НАП стартира заверките на формуляри за данъчното облагане във Федерална република Германия

       От 20 юли териториалните дирекции и офиса на НАП започнаха да заверяват германски формуляри, служещи за целите на облагането с данъци във Федерална република Германия.  Това се:

       - Удостоверение, издавано за ЕС/ЕИП от чуждестранния данъчен орган за целите на данъчната декларация / Bescheinigung EU/EWR der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuerklärung /  - предназначен да послужи пред данъчната администрация на Германия, като информацията, предоставена чрез него, служи за извършване на преценка относно основателността за връщане на надвзети данъци от минали години;

      - Молба за третиране на работник като подлежащ на неограничено подоходно облагане съгласно § 1, ал. 3, § 1а от Закона за  данъка  върху  общия  доход /Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-pflichtiger Arbeitnehmer nach §1 Abs. 3, §1A EStG /

Фоормулярите се разпространяват от германската данъчна администрация и са достъпни в сайта: www.formulare-bfinv.de , а в сайта на НАП – www.nap.bg  ги има и в превод на български.

    Заинтересованите граждани трябва  да подходят много внимателно при попълването на тези документи. Истинска немска коректност  се изисква най-вече при посочването на предполагаемото брутно трудово възнаграждение, включително непарични добавки при заплащане, извънредни възнаграждения, тантиеми и др. и при посочването на предполагаемите други доходи от стопанска дейност, от вложени капитали, от даване под наем и аренда. Данните за доходите се отнасят не само за подалото заявлението лице и  неговия съпруг/га, но и при наличие на житейски партньор – интересен фрагмент на актуалното подоходно облагане в Германия. Често във формулярите се посочват подозрително ниски доходи и при проверката от приходните служители се оказва явна недобросъвестност при попълването на графата за  предполагаемите  доходи. Това не е в полза и пред немската данъчна администрация.

     До момента в офиса на НАП в Русе са издадени или заверени 10 бр. формуляри, като се очаква те да се увеличат. За стартиране на процеса по издаването или заверяванeто  им следва да се подаде „Искане за издаване на документ“ (Обр. № Окд-51) в „Деловодството”. Образецът може да бъде намерен в сайта на агенцията www.nap.bg  и на място във всеки неин офис. Бланките на германски формуляри, следва да се представят пред органите по приходите попълнени и подписани.    Срокът за изготвяне и заверяване на формулярите е 7 дни.

 
Публикувана: 6 Август 2015 г. 11:08:58
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини