Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни

Дирекция “Бюро по труда”-Русе, уведомява работодателите от общините Русе, Иваново и Сливо поле, че от 20 до 28 април 2017 г., петък, могат да депозират документи за ползване на преференции по Закона за насърчаване на заетостта.

Както е известно, след изтичане на този срок Съветът за сътрудничество към ДБТ извършва подбор на работодателите по утвърдени критерии от министъра на труда и социалната политика и изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

Работодателите имат възможност да ползват преференции в случаите, когато  наемат: безработни младежи до 29 години – вкл. за стажуване и с трайни увреждания; продължително безработни лица; безработни над 55-годишна възраст; безработни на разкрити от работодатели-микропредприятия първи пет работни места; лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време; безработни самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки), с деца до 5-годишна възраст, и т.н. Предлагат се и насърчителни мерки, когато работодатели разкриват работни места за лица (вкл. и младежи до 29 години) с основно или по-ниско образование и без квалификация за чиракуване под ръководството на наставник; или разкриват „зелени работни места” за безработни.

Освен по насърчителни мерки за заетост и обучение от 20 до 28 април включително бюрата по труда в областта ще приемат и заявки от работодатели и по Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица (работодатели от частния сектор и читалища; от държавни и общински лечебни заведения, общински училища, детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия).

ДБТ-Русе разполага и със свободни средства за обучения за професионална квалификация по заявка от работодател, по реда на чл.63 от ЗНЗ.

Подробна информация за условията за кандидатстване и за свободните финансови средства, в рамките на които могат да се сключват договори, може да се получи в Дирекция „Бюро по труда”-Русе, ул. „Капитан-лейтенант Евстати Винаров” 10, етаж ІІІ, стая 301, както и на телефон 082/821 426.

  • Документи за ползване на преференции по Закона за насърчаване на заетостта от 20 до 28 април 2017 г. могат да депозират и работодателите от общините Бяла, Борово, Две могили и Ценово, както и от община Ветово, където - съответно дирекциите “Бюро по труда”-Бяла и Ветово, също са обявили процедура за подбор. Допълнителна информация в: ДБТ-Бяла, ул. „Бунар Хисар” 9, стая 7, тел. 0879 001 922; ДБТ-Ветово, ул. „Христо Ботев” 4, тел. 0882 824 886.

Повече информация заинтересованите могат да получат и на интернет страницата на Агенцията по заетостта в рубрика „Обяви за финансиране по региони”.

 
Публикувана: 20 Април 2017 г. 15:04:48
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини