Дирекция “Бюро по труда”-Русе разполага със средства за договорите по насърчителни мерки

Уведомява работодателите от общините Русе, Иваново и Сливо поле, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. април 2016 г., както следва:

Насърчителни мерки за заетост и обучение

Средства в лв.

Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст на непълно работно време с непрекъснато поддържана регистрация, не по-малко от 12 месеца (чл.36а от ЗНЗ) /субсидия за 6 месеца/

2626

Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за стажуване  на безработни младежи до 29-годишна възраст (чл.41 от ЗНЗ) /субсидия за 6 месеца/

2355

Насърчаване наемането на  безработни младежи до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация за чиракуване под ръководството на наставник (чл.41а от ЗНЗ) /субсидия за 6 месеца/

2526

Осигуряване на суми за наставник (чл.41а от ЗНЗ)

937

Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода”(чл.55 от ЗНЗ) /субсидия за 6 месеца/

1994

Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) /субсидия за 6 месеца/

18 285

Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) /субсидия за 6 месеца/

4700

Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение за наставник (чл.55 г от ЗНЗ)

1852

 

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата (в периода от 04 до 12 април 2016 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Русе, ул.“Кап. лейт. Евстати Винаров” 10,  етаж 3, стая 305, както и на тел. 082/821 426.

 
Публикувана: 1 Април 2016 г. 16:04:51
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини