Правителството определи 9 курортни комплекса за селища с национално значение

Всички обекти на ГКПП ще имат статут на обекти с национално значение

Правителството определи курортните комплекси "Албена", "Златни пясъци", "Св. Св. Константин и Елена", "Слънчев бряг", "Международен младежки център-Приморско", "Пампорово", "Боровец" и ваканционните селища "Елените" и "Дюни" за селища с национално значение.

С получаването на този статут, единствено министърът на регионалното развитие и благоустройството, в изпълнение на правомощията си посочени в Закона за устройство на територията, ще може да възлага или да разрешава изработването на общи и подробни устройствени планове или техните изменения, както и да ги одобрява след задължително съгласуване със съответния общински съвет и Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика.

Като резултат на решението се очаква да бъдат създадени по-добри условия и по-добра координация за осъществяването на единната национална стратегия за развитието на туризма като водещ отрасъл в националната икономика и ефективен инструмент за социално-икономически растеж, което е в изпълнение на Управленската програма на правителството.

Правителството определи обектите в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове за обекти от национално значение. Такъв статут ще имат тези, които са построени или ще се изграждат на територията на България, включително и свързаните с тяхното функциониране елементи на техническата инфраструктура.

С решението се дава възможност на министъра на регионалното развитие и благоустройството, в изпълнение на правомощията посочени в Закона за устройство на територията, да одобрява подробните устройствени планове и инвестиционните проекти, както и да издава разрешения за строеж в зоните на ГКПП. Те ще се одобряват след съгласуване с Междуведомствения съвет по въпросите на граничните контролно-пропускателни пунктове.

По този начин ще се ускори и улесни изграждането на обекти в зоните на ГКПП като ще се съкрати необходимото технологично време за провеждане на процедурите и ще се подобри координацията между компетентните органи.

www.econ.bg

 
Публикувана: 20 Януари 2005 г. 16:01:19
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини