ESNC* 2012 подкрепя вашите идеи!

Европейското сателитно навигационно състезание (ЕСНС) се интересува от големи идеи, а още повече от тяхното прилагане на практика. Възползвайте се от вашия шанс да представите вашата идея и да се срещнете с водещи партньори в областите на научноизследователската дейност и индустрията. Тазгодишния генерален спонсор на инициативата е HPI Fleet, водеща европейска компания, която предоставя независим транспортен мениджмънт.
Наградният фонд на ЕСНС е на стойност близо 1 милион евро. Той включва парични награди, бизнес инкубация, професионално наставничество, патентни консултации, подкрепа в областта на маркетинга и при създаване на прототип, достъп до клиенти и потребители и публичност. Затова не се колебайте, изпратете вашата идея на http://www.galileo-masters.eu до 30 юни! На сайта ще намерите цялата информация, която ви е необходима (за състезанието, наградите, участващите региони, важни дати и др.).
Нужни ли са ви още причини, за да участвате?
• Награден фонд от 1 милион евро;
• Нови специални награди и подкрепа от Европейската комисия, HDI Fleet & Mobility AG, NOKIA;
• Пет нови региона, които участват в състезанието.
Регионален организатор на състезанието за България е Русенска търговско-индустриална камара, която предоставя подкрепа на предприемачи, при стартиране на иновативен бизнес и фирми, които се стремят към повишаване на техния иновативен, производствен и организационен капацитет.
Регионални партньори са:
• БИЦ Иннобридж - първия бизнес инкубатор на територията на България, който е пълноправен член в EBN**. Центърът е официално акредитиран според EC BIC Quality Mark***- система от критерии, поставени от EBN и Генералните дирекции „Предприятия и промишленост“ и „Регионална политика“ на ЕС.

• Община Благоевград - развитието на високите технологии и иновациите е приоритет в управлението на Община Благоевград и е част от стратегията й за развитие. Насърчаването на нови бизнес инициативи и иновативни подходи в предприемачеството е елемент от икономичекста политиката на Общината. В Благоевград са разположени два университета, а общият брой на студентите надхвърля петнадесет хиляди, като тенденцията е те да нарастват.

_______________________________________

* European Satellite Navigation Competition

**European Business & Innovation Centre Network

*** http://www.ebn.be/DisplayPage.aspx?pid=19

 
Публикувана: 19 Юни 2012 г. 13:06:13
 Новини

05 Декември 2017
Регионални профили: показатели за развитие 2017
още...
17 Ноември 2017
Уебинар „Пазарни възможности за европейския земеделски бизнес, в контекста на Споразумението за свободна търговия ЕС–Япония”
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
09 Ноември 2017
Предложени са промени в Закона за туризма
още...
09 Ноември 2017
БТПП издава сертификати на класираните фирми в ТОП 100 и ТОП 1500+
още...

Още новини