Декларация на национално представените работодателски организации относно повишението на цените на електроенергията от 1 юли 2015 г.

Въпреки активно изразяваната от нас позиция срещу планираното поскъпване на електроенергията от 01.07.2015 г. – между 13% и 20% за преобладаващата част от предприятията в България и настояването ни да се въведат европейските политики и най-добри практики в сектор „Енергетика“, към момента не получаваме аргументирани отговори на поставените от нас въпроси, в т.ч. относно:

• истинските причини, довели до натрупани дисбаланси в сектора;

• държавна помощ ли е наложеният ни модел за субсидиране на ВЕИ, високоефективните комбинирани производства и дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия (ДДИЕЕ);

• защо размерът на фиксираната (съответно, регулираната от КЕВР) част от крайната цена на електроенергията в България е сред най-високите в Европа (само в Дания е по-висока, а спрямо останалите – между 2 и 8 пъти по-висока);

• как са били подписани, съответно, преподписани дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия – абсурден е ръстът на добавки “невъзстановяеми разходи” - 188,8 % (от 3,38 лв./МВтч. на 9,76 лв./МВтч.). Няма яснота защо се увеличава размерът на „невъзстановяемите разходи“ – въпреки твърденията за предоговорени условия по ДДЕИИ;

• правомерни ли са получените преференции за ВЕИ – защо е заложен ръст добавки “зелена енергия” от 43,4% (от 11,1 лв./МВтч. на 15, 92 лв./МВтч.), след като се твърди от страна на КЕВР, че са предприети мерки за преглед на преференциалните цени и нормата на възвръщаемост в сектора;

• високоефективно ли е производството на когенерациите – как е обосновано нарастването на добавки “високоефективно производство” с 135,5 % (от 3,83 лв./МВтч. на 9,02 лв./МВтч.);

• какво обосновава наложените стойности на включени в ценовата част „Задължения към обществото” нови компоненти - 5,51 лв./МВтч. – защо КЕВР търси компенсиране на всички дефицити в НЕК в рамките на един регулаторен период;

• защо в една пазарна икономика неприсъща част от социалната политика се прехвърля на гърба на предприятията и продължава политиката на кросово субсидиране на битови абонати за сметка на стопанските потребители, както при директното съпоставяне на ценовите нива (във всички европейски страни индустрията плаща между 2.5 и 4 пъти по-ниски цени) – факт е, че на регулиран пазар АЕЦ „Козлодуй“ участва с цени за енергия от 16,97 лв./МВтч. и 30лв./МВтч., което компенсира на свободен пазар с минимални цени на търговете от 72,80лв./Мвтч. и 73,20лв./МВтч. за ценовия период юли 2015 – юни 2016., така и чрез косвени методи, вкл. чрез изкупуване на електроенергията, произведена от топлофикационни дружества на значително по-висока от пазарната цена, както и субсидирано топлоподаване;

• защо за малките и средни предприятия няма и сигнал за загриженост по отношение на влиянието от повишаване на цените на електроенергията;

• къде е оценката на въздействието върху икономиката от увеличението на цената на електрическата енергия за стопанско потребление;

• защо продължава очевидно некадърното управление на държавните дружества в сектора – ограбвани чрез неефективен, но високоплатен труд (средна месечна издръжка – заплата и осигуровки на едно лице – над 3500лв.), чрез злоупотреби при доставките на услуги,

Асоциация на организациите на българските работодатели, 19.6.2015 г. стр. 2 от 2

материали, ДМА, чрез незаинтересованост от оптимизация на производствените процеси – резервите само в това отношение са за над 250 млн. лв. годишно;

• защо износът на електроенергия чрез заинтересовани частни търговци е освободен от допълнителни тежести, а износът на електроенергия чрез българска продукция, произведена и създаваща допълнителни преки и непреки приходи в България е обременен с такива тежести – какви са приоритетите за България – износ на евтин ток за 770млн.лв. или износ на продукция за над 43млрд.лв.;

• защо интересите на елитно малцинство от обществото се поставят над интересите на останалите стопански субекти в България – директно, а индиректно – чрез заетите работници и служители, както и всички вътрешни потребители и данъкоплатци – на практика огромната част от обществото ни.

Всъщност, вместо ясни, аргументирани и законово обосновани отговори получаваме демонстративен отказ от диалог и нежелание за реализация на каквито и да е реформи в сектора.

Настояваме да се продължи задълбочено аналитично обсъждане до края на годината и да се даде задоволителен отговор на поставените от нас въпроси, като според резултатите да се предприемат жизнено важни реформи.

Ето защо ние, всички работодателски организации в България, единодушно и категорично заявяваме, че не желаем повече да плащаме за кражбите, разхищенията и некадърността в българската енергетика!

Не приемаме увеличение на цените на електроенергията за предприятията!

С непремерени действия страната се тласка към мащабни макроикономически проблеми в т.ч. значителен спад в икономическата активност и рязко нарастване на безработицата дори в краткосрочен план.

Разсъдете, как при наличието на свръхпроизводство в сектора – минимален товар в системата от 2 656MВт и инсталирани мощности от 12 723MВт – продължава да се настоява за ръст на цените на електроенергията!

Декларираме, че нашите протестни действия ще продължат с масово спиране на производства в продължение на 1 час с начало 26-ти юни!

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 
Публикувана: 19 Юни 2015 г. 14:06:49
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
01 Ноември 2018
Българо-ливански бизнес форум, 12 ноември 2018 г., София
още...
25 Октомври 2018
БТПП организира индивидуални срещи със собственика на фирма Sellmark
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...

Още новини