Работодателите от Русе и региона отново могат да се възползват от финансовите средства по насърчителните мерки

Уведомява работодателите от общините Русе,   Иваново и Сливо Поле, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. октомври 2016г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

Средства в лв.

 • безработни младежи до 29 г. възраст   (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ)

52185

 • за стажуване на безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от ЗНЗ)

1322

 • за чиракуване на безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл 41а, ал. 4 от ЗНЗ)

293

 • за стажуване на безработни лица, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, което няма трудов стаж по тази професия - (чл. 46 от ЗНЗ)

2399

 • безработни лица за обучение чрез работа (дуално обучение) чл. 46а от ЗНЗ

4913

 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ)

4731

 • безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ)

7301

 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)

12864

 • безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” (чл. 55 от ЗНЗ)

1994

 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)

4929

 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)

5687

 • за чиракуване (чл 55г) и осигуряване на наставник (чл 55г ал. 4 от ЗНЗ)

1499

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

 

 • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2)

1033

 

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 24 октомври 2016г. (в периода от 25 октомври до 2 ноември 2016 г., включително).

Дирекция „Бюро по труда” разполага и със свободни средства за обучения за професионална квалификация по заявка от работодател, по реда на чл. 63 от ЗНЗ - 25364 лв.

 

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Русе , етаж  3 , стая 308 , както и на тел. 082/821426

 
Публикувана: 27 Октомври 2016 г. 9:10:55
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини