НОИ и гръцки експерти уточниха процедурата за изплащане на пенсии от Република Гърция

Териториалното поделение на Националния осигурителен институт - Русе  уведомява заинтересованите лица,  че  НОИ съвместно с експерти от Гръцкия социалноосигурителен институт (ИКА- ЕТАМ) са уточнили документите  задължителни при подаване заявление за пенсия или установяване на стаж и за изплащане на пенсия    от Република Гърция.

            Необходимите  данни за потвърждаване на гръцки осиг. стаж и преценка право на гръцка пенсия са :

  1. Регистрационен номер в гръцката институция (А.М.А.) – необходим за всички заявления към ИКА- ЕТАМ.

  2. Гръцки осиг. номер(

  3. Гръцки данъченномер(

  4. Имена на родителите на правоимащото лице (майка и баща)- посочват се име и фамилия на латиница . Данните са необходими за намиране на (А.М.А.) , когато заявителят не разполага с такъв.

  5. Удостоверение за осиг. стаж преди 2002 г. в Гърция, когато лицата разполагат с такова.

    Предвид липсата на електронен регистър за осигуряване на лицата до 2002 г. в Гърция, в срок до две години преди придобиване право на пенсия , лицата могат да се обърнат към специализираните звена на ИКА- ЕТАМ за удостоверяване на осиг. периоди до 2002 г., като по този начин се ускорява обработката на пенсионните заявления.

             Адресите на които могат да се изискат  и процедурите за издаване на гръцки осиг.         номер  (А.М.К.А.)  и  данъчен  номер  (А.F.М.) са посочени  на интернет страницата  на    Националния осигурителен институт в рубриката „Регламенти” подрубрика „Актуално”.  В същата подрубрика е налична и полезна информация за причините за спиране на изплащане на отпуснати гръцки пенсии.

Образец на  Декларация  за продължаване изплащането на гръцка пенсия  на гръцки език с наличен превод  и на български език , може да се получи в Приемната на отдел „Пенсии” на адрес: гр. Русе, ул. „А. Кънчев” 1  със съответната служебна  заверка, че песионерът е жив   при  поискване и представяне документ за самоличност.

 
Публикувана: 27 Юли 2015 г. 11:07:42
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини