Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум в гр. Рияд, Кралство Саудитска Арабия

В периода 29-30.11.2017 г., министър-председателят на Република България  Бойко Борисов ще проведе официално посещение в гр. Рияд, Кралство Саудитска Арабия.

В рамките на посещението на 29.11.2017 г. е договорено да се проведе бизнес форум с двустранни срещи между представители на деловите среди на България и Саудитска Арабия. Бизнес форумът има за цел да насърчи директните контакти между бизнесa от двете страни при създаване на благоприятни условия за развитие на двустранните търговско-икономически отношения, производствено коопериране, внедряване на добри производствени и търговски практики, създаване на бизнес партньорства, трансфер на знания и технологии и др.

Във връзка с гореизложеното, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) сформира бизнес делегация от представители на български предприятия от следните сектори на икономиката: производство на хранителни продукти като мед, сирене, кашкавал, пресни и замразени плодове, овощни и плодови консерви, семена, цветя, месо, живи животни, изкуствени торове и концентрирани фуражи; поливни машини и съоръжения; електроматериали и съоръжения – кабели, трансформатори, изолатори, електромотори, водни помпи, полупроводникова техника и т. н.; ВЕИ и други алтернативни източници на енергия; ВПК и производство на стоки с двойна употреба; пластмасови и алуминиеви профили за дограма, дървен материал, дървесни плочи, широка гама мебели; тънки вълнени, памучни и копринени платове и изделия; произведения на стъкларската индустрия; широкоспектърни електронни съоръжения, IT-програми и други продукти; лекарствени средства, медицински инструменти, апарати и препарати; ваксини, детиргенти, инсектициди и други препарати, вкл. за нуждите на селското стопанство; произведения на изкуството от кристал, полускъпоценни и скъпоценни камъни, благородни метали; представители на инженерингови организации, финансови институции, инвестиционни посредници, и други бизнес среди.

Желаещите за участие в делегацията следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 20.10.2017 г. на е-mail адрес: s.zapryanova@sme.government.bg. Допълнителна информация може да получите от Светла Запрянова, дирекция „Интернационализация на МСП“ на телефон 02/940 7975.

Организацията по цялостното пътуване на бизнес делегацията, в т.ч. настаняване, виза, вътрешни трансфери и участие в бизнес форума с двустранни срещи се осъществява от ИАНМСП.

Всички разходи, свързани с пътуването, хотелското настаняване, визата, застраховката на командированите лица и дневни, са за сметка на участниците. На регистрираните допълнително ще бъде изпратена информация с финансовите параметри на посещението и подробна програма.

Приложение: Регистрационна форма

 

Източник: Инфобизнес

 
Публикувана: 17 Октомври 2017 г. 8:10:36
 Новини

10 Октомври 2018
Енергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни градове, управление на отпадъци и рециклиране
още...
31 Август 2018
Обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания
още...
23 Август 2018
Експерти от НОИ на България и Германия ще отговарят на пенсионни въпроси на граждани в рамките на българо-германски консултационни дни
още...
05 Юли 2018
НОИ напомня, че от 01.07.2018 влязоха в сила помени в КТ
още...
01 Юни 2018
С 5 млрд. лв. намаляха парите в касите на фирмите след проверките на НАП
още...

Още новини