Данъчната кампания в Русе и данък "Уикенд"

        Вече 4 077   декларации за облагане с корпоративни данъци по чл.92  от  ЗКПО  са постъпили в офиса на НАП в Русе.  От тях 3 385 са изпратени по електронен път, което представлява 83% от всички подадените. Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет до 31 март 2017 г.

        Тази година фирмените ръководства трябва да се справят с една от основните промени в ЗКПО, свързана с личното ползване на служебни активи /коли, компютри, телефони и др./ или т. нар. данък „Уикенд“. Фирмите вече имат  алтернатива - или да третират разходите като доходи в натура на физическите лица със съответстващото на това облагане по реда на ЗДДФЛ, или да облагат разходите по реда на ЗКПО с 10% данък върху разходите, който е окончателен.  Този избор се прави еднократно предварително за съответната година, но с годишната данъчна декларация по ЗКПО за предходната година.  За 2016 г. този избор трябва да се заяви изрично в годишната данъчна декларация за 2016 г, което означава, че с нея ще се направи избор и за облагането през 2017 г.

      Друга новост е, че при откриване на грешка, свързана с  предходната година или при отразяване на коригиращо събитие, данъчно-задълженото лице може да коригира еднократно в срок до 30 септември на текущата година данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък, чрез подаване на нова декларация за предходната година. В офиса на НАП в Русе се разпространява брошура „Данък „Уикенд“ с разяснения за него.

      Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път, ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1 000 лв. Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен до крайния срок за подаване на декларацията - 31 март 2017 г.

 
Публикувана: 16 Март 2017 г. 14:03:47
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини