Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост организира семинар на тема "Как да подготвим успешни евро проекти"

Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост съвместно с консултантската и обучителна фирма ФИНСИС имат организират  безплатен полудневен семинар на тема: „Как да подготвим успешен проект по актуалните за членовете на БКДМП еврогрантове през 2017 г.”

Семинарът ще се състои на 17 февруари 2017 г. – петък от 13,00 ч. до 18,00 ч. в учебния център на „ФИНСИС-АКАДЕМИЯв гр. София-1000, ул. „ХАН АСПАРУХ” № 24, над партер при следния дневен ред:          

13,00- 13,15  Регистрация на участниците в семинара и получаване на материали по него. Кафе/чай за добре дошли.

13,15-13,30 Откриване на семинара

13,30- 15.30  д-р Никола Христович-управител на „Финсис“: презентация на тема „Как да подготвим успешен проект по актуалните за членовете на БКДМП еврогрантове през 2017 г., вкл.:

- Процедурата „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността“ към ОП „Развитие на човешките ресурси”;

- Процедурата “Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия” към ОП „Иновации и конкурентоспособност”;

- Подмярка 8.6. “Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” към Програмата за развитие на селските райони

- Подмярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" към Програмата за развитие на селските райони.

15,30-15,45       Кафе-пауза

15,45-16,30       Славей Щерев–Управител на Щерев Консулт: Подходи за подобряване на организацията на труда и за внедряване на международни стандарти в дървобоорботващата и мебелна промишленост

16,30-17,15   Дискусионна кръгла маса по подготовката на европроекти

17,15- 18,00 Индивидуални консултации и свободни дискусии на чаша вино. 

ФИНСИС има натрупан значителен положителен опит в провеждането на бизнес-семинари и в разработването и управлението на множество проекти по привличане на безвъзмездно съфинансиране от европейски и други донорски програми за нуждите на свои клиенти. Резюмета на обсъжданите на семинара и на други актуални еврогрантове са публикувани в сайта www.finsys.bg.

Д-Р Никола Христович е съуправител на консултантската и обучителна фирма ФИНСИС, сертифициран управленски консултант – СМС, автор на редица Наръчници за управление на проекти, както и съорганизатор и лектор на множество семинари в София и страната.

Славей Щерев има значителен опит в оказването на консултантски услуги по подобряване на организацията на труда и по внедряването на международни стандарти, вкл. за нуждите на членове на БКДМП.

За контакти и консултации: моб.т.: 0888 619863, 0884 849450,  тел.02 9819960, e-mail: office@finsys-soft.com, office@timberchamber.com,

Семинарът е безплатен за участниците му, но при интерес към него трябва да заявите  участие, попълвайки  регистрационна карта за семинара и ни я изпратите на e-mail: оffice@finsys-soft.com, office@timberchamber.com или на  факс: 02 9866744.

 
Публикувана: 15 Февруари 2017 г. 10:02:01
 Новини

21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
09 Февруари 2018
Семинар на тема „Изграждане на регионални научни центрове“
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...
07 Февруари 2018
Млади социални иноватори, 25 март - 26 август 2018г.
още...
30 Януари 2018
Безработните дължат месечно по 20,40 лв. за здравни вноски
още...

Още новини