Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни

Дирекция “Бюро по труда”-Русе, уведомява работодателите от общините Русе, Иваново и Сливо поле, че от 20 до 28 април 2017 г., петък, могат да депозират документи за ползване на преференции по Закона за насърчаване на заетостта.

Както е известно, след изтичане на този срок Съветът за сътрудничество към ДБТ извършва подбор на работодателите по утвърдени критерии от министъра на труда и социалната политика и изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

Работодателите имат възможност да ползват преференции в случаите, когато  наемат: безработни младежи до 29 години – вкл. за стажуване и с трайни увреждания; продължително безработни лица; безработни над 55-годишна възраст; безработни на разкрити от работодатели-микропредприятия първи пет работни места; лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време; безработни самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки), с деца до 5-годишна възраст, и т.н. Предлагат се и насърчителни мерки, когато работодатели разкриват работни места за лица (вкл. и младежи до 29 години) с основно или по-ниско образование и без квалификация за чиракуване под ръководството на наставник; или разкриват „зелени работни места” за безработни.

Освен по насърчителни мерки за заетост и обучение от 20 до 28 април включително бюрата по труда в областта ще приемат и заявки от работодатели и по Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица (работодатели от частния сектор и читалища; от държавни и общински лечебни заведения, общински училища, детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия).

ДБТ-Русе разполага и със свободни средства за обучения за професионална квалификация по заявка от работодател, по реда на чл.63 от ЗНЗ.

Подробна информация за условията за кандидатстване и за свободните финансови средства, в рамките на които могат да се сключват договори, може да се получи в Дирекция „Бюро по труда”-Русе, ул. „Капитан-лейтенант Евстати Винаров” 10, етаж ІІІ, стая 301, както и на телефон 082/821 426.

  • Документи за ползване на преференции по Закона за насърчаване на заетостта от 20 до 28 април 2017 г. могат да депозират и работодателите от общините Бяла, Борово, Две могили и Ценово, както и от община Ветово, където - съответно дирекциите “Бюро по труда”-Бяла и Ветово, също са обявили процедура за подбор. Допълнителна информация в: ДБТ-Бяла, ул. „Бунар Хисар” 9, стая 7, тел. 0879 001 922; ДБТ-Ветово, ул. „Христо Ботев” 4, тел. 0882 824 886.

Повече информация заинтересованите могат да получат и на интернет страницата на Агенцията по заетостта в рубрика „Обяви за финансиране по региони”.

 
Публикувана: 20 Април 2017 г. 15:04:48
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини