Национален иновационен фонд

В рамките на Националния иновационен фонд (НИФ) Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) стартира шеста конкурсна сесия за набиране на проекти.

Стратегическата цел на Фонда е повишаване конкурентоспособността на българската икономика чрез стимулиране на пазарноориентирани научно-приложни изследвания, предназначени за индустрията и създаване на условия за привличане на частни капитали за финансиране на иновации, в съответствие с Иновационната стратегия на Република България и мерки за нейната реализация.

В конкурса могат да участват:

  • научноизследователски развойни проекти - максимална стойност на субсидията - 500 000 лв. със срок на реализация 12-36 месеца;
  • проекти за техническа осъществимост - максимална стойност на субсидията - 50 000 лв. със срок на реализация 1 година. Всички лица, регистрирани по Търговския закон на Република България, реализиращи проекти на територията на страната, сами или в партньорство с други организации, могат да кандидатстват за субсидия.

Приоритетни направления за финансиране в рамките на 6-та конкурсна сесия:

  • информационни и комуникационни технологии;
  • приборостроене;
  • биотехнологии, фармация, химия; нови материали и нанотехнологии;
  • екотехнологии и третиране на отпадъци;
  • енергоспестяващи технологии;
  • иновативни технологии за управление на градската среда.

Крайният срок за кандидатстване е 31.10.2012 г., 17:30 часа на адрес: София 1000, ул. "Леге" № 2-4.

Необходимата информация за кандидатстване и изпълнение на проектите може да получите на интернет-страницата на ИАНМСП www.sme.government.bg.

Въпроси за допълнителна информация могат да се изпращат на следния електронен адрес: nif6@sme.government.bg

Оттук може да изтеглите: Правила за управление на средствата на Националния иновационен фонд - 2012, Приложения към тях и Методика за оценка на проектни предложения.

 
Публикувана: 17 Октомври 2012 г. 17:10:04
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
01 Ноември 2018
Българо-ливански бизнес форум, 12 ноември 2018 г., София
още...
25 Октомври 2018
БТПП организира индивидуални срещи със собственика на фирма Sellmark
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...

Още новини