Непълен работен ден - България, ЕС

Делът на хората на непълен работен ден в ЕС, желаещи да работят повече, е нараснал до 21,4% през 2012 година или 9,2 милиона души, показват данни на Евростат. Този дял непрестанно нараства - от 18,5% през 2008 година до 20,5% през 2011 година и 21,4% през 2012 година. В България за 2012 година този процент е 38,8%. В същото време в страната ни заетите на непълен работен ден са едва 2,4% от общия брой на работещите на възраст между 15 и 74 години, което е най-малкият дял сред страните от ЕС. В Гърция делът на желаещите да работят повече часове е 66%, в Испания е 55%, в Латвия е 53%, а в Кипър - 50%. В тези страни обаче хората, заети на непълен работен ден, са относително по-малко - съответно 14,7%, 9,4% и 10,5%. Най-малък е делът на тези хора в Холандия (3%), Естония (8%) и Чехия (10%). В Холандия заетите на непълен работен ден са 49,8% от всички работещи. Данните от това проучване предоставят по-разнообразна и богата картина на пазара на труда, тъй като допълват съществуващите информации, класиращи хората като работещи, безработни или икономически неактивни, отбелязва Евростат. В ЕС-27 има допълнителна потенциална работна сила от 11 милиона икономически неактивни - от тях 8,8 млн., които нито работят, нито са регистрирани като безработни и не търсят работа, както и 2,3 милиона търсещи работа, но не са на разположение да започнат в близките 2 седмици. Като дял от активното население тези икономически неактивни хора на възраст между 15 и 74 години са 4,6% в целия ЕС, а в България те са 8,9% (270 000 души). Този процент варира от 1,5% в Чехия до 12,1% в Италия.

Източник : www.economynews.bg

 
Публикувана: 23 Април 2013 г. 10:04:07
 Новини

21 Юни 2017
Покана за участие при преференциални условия в Международното изложение за хранителни продукти и напитки „Annapoorna World of Food India"
още...
21 Юни 2017
НСИ: Разходите на работодателите за труд нарастват с 10%
още...
21 Юни 2017
България е на предпоследно място в Европейски сравнителен анализ на иновациите за 2017 г
още...
21 Юни 2017
Безплатни обучения за онлайн търговия организира ИАНМСП из страната
още...
20 Юни 2017
Патентно ведомство ще извършва 19 административни услуги безплатно
още...

Още новини