ESNC* 2012 подкрепя вашите идеи!

Европейското сателитно навигационно състезание (ЕСНС) се интересува от големи идеи, а още повече от тяхното прилагане на практика. Възползвайте се от вашия шанс да представите вашата идея и да се срещнете с водещи партньори в областите на научноизследователската дейност и индустрията. Тазгодишния генерален спонсор на инициативата е HPI Fleet, водеща европейска компания, която предоставя независим транспортен мениджмънт.
Наградният фонд на ЕСНС е на стойност близо 1 милион евро. Той включва парични награди, бизнес инкубация, професионално наставничество, патентни консултации, подкрепа в областта на маркетинга и при създаване на прототип, достъп до клиенти и потребители и публичност. Затова не се колебайте, изпратете вашата идея на http://www.galileo-masters.eu до 30 юни! На сайта ще намерите цялата информация, която ви е необходима (за състезанието, наградите, участващите региони, важни дати и др.).
Нужни ли са ви още причини, за да участвате?
• Награден фонд от 1 милион евро;
• Нови специални награди и подкрепа от Европейската комисия, HDI Fleet & Mobility AG, NOKIA;
• Пет нови региона, които участват в състезанието.
Регионален организатор на състезанието за България е Русенска търговско-индустриална камара, която предоставя подкрепа на предприемачи, при стартиране на иновативен бизнес и фирми, които се стремят към повишаване на техния иновативен, производствен и организационен капацитет.
Регионални партньори са:
• БИЦ Иннобридж - първия бизнес инкубатор на територията на България, който е пълноправен член в EBN**. Центърът е официално акредитиран според EC BIC Quality Mark***- система от критерии, поставени от EBN и Генералните дирекции „Предприятия и промишленост“ и „Регионална политика“ на ЕС.

• Община Благоевград - развитието на високите технологии и иновациите е приоритет в управлението на Община Благоевград и е част от стратегията й за развитие. Насърчаването на нови бизнес инициативи и иновативни подходи в предприемачеството е елемент от икономичекста политиката на Общината. В Благоевград са разположени два университета, а общият брой на студентите надхвърля петнадесет хиляди, като тенденцията е те да нарастват.

_______________________________________

* European Satellite Navigation Competition

**European Business & Innovation Centre Network

*** http://www.ebn.be/DisplayPage.aspx?pid=19

 
Публикувана: 19 Юни 2012 г. 13:06:13
 Новини

23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
29 Юни 2017
КАРИЕРА ЗА НОВА ЕRА - единствените кариерни дни в страната за млади и утвърдени учени
още...

Още новини