Национален иновационен фонд

В рамките на Националния иновационен фонд (НИФ) Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) стартира шеста конкурсна сесия за набиране на проекти.

Стратегическата цел на Фонда е повишаване конкурентоспособността на българската икономика чрез стимулиране на пазарноориентирани научно-приложни изследвания, предназначени за индустрията и създаване на условия за привличане на частни капитали за финансиране на иновации, в съответствие с Иновационната стратегия на Република България и мерки за нейната реализация.

В конкурса могат да участват:

  • научноизследователски развойни проекти - максимална стойност на субсидията - 500 000 лв. със срок на реализация 12-36 месеца;
  • проекти за техническа осъществимост - максимална стойност на субсидията - 50 000 лв. със срок на реализация 1 година. Всички лица, регистрирани по Търговския закон на Република България, реализиращи проекти на територията на страната, сами или в партньорство с други организации, могат да кандидатстват за субсидия.

Приоритетни направления за финансиране в рамките на 6-та конкурсна сесия:

  • информационни и комуникационни технологии;
  • приборостроене;
  • биотехнологии, фармация, химия; нови материали и нанотехнологии;
  • екотехнологии и третиране на отпадъци;
  • енергоспестяващи технологии;
  • иновативни технологии за управление на градската среда.

Крайният срок за кандидатстване е 31.10.2012 г., 17:30 часа на адрес: София 1000, ул. "Леге" № 2-4.

Необходимата информация за кандидатстване и изпълнение на проектите може да получите на интернет-страницата на ИАНМСП www.sme.government.bg.

Въпроси за допълнителна информация могат да се изпращат на следния електронен адрес: nif6@sme.government.bg

Оттук може да изтеглите: Правила за управление на средствата на Националния иновационен фонд - 2012, Приложения към тях и Методика за оценка на проектни предложения.

 
Публикувана: 17 Октомври 2012 г. 17:10:04
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини