Дирекция “Бюро по труда”-Русе разполага със средства за договорите по насърчителни мерки

Уведомява работодателите от общините Русе, Иваново и Сливо поле, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. април 2016 г., както следва:

Насърчителни мерки за заетост и обучение

Средства в лв.

Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст на непълно работно време с непрекъснато поддържана регистрация, не по-малко от 12 месеца (чл.36а от ЗНЗ) /субсидия за 6 месеца/

2626

Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за стажуване  на безработни младежи до 29-годишна възраст (чл.41 от ЗНЗ) /субсидия за 6 месеца/

2355

Насърчаване наемането на  безработни младежи до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация за чиракуване под ръководството на наставник (чл.41а от ЗНЗ) /субсидия за 6 месеца/

2526

Осигуряване на суми за наставник (чл.41а от ЗНЗ)

937

Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода”(чл.55 от ЗНЗ) /субсидия за 6 месеца/

1994

Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) /субсидия за 6 месеца/

18 285

Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) /субсидия за 6 месеца/

4700

Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение за наставник (чл.55 г от ЗНЗ)

1852

 

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата (в периода от 04 до 12 април 2016 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Русе, ул.“Кап. лейт. Евстати Винаров” 10,  етаж 3, стая 305, както и на тел. 082/821 426.

 
Публикувана: 1 Април 2016 г. 16:04:51
 Новини

21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...
20 Април 2017
Стартира нов етап по набиране на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”
още...
20 Април 2017
Покана за участие в Международната изложба за електроника Productronica 2017, 14–17.11.2017 г., Мюнхен, Германия
още...

Още новини