Данъчната кампания в Русе и данък "Уикенд"

        Вече 4 077   декларации за облагане с корпоративни данъци по чл.92  от  ЗКПО  са постъпили в офиса на НАП в Русе.  От тях 3 385 са изпратени по електронен път, което представлява 83% от всички подадените. Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет до 31 март 2017 г.

        Тази година фирмените ръководства трябва да се справят с една от основните промени в ЗКПО, свързана с личното ползване на служебни активи /коли, компютри, телефони и др./ или т. нар. данък „Уикенд“. Фирмите вече имат  алтернатива - или да третират разходите като доходи в натура на физическите лица със съответстващото на това облагане по реда на ЗДДФЛ, или да облагат разходите по реда на ЗКПО с 10% данък върху разходите, който е окончателен.  Този избор се прави еднократно предварително за съответната година, но с годишната данъчна декларация по ЗКПО за предходната година.  За 2016 г. този избор трябва да се заяви изрично в годишната данъчна декларация за 2016 г, което означава, че с нея ще се направи избор и за облагането през 2017 г.

      Друга новост е, че при откриване на грешка, свързана с  предходната година или при отразяване на коригиращо събитие, данъчно-задълженото лице може да коригира еднократно в срок до 30 септември на текущата година данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък, чрез подаване на нова декларация за предходната година. В офиса на НАП в Русе се разпространява брошура „Данък „Уикенд“ с разяснения за него.

      Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път, ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1 000 лв. Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен до крайния срок за подаване на декларацията - 31 март 2017 г.

 
Публикувана: 16 Март 2017 г. 14:03:47
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини