Остава седмица за избор за авансов данък и коригираща декларация

       До края на септември е срокът за деклариране пред НАП на 2 важни обстоятелства за данъкоплатците. Първото  засяга около 4000 русенци, които работят на граждански договори, получават хонорари или наеми от фирми. Понеже 30 септември е почивен ден, крайният срок е 2 октомври, до който те могат да решат дали искат да им се удържа авансово данъка за последното тримесечие на 2017 г. или да си го изчисляват сами в данъчната декларация, която трябва да подадат до 30 април 2018 г. Ако те искат данъкът да им бъде удържан текущо, трябва да заявят това писмено пред платеца на дохода. При липсата на писмено заявено желание от страна на физическите лица, предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на съответните доходи  по закон не следва да удържат авансово данък за доходите, изплатени през четвъртото тримесечие на годината. Желанието за удържане на авансов данък може да бъде заявено чрез новият образец на сметка за изплатени суми, която може да бъде намерена на интернет страницата на Агенцията – www.nap.bg.

      От офиса на НАП в Русе поясняват, че този режим касае и доходите от наеми, когато наемът се плаща от фирма или самоосигуряващо се лице. В този случай авансовият данък върху дохода от наем се удържа от фирмата наемател и наемодателят трябва да декларира изрично, ако желае данъкът за последното тримесечие също да бъде прихванат авансово. Тази особеност не касае доходите от наеми между две физически лица. При тях авансов данък през последното тримесечие не се удържа и право на избор няма. Този избор за последното тримесечие на годината дава възможност данъкоплатците с извънтрудови доходи  да се възползват от данъчните отстъпки при довнасяне на част от сумите - в случая от  данъка за доходите си от наем от октомври до декември. Така, ако до 31 март 2018 г. подадат данъчната си декларация по интернет, подписана с безплатния персонален идентификационен код, ще ползват отстъпка от 5% от данъка за довнасяне.

      За първи път тази година клиентите на НАП – и физически, и юридически лица, имат възможност до 2 октомври  да подадат   коригираща декларация за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година. Това е последна възможност особено за фирми, които са извършили скрито разпределение на печалба напълно законно и без санкция да подадат коригиращи декларации за 2016 г.  След корекцията компаниите ще трябва да платят спестения 5% данък дивидент върху сумите, които са "забравили" да декларират.

      След изтичането на срока, приходните  инспектори ще започнат проверки за неподадени или за подадени декларации с неверни данни за придобитите доходи. За неподадена декларация от физическите лица глобата е до 500 лева. При декларирането на неверни данни, ако те водят до по-нисък размер на данъка или освобождаване от плащане, глобата е до 1000 лева. За фирмите, които не са подали годишни декларации в агенцията за дължимия корпоративен данък, санкцията е от 500 до 3000 лева за юридическото лице, а за управителя на фирмата от 200 до 1000 лева.

 
Публикувана: 21 Септември 2017 г. 11:09:39
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини