Специализирано обучение в областта на туризма

Русенска търговско индустриална камара организира специализирано обучение в областта на туризма, което ще се проведе в Русе в периода 23.07.-30.09.2012г. Формата на обучение е гъвкава в рамките на 400 учебни часа. Обучителната програма е с практическа насоченост и е съобразена с актуалните нуждина туризма в Придунавския регион и потенциала за неговото развитие в Област Русе. По време на обучението ще бъдат застъпени теми като:

· Мотивация, комуникативни умения, работа в екип и предприемачество;

· Чуждоезикова подготовка и професионална терминология;

· Нормативно — правна уредба в туризма;

· Мерки по подобряване на екологичното представяне и внедряване на системи за управление по околна среда;

· Енергийна ефективност и измерване на въглеродния отпечатък от дейността

· Технологично обзавеждане;

· Информационна техника и технологии: ползване на приложни програмни продукти и Интернет — ресурси;

· Пазар на туристическите услуги;

Акцент в програмата ще бъдат съвременните тенденции и изменения в туристическия бранш, иновативните средства за неговото развитие и подобряване на екологичното представяне на фирмите.

Участието в обучението е БЕЗПЛАТНО и приключва с издаването на удостоверение за

професионално обучение. Като допустими за участие се считат лицата представители

на следните целеви групи:

· Предприемачи и ръководители в сферата на туризма;

· Обучители — учители, консултанти и обучители на работния персонал;

· Лица заети в сферата на туризма;

· Представители на уязвимите групи — младежи без стаж до 29 години, жени, възрастни хора над 45 години, които изпитват трудности при включването си на пазара на труда.

Обучението се осъществява в партньорство с Асоциация за икономическо развитие —Свищов; Търговско промишлена палата Плевен; Център за консултиране и управление на проекти — Европроджект, Слатина, Румъния; Морски университет — Констанца, Румъния;.

Основната цел на обучителната програма е да подобри професионалните умения и квалификация на лицата заети в сферата на туризма, като основна предпоставка за предоставяне на качествени и конкуренти туристически услуги. Повишената квалификация на представителите на предприемачите и обучителите в туризма ще допринесе за устойчивото развитие на сектора в дългосрочен план. В същото време програмата ще допринесе за по-добрата адаптация на представителите на уязвимите групи на пазара на труда.

Обучението се провежда в рамките на проект „ПРОмоция на ТУРизма чрез гъвкава подкрепа на бизнеса”, който е финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013. Сред основните цели на проекта са: да подобри социалния и икономически статус на местното население; да засили сравнителните предимства на региона; да определи и отговори на нуждите за обучение и консултации по отношение на туристическите услуги и да стимулира иновативни решения и модели за дългосрочно, устойчиво развитие на икономиката в трансграничния регион.

Допълнителна информация и записване за участие на телефон 082 825 875 или имейл: info@rcci.bg(Десислава Димитрова).

БРОЯТ НА УЧАСТНИЦИТЕ Е ОГРАНИЧЕН!

 
Публикувана: 13 Юли 2012 г. 17:07:43
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини