Дирекция “Бюро по труда”-Русе разполага със средства за договорите по насърчителни мерки

Уведомява работодателите от общините Русе, Иваново и Сливо поле, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. април 2016 г., както следва:

Насърчителни мерки за заетост и обучение

Средства в лв.

Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст на непълно работно време с непрекъснато поддържана регистрация, не по-малко от 12 месеца (чл.36а от ЗНЗ) /субсидия за 6 месеца/

2626

Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за стажуване  на безработни младежи до 29-годишна възраст (чл.41 от ЗНЗ) /субсидия за 6 месеца/

2355

Насърчаване наемането на  безработни младежи до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация за чиракуване под ръководството на наставник (чл.41а от ЗНЗ) /субсидия за 6 месеца/

2526

Осигуряване на суми за наставник (чл.41а от ЗНЗ)

937

Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода”(чл.55 от ЗНЗ) /субсидия за 6 месеца/

1994

Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) /субсидия за 6 месеца/

18 285

Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) /субсидия за 6 месеца/

4700

Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение за наставник (чл.55 г от ЗНЗ)

1852

 

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата (в периода от 04 до 12 април 2016 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Русе, ул.“Кап. лейт. Евстати Винаров” 10,  етаж 3, стая 305, както и на тел. 082/821 426.

 
Публикувана: 1 Април 2016 г. 16:04:51
 Новини

14 Януари 2019
Процедура "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия" ще бъде представена на 16.01.2019г. в Русе
още...
14 Декември 2018
Бизнес делегация до Намибия, Мозамбик и Кения, 21-26 януари 2019
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...

Още новини