Български фирми ще могат да участват безплатно в Международните изложби Metav и AERO в Германия и търговските мисии до Италия и Швейцария

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български фирми в промоционални прояви в чужбина.

Национални участия в международни изложби:

 

Период

на провеждане

 

Название на промоционалната проява

 

Място

на провеждане

Краен срок

за подаване на заявки

за участие

 

 

11–15.03.2014 г.
 

Краен срок

за подаване на заявки

за участие- 24.01.2014 г.

 

Българско национално участие в Международната търговска изложба за производствени технологии и автоматизация Metav 2014

 

 

Дюселдорф, Германия.

 

 

 

24.01.2014 г.

 

9– 12.04.2014 г.
 

Краен срок

за подаване на заявки

за участие-24.01.2014 г.

 

 

Българско национално участие в Международната специализирана изложба за лека авиация AERO 2014

 

Фридрихсхафен, Германия

 

 

24.01.2014 г.

 

Агенцията поема разходите за:

  • наемане на изложбена площ
  • проектиране и изграждане на щанд
  • наемане на оборудване и обзавеждане
  • регистрация на изложителите
  • включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет)
  • рекламиране на участието.

Участия в търговски мисии:

 

Период

на провеждане

 

Название на търговската мисия

 

Място

на провеждане

 

Сектор

Краен срок

за подаване на заявки

за участие

 

10 – 13.03.2014 г.
 

Краен срок

за подаване на заявки

за участие- 30.01.2014 г.

 

Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международна специализирана изложба Leneapelle

 

Болоня,

Италия

 

Кожарска, кожухарска индустрия

 

30.01.2014 г.

 

 

17 – 21.03.2014 г.
 

Краен срок

за подаване на заявки

за участие- 24.01.2014 г.

 

Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи, кооперационна борса в гр. Цюрих и посещение на специализирана изложба Baumaschinen Messe Bern, Швейцария

 

 

Цюрих,

Швейцария

Машиностроене,  електроника, електротехника, вкл. и финна механика, медицинска техника и приборостроене

 

 

24.01.2014 г.

Агенцията поема разходите за един представител от предприятие участник за:

  • самолетен билет
  • вътрешен транспорт и трансфер
  • хотелско настаняване
  • отпечатване на каталог на българските участници в търговската мисия и др.

Подробна информация за условията за участие е публикувана на интернет страницата на ИАНМСП www.sme.government.bg. Допълнителни разяснения могат да бъдат получени от служители в дирекция „Развите на експортния потенциал на МСП“: Тереза Мутафова, главен експерт, тел.: 02/940 7988, e-mail: t.mutafova@sme.government.bg (за Metav 2014), Борис Бачев, младши експерт, тел. 02 940 7980, e-mail: b.bachev@sme.government.bg (за AERO 2014), Иво Илиев, младши експерт в отдел „Международно сътрудничество“, тел: 02/940 7978, e-mail: i.iliev@sme.government.bg (за Швейцария).

Промоционалните прояви се организират по проект № BG161PO003 - 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 940 79 97

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg

 
Публикувана: 21 Януари 2014 г. 15:01:32
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини