Наближава крайният срок за подаване на годишните данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО

         Остава 1 седмица до 31 март, когато е последният срок за подаване на годишните данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО и в  офиса на НАП в Русе вече са приети 7002   от тях – с близо 500 повече от същия период на 2014 г.  Прави  впечатление, че  71 % от фирмите  – 5009, са ги подали по интернет, което за момента е с 12 % повече от получените електронни декларации по същото време на миналата година /4450 бр./. Дружествата, които подадат декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис ползват 1 % отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1000 лв. До тази дата трябва да бъде платен и самият данък.

Заедно с годишните декларации за облагане с корпоративни данъци дружествата са задължени да подават и годишни отчети за дейността. Те могат да изберат къде и как да го направят -  по електронен път в Националния статистически институт (НСИ), задължително подписани с електронен подпис, или на хартиен носител в офисите на НАП.

Декларация подават всички търговски дружества – юридически лица, независимо от това дали са осъществявали дейност през 2014 г. Фирмите, които не са извършвали дейност през миналата година  подават отделен формуляр – образец 1010а. В него те декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство.Те не подават годишен отчет за дейността.

        Декларацията за облагане с корпоративни данъци се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалното поделение на НАП по регистрация. Тя може да се подаде и по пощата с обратна разписка или в 17 пощенски станции в Русенска област, където служителите на "Български пощи" издават входящ номер.

         Все повече фирми използват Интернет и за плащане на корпоративния си данък. Плащането по този начин изисква дебитна карта, регистрация в системите ePay или eBg и в сайта на НАП - www.nap.bg  В неговата рубрика "Плащане" има списък на номерата на банковите сметки  на НАП и указания за плащането на данъци и осигуровки по електронен път. Повече информация, както и помощ за попълване на преводните нареждания, пощенските записи и данъчните декларации може да се получи на нейния информационен телефон 0700 18 700 на цената на един разговор.

        Юридическо лице, което не подаде декларация или не я подаде в срок, се наказва с имуществена санкция, а неговия управител се наказва с глоба за допуснатото нарушение. Санкцията за юридическото лице е в размер от 500 до 3 000 лв., а за управител, ликвидатор/синдик глобата е в размер от 200 до 1 000 лева.

 
Публикувана: 24 Март 2015 г. 13:03:25
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини