Изложение и конференция за интелигентни градове за Югоизточна Европа - Smart Cities, 7-9 март 2017 г

Smart Cities е единственото събитие у нас във формат „изложение – конференция“. Има за цел да популяризира модерните технологии и работещи практики, които могат да превърнат градовете ни в по-екологични и ефективни системи. То е място за среща между доставчици на решения и потребители. Участието в паралелната конференция е възможност за получаване на актуална информация за тенденции, законодателство и перспективи.

Кои са другите акценти на изложението Save the Planet?

 • Технологии за оптимизиране на обработката на общинските отпадъци
 • Интересни проекти за общински центрове за логистика и търговия с биомаса
 • Системи за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи, както и от битови отпадъци.
 • Машини за обръщане на компост и за раздробяване на отпадъци
 • Модерно оборудване за промишлени и селскостопански инсталации за добив, пречистване, съхранение и утилизация на биогаз, сметищен газ
 • Оборудване за отстраняване на обвивките на житните растения и маслодайните семена, както и машини за изпичане в маслодобивната промишленост
 • Решения за изгаряне на биомаса за получаване на пара. Най-новите законови разпоредби в Германия гласят, че от 1-ви януари се забранява утайките от пречиствателните станции да се използват като тор в селското стопанство. В тази връзка се предлагат решения за изгаряне на утайки в комбинация с други източници като гориво.
 • Решения за контрол на силни миризми в пречиствателни станции, канализационни помпени станции и в  общинските депа за отпадъци
 • Централи  за получаване на енергия от отпадъците.

В областта на енергийната ефективност и интелигентните градове посетителите ще се запознаят с:

 • Хибридни системи за автономно захранване
 • Независими уеб-базирани платформи за проследяване
 • Интегрирани системи за автоматизация на улично осветление; GPS системи за проследяване, за управление на транспортни потоци,  автоматизирано плащане за преминаване на даден участък;  мониторинг поведението на шофьорите
 • Технология за дистанционно наблюдение, обработката на сателитни снимки, използвани в различни приложения, предимно за мониторинг и контрол на дадена територия; за контрол на превозни средства в логистиката, обществения и частния транспортен сектор; за интегрирано управление на градския цикъл за събиране на отпадъци
 • Наземно управление на информационните системи -  интелигентни автобусни спирки и дисплеи; улично и парково LED осветление и др.

Паралелните Конференции включват теми с практическа насоченост:

 • Големите масиви с  данни в областта на управлението на градската среда
 •  ‘e-Health енигма или електронното здравеопазване’ – панел на Иновация Норвегия София
 • Геотермална енергия: Потенциал и перспективи; Геотермални помпи за отопление
 • Оползотворяване на отпадъците в селското стопанство и ХВП
 • От биологични отпадъци към биогаз – добри примери и др.

За представителите на общините, които се интересуват да присъстват на конференциите,  организаторите са предвидили 40% отстъпка. 

За да се регистрирате, кликнете тук

Лектори ще са експерти от Европейската комисия - ГД Околна среда, Министерство на околната среда и водите,  Европейска инвестиционна банка,  Европейски геотермален съвет, Асоциация на еколозите от общините в България, ИЧЕ - Агенцията за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина,  холандски специалисти,  Софийска община,  Европейска асоциация за биогаз и др.

 

Източник: Виа Експо, ФРМС

 
Публикувана: 16 Февруари 2017 г. 8:02:32
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини