Наближава крайният срок за подаване на годишните данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО

         Остава 1 седмица до 31 март, когато е последният срок за подаване на годишните данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО и в  офиса на НАП в Русе вече са приети 7002   от тях – с близо 500 повече от същия период на 2014 г.  Прави  впечатление, че  71 % от фирмите  – 5009, са ги подали по интернет, което за момента е с 12 % повече от получените електронни декларации по същото време на миналата година /4450 бр./. Дружествата, които подадат декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис ползват 1 % отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1000 лв. До тази дата трябва да бъде платен и самият данък.

Заедно с годишните декларации за облагане с корпоративни данъци дружествата са задължени да подават и годишни отчети за дейността. Те могат да изберат къде и как да го направят -  по електронен път в Националния статистически институт (НСИ), задължително подписани с електронен подпис, или на хартиен носител в офисите на НАП.

Декларация подават всички търговски дружества – юридически лица, независимо от това дали са осъществявали дейност през 2014 г. Фирмите, които не са извършвали дейност през миналата година  подават отделен формуляр – образец 1010а. В него те декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство.Те не подават годишен отчет за дейността.

        Декларацията за облагане с корпоративни данъци се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалното поделение на НАП по регистрация. Тя може да се подаде и по пощата с обратна разписка или в 17 пощенски станции в Русенска област, където служителите на "Български пощи" издават входящ номер.

         Все повече фирми използват Интернет и за плащане на корпоративния си данък. Плащането по този начин изисква дебитна карта, регистрация в системите ePay или eBg и в сайта на НАП - www.nap.bg  В неговата рубрика "Плащане" има списък на номерата на банковите сметки  на НАП и указания за плащането на данъци и осигуровки по електронен път. Повече информация, както и помощ за попълване на преводните нареждания, пощенските записи и данъчните декларации може да се получи на нейния информационен телефон 0700 18 700 на цената на един разговор.

        Юридическо лице, което не подаде декларация или не я подаде в срок, се наказва с имуществена санкция, а неговия управител се наказва с глоба за допуснатото нарушение. Санкцията за юридическото лице е в размер от 500 до 3 000 лв., а за управител, ликвидатор/синдик глобата е в размер от 200 до 1 000 лева.

 
Публикувана: 24 Март 2015 г. 13:03:25
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини