ESNC* 2012 подкрепя вашите идеи!

Европейското сателитно навигационно състезание (ЕСНС) се интересува от големи идеи, а още повече от тяхното прилагане на практика. Възползвайте се от вашия шанс да представите вашата идея и да се срещнете с водещи партньори в областите на научноизследователската дейност и индустрията. Тазгодишния генерален спонсор на инициативата е HPI Fleet, водеща европейска компания, която предоставя независим транспортен мениджмънт.
Наградният фонд на ЕСНС е на стойност близо 1 милион евро. Той включва парични награди, бизнес инкубация, професионално наставничество, патентни консултации, подкрепа в областта на маркетинга и при създаване на прототип, достъп до клиенти и потребители и публичност. Затова не се колебайте, изпратете вашата идея на http://www.galileo-masters.eu до 30 юни! На сайта ще намерите цялата информация, която ви е необходима (за състезанието, наградите, участващите региони, важни дати и др.).
Нужни ли са ви още причини, за да участвате?
• Награден фонд от 1 милион евро;
• Нови специални награди и подкрепа от Европейската комисия, HDI Fleet & Mobility AG, NOKIA;
• Пет нови региона, които участват в състезанието.
Регионален организатор на състезанието за България е Русенска търговско-индустриална камара, която предоставя подкрепа на предприемачи, при стартиране на иновативен бизнес и фирми, които се стремят към повишаване на техния иновативен, производствен и организационен капацитет.
Регионални партньори са:
• БИЦ Иннобридж - първия бизнес инкубатор на територията на България, който е пълноправен член в EBN**. Центърът е официално акредитиран според EC BIC Quality Mark***- система от критерии, поставени от EBN и Генералните дирекции „Предприятия и промишленост“ и „Регионална политика“ на ЕС.

• Община Благоевград - развитието на високите технологии и иновациите е приоритет в управлението на Община Благоевград и е част от стратегията й за развитие. Насърчаването на нови бизнес инициативи и иновативни подходи в предприемачеството е елемент от икономичекста политиката на Общината. В Благоевград са разположени два университета, а общият брой на студентите надхвърля петнадесет хиляди, като тенденцията е те да нарастват.

_______________________________________

* European Satellite Navigation Competition

**European Business & Innovation Centre Network

*** http://www.ebn.be/DisplayPage.aspx?pid=19

 
Публикувана: 19 Юни 2012 г. 13:06:13
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини