Картина на трудовия пазар в област Русе за април 2015 г.

През АПРИЛ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са 801 (броят им е с 56 по-голям отколкото през март). Започналите работа безработни без квалификация са 298, с работническа професия са 293, а специалистите със средно специално и висше образование - 210. Близо половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 141. Заетост е осигурена на 139 продължително безработни от областта, както и на 33 безработни с намалена трудоспособност.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 443 безработни (с 62 пъти повече от април м.г.). С активното посредничество на бюрата по труда други 138 безработни от областта са наети по програми за заетост, а 44 – по насърчителни мерки за заетост.

Общо обявените през април свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 821 (броят им е със 79 повече в сравнение с март и със 108 спрямо същия месец на м.г.).

През месеца търсенето на работна сила на първичния пазар се изразява в заявените места от работодателите в бюрата по труда - общо 550, които са предимно от частния сектор (като темп броят им се запазва колкото и през април м.г., с 22 по-малко). В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (249), търговията (104), строителството (41), селското стопанство (35), хотелиерството и ресторантьорството (23), хуманитарното здравеопазване и социалната работа (15), транспорта и държавното управление (по 11) и др.

По програми за заетост в бюрата по труда в област Русе са заявени 218 работни места – преобладаващата част от тях са по ОП „Развитие на човешките ресурси” - по схемите „Младежка заетост” и „Подкрепа за заетост”. По регионални програми за заетост от Националния план за действие по заетостта 2015 обявените места са 30. По насърчителни мерки за заетост в бюрата по труда работодатели от областта са обявили общо 53 работни места.

Към края на април в трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Ветово, регистрираните безработни са 8842. Техният брой намалява с 339 в сравнение с края на март. Като търсещи работа лица са регистрирани и 554 заети, 468 пенсионери и 214 учащи.

Равнището на безработица за област Русе, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 8,6%, при 8,9% през предходния месец. /Същевременно, в сравнение с март 2014 г. равнището на безработица е значително по-ниско - с 1,4 процентни пункта./ За април 2015 г. равнището на безработица средно за страната е 10,7 на сто.

  • По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово– 39,3% /1598 безработни лица/, следват общините Борово - 38,3% /594/, Ценово – 31,8% /566/, Две могили - 21,7% /741/, Бяла – 19,3% /928/, Сливо поле – 17,1% /581/, Иваново - 12,4% /358/, и най-ниско в община Русе - 4,3% /3476/.

    По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 49%, с работнически професии – 32%, специалисти – 19%.

    Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 42%, хората със средно образование са 47%, а висшистите – 11%.

    Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 47% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 40%, а младежите до 29 години – 13%.

    От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 627.

 
Публикувана: 29 Май 2015 г. 14:05:56
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини