РУСО Русе- променени наредби

Териториално поделение на Националният осигурителен институтгр. Русе информира гражданите и юридическите лица, че в ДВ бр. 33/05.04.2013г. Министерския съвет на Република България е приел промени в следните наредби:

1. Наредбатаза изчисляване и изплащане на парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, изменена с ПМС 77/29.03.2013г.

Документите – болничните листи и съответните декларации по образец се представят в съответните ТП на НОИ в следните срокове:

1. от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси - до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя;

2. от самоосигуряващите се лица - до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист, съответно до 15-то число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението.

2. Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица, изменена с ПМС 78/29.03.2013г е свързана с отпадането на ограничението от 1/6 от месечния размер на обезщетението, който се удържа(прихваща), когато лицето има задължение за възстановяване на неоснователно получено обезщетение за безработица, както и други недобросъвестно получени суми за осигурителни плащания.Промяната влиза в сила от 09.04.2013г. и вече ще се прихваща до размера на неоснователно получено обезщетение за безработица.

3. Наредбата за обществено осигуряване на самоосигураващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица изменена с ПМС 79/29.03.2013г се определя датата, от която възниква задължението за осигуряване на лицата, на които е отпусната пенсия и които се осигуряват по свое желание. Тази промяна важи и за лицата, които се осигуряват чрез посредник, който ги е изпратил на работа в чужбина или чрез държавен орган, със съгласието на който работят в международни органи и организации. Въвежда се и срок за внасяне на осигурителните вноски за минали периоди от лицата, за времето преди 01.01.2013 изпратени на работа чрез посредник в чужбина или със съгласието на български държавен орган в международни органи и организации, ако те са направили писмено искане за това, могат да ги внесат до 31.12.2013г.

ТП на НОИ – гр. Русе

 
Публикувана: 9 Април 2013 г. 16:04:40
 Новини

14 Януари 2019
Процедура "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия" ще бъде представена на 16.01.2019г. в Русе
още...
14 Декември 2018
Бизнес делегация до Намибия, Мозамбик и Кения, 21-26 януари 2019
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...

Още новини