Семинар относно Регламента за защита на личните данни (GDPR)

Бългаската търговско-промишлена палата съвместно с Асоцияцията за защита на личните данни организират семинар относно практическите  аспекти на GDPR.

Първият семинар ще се проведе на 28 март от 9 до 13.30 ч. в сградата на БТПП /София, ул. Искър 9, ет. 1, зала Б/ и е на тема:  „ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА GDPR И КАК ДА ДОКАЖЕМ СЪОТВЕТСТВИЕТО“

Семинарът се състои от  2  части

I. Първа част /продължителност 2 часа, от 09:00 ч. до 11:00 ч./

Защитата на личните данни в светлината на GDPR. Механизми за отчетност.

  • Основни принципи и понятия на Регламента
  • Териториален и материален обхват
  • Новите моменти по GDPR – отчетност, защита на личните данни на етапа на проектирането и по подразбиране, длъжностно лице по защита на данните (DPO), нови условия за валидно съгласие на субекта на данни, разширени права на субектите на данни, реакция при нарушения на сигурността на данните, сертифициране и други
  • Механизми за отчетност
  • Въпроси и отговори

II. Втора част /продължителност 2 часа, от 11:30 до 13:30 ч./

Доказване на съответствието по GDPR – практическо приложение на новите моменти

  • Как да създам програма и политика за защита на личните данни на моята компания и да въведа подходящи организационни и технически мерки
  • Как да докажа съответствието
  • Как да спазвам правата на субектите на данни
  • Какви са административните санкции, ако не спазвам Регламента или не успея да докажа съответствието
  • Въпроси и отговори

Заинтересованите могат да заявят своето участие в срок до 26 март 2018 г. като изпратят попълнена приложената регистрационна форма на e-мейл: bcci.centre@bcci.bg. Таксата за участие е 252.00 лв. /с вкл. ДДС/. В таксата са включени материали за курса и кафе-пауза. Членовете на БТПП ползват 10% отстъпка.

Начини за плащане: в брой в касата на БТПП или с банков превод по сметката на БТПП-ЦПОПКФО в Уникредит Булбанк, IBAN BG05 UNCR 7630 1015 226303, BIC UNCRBGSF.

Лектори:

Цанко Цолов – член на Комисия за защита на личните данни

Деница Люнчева – адвокат, председател на Асоциация за защита на личните данни

Юлия Пригонча – заместник-председател на Асоциация по защита на личните данни, мениджър по фирмено изработване и внедряване на програма за защита на личните данни, сертифициран от Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP)

Петя Добренова-Николова – адвокат, съдружник в Адвокатско съдружие „Карастоянов, Митков и съдружници“, член на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP)

Ваня Палейкова – специалист по информационна сигурност, програмен директор на Фондация „Safer – дигитално читалище за информационна сигурност“. 

За повече информация и получаване на регистрационен формуляр – БТПП - Център за фирмено обслужване, телефон 02/ 8117 477 (8117479, 8117428) и е-мейл bcci.centre@bcci.bg.

 

 
Публикувана: 23 Март 2018 г. 9:03:13
 Новини

10 Октомври 2018
Енергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни градове, управление на отпадъци и рециклиране
още...
31 Август 2018
Обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания
още...
23 Август 2018
Експерти от НОИ на България и Германия ще отговарят на пенсионни въпроси на граждани в рамките на българо-германски консултационни дни
още...
05 Юли 2018
НОИ напомня, че от 01.07.2018 влязоха в сила помени в КТ
още...
01 Юни 2018
С 5 млрд. лв. намаляха парите в касите на фирмите след проверките на НАП
още...

Още новини