НОИ и гръцки експерти уточниха процедурата за изплащане на пенсии от Република Гърция

Териториалното поделение на Националния осигурителен институт - Русе  уведомява заинтересованите лица,  че  НОИ съвместно с експерти от Гръцкия социалноосигурителен институт (ИКА- ЕТАМ) са уточнили документите  задължителни при подаване заявление за пенсия или установяване на стаж и за изплащане на пенсия    от Република Гърция.

            Необходимите  данни за потвърждаване на гръцки осиг. стаж и преценка право на гръцка пенсия са :

  1. Регистрационен номер в гръцката институция (А.М.А.) – необходим за всички заявления към ИКА- ЕТАМ.

  2. Гръцки осиг. номер(

  3. Гръцки данъченномер(

  4. Имена на родителите на правоимащото лице (майка и баща)- посочват се име и фамилия на латиница . Данните са необходими за намиране на (А.М.А.) , когато заявителят не разполага с такъв.

  5. Удостоверение за осиг. стаж преди 2002 г. в Гърция, когато лицата разполагат с такова.

    Предвид липсата на електронен регистър за осигуряване на лицата до 2002 г. в Гърция, в срок до две години преди придобиване право на пенсия , лицата могат да се обърнат към специализираните звена на ИКА- ЕТАМ за удостоверяване на осиг. периоди до 2002 г., като по този начин се ускорява обработката на пенсионните заявления.

             Адресите на които могат да се изискат  и процедурите за издаване на гръцки осиг.         номер  (А.М.К.А.)  и  данъчен  номер  (А.F.М.) са посочени  на интернет страницата  на    Националния осигурителен институт в рубриката „Регламенти” подрубрика „Актуално”.  В същата подрубрика е налична и полезна информация за причините за спиране на изплащане на отпуснати гръцки пенсии.

Образец на  Декларация  за продължаване изплащането на гръцка пенсия  на гръцки език с наличен превод  и на български език , може да се получи в Приемната на отдел „Пенсии” на адрес: гр. Русе, ул. „А. Кънчев” 1  със съответната служебна  заверка, че песионерът е жив   при  поискване и представяне документ за самоличност.

 
Публикувана: 27 Юли 2015 г. 11:07:42
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини