Промяна на тарифни кодове във връзка с прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Във връзка с прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове и настъпили промени, считано от 01.01.2017 г., в позиция 2204 от Комбинираната номенклатура (КН) на ЕС, приета с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1821 на Комисията от 06.10.2016 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа, Агенция „Митници” уведомява икономическите оператори за следното:

1. Заличени са следните тарифни кодове:

2204 21 92                               2204 29 44      

2204 29 11                               2204 29 46

2204 29 12                               2204 29 47

2204 29 13                               2204 29 48

2204 29 17                               2204 29 58

2204 29 18                               2204 29 87

2204 29 42                               2204 29 89

2204 29 43                               2204 29 92;

2. Въведени са следните нови тарифни кодове:

2204 10 13                               2204 22 80                              2204 29 22          

2204 10 15                               2204 22 81                              2204 29 23

2204 21 31                               2204 22 82                              2204 29 24

2204 21 61                               2204 22 83                              2204 29 26

2204 22 10                               2204 22 84                              2204 29 27

2204 22 22                               2204 22 85                              2204 29 28

2204 22 23                               2204 22 86                              2204 29 32

2204 22 24                               2204 22 88                              2204 29 38

2204 22 26                               2204 22 90                              2204 29 78;

2204 22 27                               2204 22 91                             

2204 22 28                               2204 22 93

2204 22 32                               2204 22 94

2204 22 33                               2204 22 95

2204 22 38                               2204 22 96

2204 22 78                               2204 22 97

2204 22 79                               2204 22 98

3. Съгласно предоставена информация от Европейската комисия заличените тарифни кодове, както и новите такива ще бъдат отразени в Системата за движение и контрол на акцизни стоки (ЕМCS), считано от 24.01.2017 година.

В тази връзка икономическите оператори могат да използват тарифните кодове по КН на ЕС за 2016 г. до въвеждане на промяната в EMCS и промяната в лицензите за управление на данъчен склад, но не по-късно от 31.01.2017 г.

 

Източник: Инфобизнес

 
Публикувана: 12 Януари 2017 г. 16:01:33
 Новини

23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...

Още новини