Специализирано обучение в областта на туризма

Русенска търговско индустриална камара организира специализирано обучение в областта на туризма, което ще се проведе в Русе в периода 23.07.-30.09.2012г. Формата на обучение е гъвкава в рамките на 400 учебни часа. Обучителната програма е с практическа насоченост и е съобразена с актуалните нуждина туризма в Придунавския регион и потенциала за неговото развитие в Област Русе. По време на обучението ще бъдат застъпени теми като:

· Мотивация, комуникативни умения, работа в екип и предприемачество;

· Чуждоезикова подготовка и професионална терминология;

· Нормативно — правна уредба в туризма;

· Мерки по подобряване на екологичното представяне и внедряване на системи за управление по околна среда;

· Енергийна ефективност и измерване на въглеродния отпечатък от дейността

· Технологично обзавеждане;

· Информационна техника и технологии: ползване на приложни програмни продукти и Интернет — ресурси;

· Пазар на туристическите услуги;

Акцент в програмата ще бъдат съвременните тенденции и изменения в туристическия бранш, иновативните средства за неговото развитие и подобряване на екологичното представяне на фирмите.

Участието в обучението е БЕЗПЛАТНО и приключва с издаването на удостоверение за

професионално обучение. Като допустими за участие се считат лицата представители

на следните целеви групи:

· Предприемачи и ръководители в сферата на туризма;

· Обучители — учители, консултанти и обучители на работния персонал;

· Лица заети в сферата на туризма;

· Представители на уязвимите групи — младежи без стаж до 29 години, жени, възрастни хора над 45 години, които изпитват трудности при включването си на пазара на труда.

Обучението се осъществява в партньорство с Асоциация за икономическо развитие —Свищов; Търговско промишлена палата Плевен; Център за консултиране и управление на проекти — Европроджект, Слатина, Румъния; Морски университет — Констанца, Румъния;.

Основната цел на обучителната програма е да подобри професионалните умения и квалификация на лицата заети в сферата на туризма, като основна предпоставка за предоставяне на качествени и конкуренти туристически услуги. Повишената квалификация на представителите на предприемачите и обучителите в туризма ще допринесе за устойчивото развитие на сектора в дългосрочен план. В същото време програмата ще допринесе за по-добрата адаптация на представителите на уязвимите групи на пазара на труда.

Обучението се провежда в рамките на проект „ПРОмоция на ТУРизма чрез гъвкава подкрепа на бизнеса”, който е финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013. Сред основните цели на проекта са: да подобри социалния и икономически статус на местното население; да засили сравнителните предимства на региона; да определи и отговори на нуждите за обучение и консултации по отношение на туристическите услуги и да стимулира иновативни решения и модели за дългосрочно, устойчиво развитие на икономиката в трансграничния регион.

Допълнителна информация и записване за участие на телефон 082 825 875 или имейл: info@rcci.bg(Десислава Димитрова).

БРОЯТ НА УЧАСТНИЦИТЕ Е ОГРАНИЧЕН!

 
Публикувана: 13 Юли 2012 г. 17:07:43
 Новини

12 Юли 2017
Дирекция “Бюро по труда”- Русе провежда процедура за кандидатстване на работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица
още...
12 Юли 2017
НАП напомня: завършилите средно образование безработни и неучащи заплащат сами здравните си осигуровки
още...
11 Юли 2017
Изменение на Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“
още...
04 Юли 2017
НАП въведе нова електронна услуга с КЕП
още...
29 Юни 2017
КАРИЕРА ЗА НОВА ЕRА - единствените кариерни дни в страната за млади и утвърдени учени
още...

Още новини