Правителството определи 9 курортни комплекса за селища с национално значение

Всички обекти на ГКПП ще имат статут на обекти с национално значение

Правителството определи курортните комплекси "Албена", "Златни пясъци", "Св. Св. Константин и Елена", "Слънчев бряг", "Международен младежки център-Приморско", "Пампорово", "Боровец" и ваканционните селища "Елените" и "Дюни" за селища с национално значение.

С получаването на този статут, единствено министърът на регионалното развитие и благоустройството, в изпълнение на правомощията си посочени в Закона за устройство на територията, ще може да възлага или да разрешава изработването на общи и подробни устройствени планове или техните изменения, както и да ги одобрява след задължително съгласуване със съответния общински съвет и Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика.

Като резултат на решението се очаква да бъдат създадени по-добри условия и по-добра координация за осъществяването на единната национална стратегия за развитието на туризма като водещ отрасъл в националната икономика и ефективен инструмент за социално-икономически растеж, което е в изпълнение на Управленската програма на правителството.

Правителството определи обектите в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове за обекти от национално значение. Такъв статут ще имат тези, които са построени или ще се изграждат на територията на България, включително и свързаните с тяхното функциониране елементи на техническата инфраструктура.

С решението се дава възможност на министъра на регионалното развитие и благоустройството, в изпълнение на правомощията посочени в Закона за устройство на територията, да одобрява подробните устройствени планове и инвестиционните проекти, както и да издава разрешения за строеж в зоните на ГКПП. Те ще се одобряват след съгласуване с Междуведомствения съвет по въпросите на граничните контролно-пропускателни пунктове.

По този начин ще се ускори и улесни изграждането на обекти в зоните на ГКПП като ще се съкрати необходимото технологично време за провеждане на процедурите и ще се подобри координацията между компетентните органи.

www.econ.bg

 
Публикувана: 20 Януари 2005 г. 16:01:19
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини