Агенциата по заетостта ще проведе информационен ден по ОП "Развитие на човешките ресурси"- схема “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3

На 6февруари 2012 г., понеделник, от 10,00 до 12,00 часа в конферентната зала на хотел “Космополитън” (ул.“Добри Немиров” 1-3, Русе) Агенцията по заетостта,в качеството си на Междинно звено по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, организира информационен ден за разясняване на основните моменти и възможностите за кандидатстване с проекти по схемата “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3, която е в рамките на приоритетна ос 2 „Повишаване производителността и адаптивността на заетите” от оперативната програма.

В работната среща са поканени работодатели, които могат да кандидатстват с проекти,както и представители на местната власт, медиите и други заинтересовани страни от областите Русе, Разград, Силистра и Търговище.

Целите на схемата “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3, са: предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро-, малки, средни и големи предприятия, самостоятелно заети и наети лица – като целта е да се повиши производителността на труда и се създадат условия за устойчива заетост; подобряване адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.По схемата се дава възможност и на предприятия с инвестиционни проекти, получили сертификат от клас А и клас Б по Закона за насърчаване на инвестициите, също да подадат проектни предложения и да обучат наетия от тях персонал на работните места, разкрити при осъществяването на инвестицията.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

- Предоставяне на общо или специфично обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица;

- Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции - общуване на роден език; общуване на чужди езици; математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите; дигитална компетентност (ИКТ); умения за учене; обществени и граждански компетентности; инициативност и предприемачество.

Общият бюджет на схемата “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 3, която официално стартира през декември м.г., е в размер на 34 млн. лева – разпределен в три компонента. Краен срок за представяне на проектните предложения: не по-късно от 17.00 часа на 31 май 2012 г., във всички дирекции “Бюро по труда” в областните градове.

За повече информация: Всички дирекции “Бюро по труда” и 9-те дирекции “Регионална служба по заетостта” в страната. Координати на тези дирекции и пълният комплект Насоки за кандидатстване и формуляри са публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетосттапо Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” - www.az.government.bg/OPHR

 
Публикувана: 2 Февруари 2012 г. 14:02:46
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини