"Разработване и управление на проекти по програма САПАРД",семинар организиран от Българската Търговско- Промишлена Палата.

Темата на семинара е :"Разработване и управление на проекти на ЕС.Програма САПАРД или как да възстановим половината от инвестициите в земеделие и селски туризъм".Ще се проведе на дата 26-27.05.2005 г.

Предмет на семинара е запознаването на участниците с програма САПАРД като специална програма за присъединяване на България в областта на земеделието и селските райони на ЕС, като инструмент, подготвящ страните кандидатки за бъдещото им членство в ЕС. Семинарът има за цел да изясни целите, приоритетите, основните мерки и проекти по Програмата, както и нормативната база по прилагането им, да се даде обстоен отговор на въпросите кой, къде и как може да участва в Програма САПАРД. В семинара ще бъда включено обучение по методологията на разработване на документите за кандидатстване – разработване на бизнес-план и финансов погасителен план, както и всички съпътстващи общи и специфични документи. Ще бъдат отразени последните промени по наредбите на програма сапард и тенденциите при кандидатстване за 2005–2006 г.

Семинарът е предназначенза ръководители на проекти иексперти - консултанти, изпълняващи проектни дейности в организации, насочени към консултиране на земеделски предприемачи, както и за менаджъри на МСП от хранително-преработвателната промишленост. Семинарът е подходящ и за специалисти, чиито професионални интереси са насочени към разработването и управлението на проекти.

В семинара са включени следните модули:

· Предприсъединителни финансови инструменти в България. Програма САПАРД като част от предприсъединителните фондове на ЕС.

· Приоритетни области за финансиране по програма САПАРД. Видове мерки и техните особености.

· Нормативни документи по действащите мерки.

· Кой има право да кандидатства – разяснения относно бенефициентите по отделните мерки.

· Технология за кандидатстване по САПАРД - критерий за допустимост, подготовка на документите – общи и специфични за кандидатстване.

· Основни положения при разработването на бизнес-плана; обект , източници на финансиране и етапи при реализация на проекта.

· Мониторинг и оценка на проекта.

· Отчитане резултатите от проекта и възстановяване на разходите

Срок за потвърждение:до 20.05.2005г./петък/

Такса за участие 60 лв. /с ДДС/.

За допълнителна информация:

Боряна Първанова

тел: 987 26 31 /в. 156/ или 988 34 82 - БТПП

Дирекция “Проекти, Маркетинг и Нови дейности”

 
Публикувана: 19 Май 2005 г. 10:05:27
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини