Непълен работен ден - България, ЕС

Делът на хората на непълен работен ден в ЕС, желаещи да работят повече, е нараснал до 21,4% през 2012 година или 9,2 милиона души, показват данни на Евростат. Този дял непрестанно нараства - от 18,5% през 2008 година до 20,5% през 2011 година и 21,4% през 2012 година. В България за 2012 година този процент е 38,8%. В същото време в страната ни заетите на непълен работен ден са едва 2,4% от общия брой на работещите на възраст между 15 и 74 години, което е най-малкият дял сред страните от ЕС. В Гърция делът на желаещите да работят повече часове е 66%, в Испания е 55%, в Латвия е 53%, а в Кипър - 50%. В тези страни обаче хората, заети на непълен работен ден, са относително по-малко - съответно 14,7%, 9,4% и 10,5%. Най-малък е делът на тези хора в Холандия (3%), Естония (8%) и Чехия (10%). В Холандия заетите на непълен работен ден са 49,8% от всички работещи. Данните от това проучване предоставят по-разнообразна и богата картина на пазара на труда, тъй като допълват съществуващите информации, класиращи хората като работещи, безработни или икономически неактивни, отбелязва Евростат. В ЕС-27 има допълнителна потенциална работна сила от 11 милиона икономически неактивни - от тях 8,8 млн., които нито работят, нито са регистрирани като безработни и не търсят работа, както и 2,3 милиона търсещи работа, но не са на разположение да започнат в близките 2 седмици. Като дял от активното население тези икономически неактивни хора на възраст между 15 и 74 години са 4,6% в целия ЕС, а в България те са 8,9% (270 000 души). Този процент варира от 1,5% в Чехия до 12,1% в Италия.

Източник : www.economynews.bg

 
Публикувана: 23 Април 2013 г. 10:04:07
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини