Данъчната кампания в Русе и данък "Уикенд"

        Вече 4 077   декларации за облагане с корпоративни данъци по чл.92  от  ЗКПО  са постъпили в офиса на НАП в Русе.  От тях 3 385 са изпратени по електронен път, което представлява 83% от всички подадените. Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет до 31 март 2017 г.

        Тази година фирмените ръководства трябва да се справят с една от основните промени в ЗКПО, свързана с личното ползване на служебни активи /коли, компютри, телефони и др./ или т. нар. данък „Уикенд“. Фирмите вече имат  алтернатива - или да третират разходите като доходи в натура на физическите лица със съответстващото на това облагане по реда на ЗДДФЛ, или да облагат разходите по реда на ЗКПО с 10% данък върху разходите, който е окончателен.  Този избор се прави еднократно предварително за съответната година, но с годишната данъчна декларация по ЗКПО за предходната година.  За 2016 г. този избор трябва да се заяви изрично в годишната данъчна декларация за 2016 г, което означава, че с нея ще се направи избор и за облагането през 2017 г.

      Друга новост е, че при откриване на грешка, свързана с  предходната година или при отразяване на коригиращо събитие, данъчно-задълженото лице може да коригира еднократно в срок до 30 септември на текущата година данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък, чрез подаване на нова декларация за предходната година. В офиса на НАП в Русе се разпространява брошура „Данък „Уикенд“ с разяснения за него.

      Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път, ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1 000 лв. Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен до крайния срок за подаване на декларацията - 31 март 2017 г.

 
Публикувана: 16 Март 2017 г. 14:03:47
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини