НОИ и гръцки експерти уточниха процедурата за изплащане на пенсии от Република Гърция

Териториалното поделение на Националния осигурителен институт - Русе  уведомява заинтересованите лица,  че  НОИ съвместно с експерти от Гръцкия социалноосигурителен институт (ИКА- ЕТАМ) са уточнили документите  задължителни при подаване заявление за пенсия или установяване на стаж и за изплащане на пенсия    от Република Гърция.

            Необходимите  данни за потвърждаване на гръцки осиг. стаж и преценка право на гръцка пенсия са :

  1. Регистрационен номер в гръцката институция (А.М.А.) – необходим за всички заявления към ИКА- ЕТАМ.

  2. Гръцки осиг. номер(

  3. Гръцки данъченномер(

  4. Имена на родителите на правоимащото лице (майка и баща)- посочват се име и фамилия на латиница . Данните са необходими за намиране на (А.М.А.) , когато заявителят не разполага с такъв.

  5. Удостоверение за осиг. стаж преди 2002 г. в Гърция, когато лицата разполагат с такова.

    Предвид липсата на електронен регистър за осигуряване на лицата до 2002 г. в Гърция, в срок до две години преди придобиване право на пенсия , лицата могат да се обърнат към специализираните звена на ИКА- ЕТАМ за удостоверяване на осиг. периоди до 2002 г., като по този начин се ускорява обработката на пенсионните заявления.

             Адресите на които могат да се изискат  и процедурите за издаване на гръцки осиг.         номер  (А.М.К.А.)  и  данъчен  номер  (А.F.М.) са посочени  на интернет страницата  на    Националния осигурителен институт в рубриката „Регламенти” подрубрика „Актуално”.  В същата подрубрика е налична и полезна информация за причините за спиране на изплащане на отпуснати гръцки пенсии.

Образец на  Декларация  за продължаване изплащането на гръцка пенсия  на гръцки език с наличен превод  и на български език , може да се получи в Приемната на отдел „Пенсии” на адрес: гр. Русе, ул. „А. Кънчев” 1  със съответната служебна  заверка, че песионерът е жив   при  поискване и представяне документ за самоличност.

 
Публикувана: 27 Юли 2015 г. 11:07:42
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини