Път „Пловдив - Рудозем", едно ново речно пристанище - Пристанище Силистра и десет интермодални терминали - съответно в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Лом, Видин, Драгоман, Свиленград и Горна Оряховица.

В картата на основната мрежа, към която се очаква да се концентрира по-голямата част от европейското финансиране в периода до 2030 г., са обхванати изцяло пътните и железопътни направления по досегашните Общоевропейски транспортни коридори през България. Също така, в резултат на активните преговори с ЕК през последните месеци са добавени и още две трасета към основната мрежа: железопътното направление София - Горна Оряховица - Русе - Букурещ и пътното направление София - Велико Търново - Русе - Букурещ.

„България се готви да се възползва по най-добрия начин, в полза на страната и в полза на всички останали държави-членки от възможностите на следващия програмен период. В това число и от фонда Connecting Europe Facility (CEF) - Инструмент за осигуряване на свързаността в Европа. В момента водим изключително активни преговори с различните генерални дирекции на ЕК, както и със съседни държави, опитваме се да идентифицираме най-качествените проекти за този фонд", обяви в заключение министърът по управление на средствата от ЕС.

Инфобизнес бр. 43/2011

 
Публикувана: 26 Октомври 2011 г. 14:10:16
 Новини

14 Януари 2019
Процедура "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия" ще бъде представена на 16.01.2019г. в Русе
още...
14 Декември 2018
Бизнес делегация до Намибия, Мозамбик и Кения, 21-26 януари 2019
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...

Още новини