НОИ и гръцки експерти уточниха процедурата за изплащане на пенсии от Република Гърция

Териториалното поделение на Националния осигурителен институт - Русе  уведомява заинтересованите лица,  че  НОИ съвместно с експерти от Гръцкия социалноосигурителен институт (ИКА- ЕТАМ) са уточнили документите  задължителни при подаване заявление за пенсия или установяване на стаж и за изплащане на пенсия    от Република Гърция.

            Необходимите  данни за потвърждаване на гръцки осиг. стаж и преценка право на гръцка пенсия са :

  1. Регистрационен номер в гръцката институция (А.М.А.) – необходим за всички заявления към ИКА- ЕТАМ.

  2. Гръцки осиг. номер(

  3. Гръцки данъченномер(

  4. Имена на родителите на правоимащото лице (майка и баща)- посочват се име и фамилия на латиница . Данните са необходими за намиране на (А.М.А.) , когато заявителят не разполага с такъв.

  5. Удостоверение за осиг. стаж преди 2002 г. в Гърция, когато лицата разполагат с такова.

    Предвид липсата на електронен регистър за осигуряване на лицата до 2002 г. в Гърция, в срок до две години преди придобиване право на пенсия , лицата могат да се обърнат към специализираните звена на ИКА- ЕТАМ за удостоверяване на осиг. периоди до 2002 г., като по този начин се ускорява обработката на пенсионните заявления.

             Адресите на които могат да се изискат  и процедурите за издаване на гръцки осиг.         номер  (А.М.К.А.)  и  данъчен  номер  (А.F.М.) са посочени  на интернет страницата  на    Националния осигурителен институт в рубриката „Регламенти” подрубрика „Актуално”.  В същата подрубрика е налична и полезна информация за причините за спиране на изплащане на отпуснати гръцки пенсии.

Образец на  Декларация  за продължаване изплащането на гръцка пенсия  на гръцки език с наличен превод  и на български език , може да се получи в Приемната на отдел „Пенсии” на адрес: гр. Русе, ул. „А. Кънчев” 1  със съответната служебна  заверка, че песионерът е жив   при  поискване и представяне документ за самоличност.

 
Публикувана: 27 Юли 2015 г. 11:07:42
 Новини

23 Март 2018
Семинар относно Регламента за защита на личните данни (GDPR)
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини