Нови срокове за записване в специализирано обучение в областта на туризма

Удължен е срокът за записване за участие в организираното от Русенска търговско индустриална камара специализирано обучение в областта на туризма. Желаещите да се включат в обучението могат да попълнят и подадат своя формуляр за участие до 27.07.2012г. Обучението ще се проведе в град Русе в периода 30.07. -30.09.2012г в рамките на 400 учебни часа, организирани в гъвкава форма на обучение. Обучителната програма е с практическа насоченост и е съобразена с актуалните нужди на туризма в Придунавския регион и потенциала за неговото развитие в Област Русе. По време на обучението ще бъдат разгледани теми като:

Мотивация, комуникативни умения, работа в екип и предприемачество;

• Чуждоезикова подготовка и професионална терминология;

• Нормативно – правна уредба в туризма;

• Мерки по подобряване на екологичното представяне и внедряване на системи за управление по околна среда;

• Енергийна ефективност и измерване на въглеродния отпечатък от дейността

• Технологично обзавеждане;

• Информационна техника и технологии: ползване на приложни програмни продукти и Интернет – ресурси;

• Пазар на туристическите услуги;

Основни акценти в програмата са съвременните тенденции и изменения в туристическия бранш, иновативните средства за неговото развитие и подобряване на екологичното представяне на фирмите.

Участието в обучението е БЕЗПЛАТНО и приключва с издаването на удостоверение за професионално обучение. Като допустими за участие се считат лицата представители на следните целеви групи:

  • Предприемачи и ръководители в сферата на туризма;
  • Обучители – учители, консултанти и обучители на работния персонал;
  • Лица заети в сферата на туризма;
  • Представители на уязвимите групи – младежи без стаж до 29 години, жени, възрастни хора над 45 години, които изпитват трудности при включването си на пазара на труда.

Обучението се осъществява в партньорство с Асоциация за икономическо развитие –Свищов; Търговско промишлена палата Плевен; Център за консултиране и управление на проекти – Европроджект, Слатина, Румъния; Морски университет – Констанца, Румъния. Очакван резултат от обучителната програма е да се подобрят професионалните умения и квалификация на лицата заети в туризма, което е основна предпоставка за предоставяне на качествени и конкуренти туристически услуги. Повишената квалификация на предприемачите и обучителите в сферата, от друга страна, е гарант за устойчивото развитие на туристическия сектор в дългосрочен план и мултиплициране на положителните ефекти. Не на последно място обучението се очаква да допринесе за по-добрата адаптация и интеграция на представителите на уязвимите групи на пазара на труда.

Обучителната програма е част от проекта „ПРО-ТУР“ („2(3i)-3.1-5 ПРОмоция на ТУРизма чрез гъвкава подкрепа на бизнеса, MIS-ETC code 245”) и се осъществява с финансиране по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013г. Сред основните цели на проекта са: да подобри социалния и икономически статус на местното население; да засили сравнителните предимства на региона; да определи и отговори на нуждите за обучение и консултации по отношение на туристическите услуги и да стимулира иновативни решения и модели за дългосрочно устойчиво развитие на икономиката в трансграничния регион.

Допълнителна информация и записване за участие на телефон 082 825 875 или имейл: projects@rcci.bg(Десислава Димитрова).

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ– 27.07.2012Г.

БРОЯТ НА УЧАСТНИЦИТЕ Е ОГРАНИЧЕН!

МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ ОТ ТУК

 
Публикувана: 19 Юли 2012 г. 17:07:34
 Новини

19 Април 2018
Състезание „Green Talents 2018“ стартира
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини