Български фирми ще могат да участват безплатно в Международните изложби Metav и AERO в Германия и търговските мисии до Италия и Швейцария

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български фирми в промоционални прояви в чужбина.

Национални участия в международни изложби:

 

Период

на провеждане

 

Название на промоционалната проява

 

Място

на провеждане

Краен срок

за подаване на заявки

за участие

 

 

11–15.03.2014 г.
 

Краен срок

за подаване на заявки

за участие- 24.01.2014 г.

 

Българско национално участие в Международната търговска изложба за производствени технологии и автоматизация Metav 2014

 

 

Дюселдорф, Германия.

 

 

 

24.01.2014 г.

 

9– 12.04.2014 г.
 

Краен срок

за подаване на заявки

за участие-24.01.2014 г.

 

 

Българско национално участие в Международната специализирана изложба за лека авиация AERO 2014

 

Фридрихсхафен, Германия

 

 

24.01.2014 г.

 

Агенцията поема разходите за:

  • наемане на изложбена площ
  • проектиране и изграждане на щанд
  • наемане на оборудване и обзавеждане
  • регистрация на изложителите
  • включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет)
  • рекламиране на участието.

Участия в търговски мисии:

 

Период

на провеждане

 

Название на търговската мисия

 

Място

на провеждане

 

Сектор

Краен срок

за подаване на заявки

за участие

 

10 – 13.03.2014 г.
 

Краен срок

за подаване на заявки

за участие- 30.01.2014 г.

 

Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на международна специализирана изложба Leneapelle

 

Болоня,

Италия

 

Кожарска, кожухарска индустрия

 

30.01.2014 г.

 

 

17 – 21.03.2014 г.
 

Краен срок

за подаване на заявки

за участие- 24.01.2014 г.

 

Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи, кооперационна борса в гр. Цюрих и посещение на специализирана изложба Baumaschinen Messe Bern, Швейцария

 

 

Цюрих,

Швейцария

Машиностроене,  електроника, електротехника, вкл. и финна механика, медицинска техника и приборостроене

 

 

24.01.2014 г.

Агенцията поема разходите за един представител от предприятие участник за:

  • самолетен билет
  • вътрешен транспорт и трансфер
  • хотелско настаняване
  • отпечатване на каталог на българските участници в търговската мисия и др.

Подробна информация за условията за участие е публикувана на интернет страницата на ИАНМСП www.sme.government.bg. Допълнителни разяснения могат да бъдат получени от служители в дирекция „Развите на експортния потенциал на МСП“: Тереза Мутафова, главен експерт, тел.: 02/940 7988, e-mail: t.mutafova@sme.government.bg (за Metav 2014), Борис Бачев, младши експерт, тел. 02 940 7980, e-mail: b.bachev@sme.government.bg (за AERO 2014), Иво Илиев, младши експерт в отдел „Международно сътрудничество“, тел: 02/940 7978, e-mail: i.iliev@sme.government.bg (за Швейцария).

Промоционалните прояви се организират по проект № BG161PO003 - 4.2.01-0001 – „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: + 359 (0) 2 940 79 97

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg

 
Публикувана: 21 Януари 2014 г. 15:01:32
 Новини

24 Юли 2017
РТИК съдейства в изпълнението на проект Heritage for RO-BG Economy
още...
24 Юли 2017
НАП към русенските фирми- за невнесени суми по ЗКПО ежедневно се начисляват лихви
още...
12 Юли 2017
Дирекция “Бюро по труда”- Русе провежда процедура за кандидатстване на работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица
още...
12 Юли 2017
НАП напомня: завършилите средно образование безработни и неучащи заплащат сами здравните си осигуровки
още...
11 Юли 2017
Изменение на Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“
още...

Още новини