Изложение и конференция за интелигентни градове за Югоизточна Европа - Smart Cities, 7-9 март 2017 г

Smart Cities е единственото събитие у нас във формат „изложение – конференция“. Има за цел да популяризира модерните технологии и работещи практики, които могат да превърнат градовете ни в по-екологични и ефективни системи. То е място за среща между доставчици на решения и потребители. Участието в паралелната конференция е възможност за получаване на актуална информация за тенденции, законодателство и перспективи.

Кои са другите акценти на изложението Save the Planet?

 • Технологии за оптимизиране на обработката на общинските отпадъци
 • Интересни проекти за общински центрове за логистика и търговия с биомаса
 • Системи за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи, както и от битови отпадъци.
 • Машини за обръщане на компост и за раздробяване на отпадъци
 • Модерно оборудване за промишлени и селскостопански инсталации за добив, пречистване, съхранение и утилизация на биогаз, сметищен газ
 • Оборудване за отстраняване на обвивките на житните растения и маслодайните семена, както и машини за изпичане в маслодобивната промишленост
 • Решения за изгаряне на биомаса за получаване на пара. Най-новите законови разпоредби в Германия гласят, че от 1-ви януари се забранява утайките от пречиствателните станции да се използват като тор в селското стопанство. В тази връзка се предлагат решения за изгаряне на утайки в комбинация с други източници като гориво.
 • Решения за контрол на силни миризми в пречиствателни станции, канализационни помпени станции и в  общинските депа за отпадъци
 • Централи  за получаване на енергия от отпадъците.

В областта на енергийната ефективност и интелигентните градове посетителите ще се запознаят с:

 • Хибридни системи за автономно захранване
 • Независими уеб-базирани платформи за проследяване
 • Интегрирани системи за автоматизация на улично осветление; GPS системи за проследяване, за управление на транспортни потоци,  автоматизирано плащане за преминаване на даден участък;  мониторинг поведението на шофьорите
 • Технология за дистанционно наблюдение, обработката на сателитни снимки, използвани в различни приложения, предимно за мониторинг и контрол на дадена територия; за контрол на превозни средства в логистиката, обществения и частния транспортен сектор; за интегрирано управление на градския цикъл за събиране на отпадъци
 • Наземно управление на информационните системи -  интелигентни автобусни спирки и дисплеи; улично и парково LED осветление и др.

Паралелните Конференции включват теми с практическа насоченост:

 • Големите масиви с  данни в областта на управлението на градската среда
 •  ‘e-Health енигма или електронното здравеопазване’ – панел на Иновация Норвегия София
 • Геотермална енергия: Потенциал и перспективи; Геотермални помпи за отопление
 • Оползотворяване на отпадъците в селското стопанство и ХВП
 • От биологични отпадъци към биогаз – добри примери и др.

За представителите на общините, които се интересуват да присъстват на конференциите,  организаторите са предвидили 40% отстъпка. 

За да се регистрирате, кликнете тук

Лектори ще са експерти от Европейската комисия - ГД Околна среда, Министерство на околната среда и водите,  Европейска инвестиционна банка,  Европейски геотермален съвет, Асоциация на еколозите от общините в България, ИЧЕ - Агенцията за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина,  холандски специалисти,  Софийска община,  Европейска асоциация за биогаз и др.

 

Източник: Виа Експо, ФРМС

 
Публикувана: 16 Февруари 2017 г. 8:02:32
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини