Непълен работен ден - България, ЕС

Делът на хората на непълен работен ден в ЕС, желаещи да работят повече, е нараснал до 21,4% през 2012 година или 9,2 милиона души, показват данни на Евростат. Този дял непрестанно нараства - от 18,5% през 2008 година до 20,5% през 2011 година и 21,4% през 2012 година. В България за 2012 година този процент е 38,8%. В същото време в страната ни заетите на непълен работен ден са едва 2,4% от общия брой на работещите на възраст между 15 и 74 години, което е най-малкият дял сред страните от ЕС. В Гърция делът на желаещите да работят повече часове е 66%, в Испания е 55%, в Латвия е 53%, а в Кипър - 50%. В тези страни обаче хората, заети на непълен работен ден, са относително по-малко - съответно 14,7%, 9,4% и 10,5%. Най-малък е делът на тези хора в Холандия (3%), Естония (8%) и Чехия (10%). В Холандия заетите на непълен работен ден са 49,8% от всички работещи. Данните от това проучване предоставят по-разнообразна и богата картина на пазара на труда, тъй като допълват съществуващите информации, класиращи хората като работещи, безработни или икономически неактивни, отбелязва Евростат. В ЕС-27 има допълнителна потенциална работна сила от 11 милиона икономически неактивни - от тях 8,8 млн., които нито работят, нито са регистрирани като безработни и не търсят работа, както и 2,3 милиона търсещи работа, но не са на разположение да започнат в близките 2 седмици. Като дял от активното население тези икономически неактивни хора на възраст между 15 и 74 години са 4,6% в целия ЕС, а в България те са 8,9% (270 000 души). Този процент варира от 1,5% в Чехия до 12,1% в Италия.

Източник : www.economynews.bg

 
Публикувана: 23 Април 2013 г. 10:04:07
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини