Агенциата по заетостта ще проведе информационен ден по ОП "Развитие на човешките ресурси"- схема “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3

На 6февруари 2012 г., понеделник, от 10,00 до 12,00 часа в конферентната зала на хотел “Космополитън” (ул.“Добри Немиров” 1-3, Русе) Агенцията по заетостта,в качеството си на Междинно звено по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, организира информационен ден за разясняване на основните моменти и възможностите за кандидатстване с проекти по схемата “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3, която е в рамките на приоритетна ос 2 „Повишаване производителността и адаптивността на заетите” от оперативната програма.

В работната среща са поканени работодатели, които могат да кандидатстват с проекти,както и представители на местната власт, медиите и други заинтересовани страни от областите Русе, Разград, Силистра и Търговище.

Целите на схемата “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3, са: предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро-, малки, средни и големи предприятия, самостоятелно заети и наети лица – като целта е да се повиши производителността на труда и се създадат условия за устойчива заетост; подобряване адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.По схемата се дава възможност и на предприятия с инвестиционни проекти, получили сертификат от клас А и клас Б по Закона за насърчаване на инвестициите, също да подадат проектни предложения и да обучат наетия от тях персонал на работните места, разкрити при осъществяването на инвестицията.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

- Предоставяне на общо или специфично обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица;

- Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции - общуване на роден език; общуване на чужди езици; математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите; дигитална компетентност (ИКТ); умения за учене; обществени и граждански компетентности; инициативност и предприемачество.

Общият бюджет на схемата “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3, която официално стартира през декември м.г., е в размер на 34 млн. лева – разпределен в три компонента. Краен срок за представяне на проектните предложения: не по-късно от 17.00 часа на 31 май 2012 г., във всички дирекции “Бюро по труда” в областните градове.

За повече информация: Всички дирекции “Бюро по труда” и 9-те дирекции “Регионална служба по заетостта” в страната. Координати на тези дирекции и пълният комплект Насоки за кандидатстване и формуляри са публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетосттапо Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” - www.az.government.bg/OPHR

 
Публикувана: 2 Февруари 2012 г. 14:02:46
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини