EК премахва излишната административна тежест при регистрацията на автомобил в друга държава членка

Всяка година гражданите и дружествата в ЕС се изправят пред необходимостта да преместят близо 3,5 млн. превозни средства в друга държава членка и да ги регистрират в съответствие с националното законодателство. Това обаче, което в рамките на единния пазар през ХХІ век би трябвало да е проста процедура по регистрация, все още представлява тромава и продължителна административна процедура поради различието в нормативните уредби и разнообразните и противоречащи си изисквания. Продължителността на процедурата е средно 5 седмици, а разходите по нея за гражданите и дружествата се оценяват на 400 EUR. Тези проблеми освен това представляват съществена пречка пред свободното движение на стоки, услуги и работещи, а по този начин – и пред растежа и създаването на работни места в Европа. Ето защо днес Европейската комисия предприема действия за драстично намаляване на тази излишна административна тежест. Очаква се предложението, представено от заместник-председателя на Европейската комисия Антонио Таяни, да доведе до съществено опростяване на административните процедури, в резултат на което дружествата, гражданите и органите, отговарящи за регистрацията, да спестяват не по-малко от 1,5 млрд. евро годишно.

С предложението целенасочено се разглеждат съвсем конкретни въпроси. Изискванията за пререгистрация на превозни средства, идващи от друга държава от ЕС, ще се ограничат: т.напр. няма да е необходимо гражданите, които работят в друга държава от ЕС и използват служебно регистриран автомобил, да пререгистрират превозното средство. Като цяло се предвижда значително опростяване на административните формалности при пререгистрация в рамките на ЕС на леки автомобили, микробуси, автобуси и камиони, например в случаите, когато дадено лице се премести да живее в друга държава от ЕС, както и когато закупи автомобил втора употреба от друга държава от ЕС. Невъзможно ще стане и регистрирането на откраднат автомобил в друга държава от ЕС. Значително ще намалеят разходите на фирмите за отдаване на автомобили под наем, които ще могат вече да прехвърлят автомобили в друга държава от ЕС по време на ваканционните периоди, без да е необходимо да ги пререгистрират. Това е добра новина за туристите, тъй като се очаква след приемането на предложението наемането на автомобил да стане по-евтино.

Регистрация на моторни превозни средства, внасяни от друга държава от ЕС

Когато предложението бъде прието от Европейския парламент и Съвета, ще е валидно следното:

  • На гражданите, които прекарват част от годината във ваканционни имоти в друга държава от ЕС, няма да се налага да пререгистрират автомобила си там.
  • Гражданите, които се местят за постоянно в друга държава от ЕС, ще разполагат с шестмесечен срок за пререгистрация на автомобила на новото място.
  • Гражданите, които купуват или продават автомобил втора употреба в друга държава от ЕС, няма да са изправени пред необходимостта да преминават допълнителни технически прегледи, нито ще се сблъскват с административни проблеми.
  • На гражданите, които работят в друга държава от ЕС и използват служебно регистриран автомобил, вече няма да се налага да го регистрират в държавата, в която живеят.
  • Фирмите за отдаване на автомобили под наем ще могат да ги прехвърлят в друга държава от ЕС за ваканционните периоди, без да е необходима пререгистрация (т.е. ще могат да използват едни и същи автомобили в морските курорти през лятото и в Алпите през зимата). Очаква се това да доведе до намаляване на цените за наемане на автомобили.
  • Същият принцип ще се прилага за дружествата: леките автомобили, автобусите, микробусите и камионите следва да се регистрират в държавата от ЕС, в която се намира седалището на дружеството, а останалите държави от ЕС трябва да приемат тази регистрация.
  • Органите, отговарящи за регистрацията, ще засилят сътрудничеството помежду си, с което ще се улесни проследяването на откраднати автомобили. Регистрирането на откраднат автомобил в друга държава от ЕС ще стане невъзможно.
  • Много проверки ще бъдат напълно премахнати, като компетентните органи ще получават необходимата им информация за автомобила директно от своите колеги в държавата, в която той вече е регистриран.
 
Публикувана: 6 Април 2012 г. 10:04:01
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини