Нови срокове за записване в специализирано обучение в областта на туризма

Удължен е срокът за записване за участие в организираното от Русенска търговско индустриална камара специализирано обучение в областта на туризма. Желаещите да се включат в обучението могат да попълнят и подадат своя формуляр за участие до 27.07.2012г. Обучението ще се проведе в град Русе в периода 30.07. -30.09.2012г в рамките на 400 учебни часа, организирани в гъвкава форма на обучение. Обучителната програма е с практическа насоченост и е съобразена с актуалните нужди на туризма в Придунавския регион и потенциала за неговото развитие в Област Русе. По време на обучението ще бъдат разгледани теми като:

Мотивация, комуникативни умения, работа в екип и предприемачество;

• Чуждоезикова подготовка и професионална терминология;

• Нормативно – правна уредба в туризма;

• Мерки по подобряване на екологичното представяне и внедряване на системи за управление по околна среда;

• Енергийна ефективност и измерване на въглеродния отпечатък от дейността

• Технологично обзавеждане;

• Информационна техника и технологии: ползване на приложни програмни продукти и Интернет – ресурси;

• Пазар на туристическите услуги;

Основни акценти в програмата са съвременните тенденции и изменения в туристическия бранш, иновативните средства за неговото развитие и подобряване на екологичното представяне на фирмите.

Участието в обучението е БЕЗПЛАТНО и приключва с издаването на удостоверение за професионално обучение. Като допустими за участие се считат лицата представители на следните целеви групи:

  • Предприемачи и ръководители в сферата на туризма;
  • Обучители – учители, консултанти и обучители на работния персонал;
  • Лица заети в сферата на туризма;
  • Представители на уязвимите групи – младежи без стаж до 29 години, жени, възрастни хора над 45 години, които изпитват трудности при включването си на пазара на труда.

Обучението се осъществява в партньорство с Асоциация за икономическо развитие –Свищов; Търговско промишлена палата Плевен; Център за консултиране и управление на проекти – Европроджект, Слатина, Румъния; Морски университет – Констанца, Румъния. Очакван резултат от обучителната програма е да се подобрят професионалните умения и квалификация на лицата заети в туризма, което е основна предпоставка за предоставяне на качествени и конкуренти туристически услуги. Повишената квалификация на предприемачите и обучителите в сферата, от друга страна, е гарант за устойчивото развитие на туристическия сектор в дългосрочен план и мултиплициране на положителните ефекти. Не на последно място обучението се очаква да допринесе за по-добрата адаптация и интеграция на представителите на уязвимите групи на пазара на труда.

Обучителната програма е част от проекта „ПРО-ТУР“ („2(3i)-3.1-5 ПРОмоция на ТУРизма чрез гъвкава подкрепа на бизнеса, MIS-ETC code 245”) и се осъществява с финансиране по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013г. Сред основните цели на проекта са: да подобри социалния и икономически статус на местното население; да засили сравнителните предимства на региона; да определи и отговори на нуждите за обучение и консултации по отношение на туристическите услуги и да стимулира иновативни решения и модели за дългосрочно устойчиво развитие на икономиката в трансграничния регион.

Допълнителна информация и записване за участие на телефон 082 825 875 или имейл: projects@rcci.bg(Десислава Димитрова).

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ– 27.07.2012Г.

БРОЯТ НА УЧАСТНИЦИТЕ Е ОГРАНИЧЕН!

МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ ОТ ТУК

 
Публикувана: 19 Юли 2012 г. 17:07:34
 Новини

29 Март 2017
Великобритания излиза от ЕС: как ще протекат преговорите
още...
29 Март 2017
Китай стартира електронна страница на инициативата “Един пояс, един път”
още...
29 Март 2017
България ще подпише Споразумение с Малта за продажба на емисии
още...
29 Март 2017
Инвестиции за над 25 млн. евро подкрепиха устойчивия бизнес у нас
още...
29 Март 2017
МОН и CEDEFOP ще проучват търсените умения на трудовия пазар
още...

Още новини