Изложение и конференция за интелигентни градове за Югоизточна Европа - Smart Cities, 7-9 март 2017 г

Smart Cities е единственото събитие у нас във формат „изложение – конференция“. Има за цел да популяризира модерните технологии и работещи практики, които могат да превърнат градовете ни в по-екологични и ефективни системи. То е място за среща между доставчици на решения и потребители. Участието в паралелната конференция е възможност за получаване на актуална информация за тенденции, законодателство и перспективи.

Кои са другите акценти на изложението Save the Planet?

 • Технологии за оптимизиране на обработката на общинските отпадъци
 • Интересни проекти за общински центрове за логистика и търговия с биомаса
 • Системи за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи, както и от битови отпадъци.
 • Машини за обръщане на компост и за раздробяване на отпадъци
 • Модерно оборудване за промишлени и селскостопански инсталации за добив, пречистване, съхранение и утилизация на биогаз, сметищен газ
 • Оборудване за отстраняване на обвивките на житните растения и маслодайните семена, както и машини за изпичане в маслодобивната промишленост
 • Решения за изгаряне на биомаса за получаване на пара. Най-новите законови разпоредби в Германия гласят, че от 1-ви януари се забранява утайките от пречиствателните станции да се използват като тор в селското стопанство. В тази връзка се предлагат решения за изгаряне на утайки в комбинация с други източници като гориво.
 • Решения за контрол на силни миризми в пречиствателни станции, канализационни помпени станции и в  общинските депа за отпадъци
 • Централи  за получаване на енергия от отпадъците.

В областта на енергийната ефективност и интелигентните градове посетителите ще се запознаят с:

 • Хибридни системи за автономно захранване
 • Независими уеб-базирани платформи за проследяване
 • Интегрирани системи за автоматизация на улично осветление; GPS системи за проследяване, за управление на транспортни потоци,  автоматизирано плащане за преминаване на даден участък;  мониторинг поведението на шофьорите
 • Технология за дистанционно наблюдение, обработката на сателитни снимки, използвани в различни приложения, предимно за мониторинг и контрол на дадена територия; за контрол на превозни средства в логистиката, обществения и частния транспортен сектор; за интегрирано управление на градския цикъл за събиране на отпадъци
 • Наземно управление на информационните системи -  интелигентни автобусни спирки и дисплеи; улично и парково LED осветление и др.

Паралелните Конференции включват теми с практическа насоченост:

 • Големите масиви с  данни в областта на управлението на градската среда
 •  ‘e-Health енигма или електронното здравеопазване’ – панел на Иновация Норвегия София
 • Геотермална енергия: Потенциал и перспективи; Геотермални помпи за отопление
 • Оползотворяване на отпадъците в селското стопанство и ХВП
 • От биологични отпадъци към биогаз – добри примери и др.

За представителите на общините, които се интересуват да присъстват на конференциите,  организаторите са предвидили 40% отстъпка. 

За да се регистрирате, кликнете тук

Лектори ще са експерти от Европейската комисия - ГД Околна среда, Министерство на околната среда и водите,  Европейска инвестиционна банка,  Европейски геотермален съвет, Асоциация на еколозите от общините в България, ИЧЕ - Агенцията за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина,  холандски специалисти,  Софийска община,  Европейска асоциация за биогаз и др.

 

Източник: Виа Експо, ФРМС

 
Публикувана: 16 Февруари 2017 г. 8:02:32
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини