Работодателите от Русе и региона отново могат да се възползват от финансовите средства по насърчителните мерки

Уведомява работодателите от общините Русе,   Иваново и Сливо Поле, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. октомври 2016г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

Средства в лв.

 • безработни младежи до 29 г. възраст   (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ)

52185

 • за стажуване на безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от ЗНЗ)

1322

 • за чиракуване на безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл 41а, ал. 4 от ЗНЗ)

293

 • за стажуване на безработни лица, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, което няма трудов стаж по тази професия - (чл. 46 от ЗНЗ)

2399

 • безработни лица за обучение чрез работа (дуално обучение) чл. 46а от ЗНЗ

4913

 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ)

4731

 • безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ)

7301

 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)

12864

 • безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” (чл. 55 от ЗНЗ)

1994

 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)

4929

 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)

5687

 • за чиракуване (чл 55г) и осигуряване на наставник (чл 55г ал. 4 от ЗНЗ)

1499

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

 

 • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2)

1033

 

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 24 октомври 2016г. (в периода от 25 октомври до 2 ноември 2016 г., включително).

Дирекция „Бюро по труда” разполага и със свободни средства за обучения за професионална квалификация по заявка от работодател, по реда на чл. 63 от ЗНЗ - 25364 лв.

 

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Русе , етаж  3 , стая 308 , както и на тел. 082/821426

 
Публикувана: 27 Октомври 2016 г. 9:10:55
 Новини

18 Юни 2018
Проучване по проект RESTART набеляза основни тенденции при нуждите на бизнеса от дигитални умения
още...
01 Юни 2018
С 5 млрд. лв. намаляха парите в касите на фирмите след проверките на НАП
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...

Още новини