Форум за културния туризъм и инвестициите в имоти ще се проведе на 07 юли в Русе

Тематичен форум " Култура, имоти и туризъм -предизвикателства и възможности" ще стартира на 07 юли от 13.30 ч. в зала "Европа" на Доходното здание в Русе. Събитието ще даде възможност да бъдат обсъдени възможностите за инвестиции в сферата на недвижимите културни ценности и перспективите за развитие на културния туризъм в нашия град и региона.

В рамките на събитието ще бъдат разгледани успешни модели за устойчив културен туризъм и привличането на инвестиции в недвижими имоти чрез ефективното развитие на този все още неразработен сегмент от туристическата индустрия у нас. Основен въпрос, който ще дискутират участниците, е т.нар. "добавена стойност", която може да генерира богатото културно наследство на Русе и региона. Участниците във форума ще акцентират работните си срещи върху ползите от туризма за икономическото развитие на местно ниво, създаването на заетост и привличането на нови инвеститори в Русе.

Ключова тема в дискусията ще бъдат сделките с имоти-паметници на културата. По казуса ще се произнесат експерти, запознати с правния статут на паметниците на културата и особеностите на тяхната защита на територията на административните единици, в които е разположено недвижимото културно наследство. Ще бъдат разгледани основни правни проблеми при управление на културното наследство, като участниците ще имат възможност да се запознаят с водещи добри практики от Европа в този вид сделки.

Предвидено е представянето на най-популярните европейски програми, чрез които могат да се финансират проекти и инициативи за развитие и съхранение на културното наследство.

Организатор на форума е списание ENTERPRISE и Националното сдружение "Недвижими имоти", с официалната подкрепа на Община Русе. Русенска Търговско-индустриална камара е партньор на събитието.

Програмата на форума може да видите тук

 
Публикувана: 3 Юли 2015 г. 16:07:44
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини