Конференцията "Неограничени възможности на кръговата икономика"- 26 септември 2018 г.,гр. Осло, Норвегия

Събитието ще се състои от два основни компонента: 1) конференция и 2) част – двустранни срещи за намиране на партньори.

Целевите групи – потенциални участници са:

 • Малки и средни предприятия /определение на ЕС/

 • Организации, планиращи проекти за развитие, иновации, изследвания

 • МСП, търсещи партньор в Норвегия

 • МСП, работещи в една от следните области:

  ₋ намаляване на материали и ресурси

  ₋ запазване стойността на продуктите, материалите и ресурсите за възможно най-дълго време

  ₋ минимизиране на генерирането на отпадъци

  ₋ заместване на невъзобновяемите ресурси с биомаса

  ₋ защита на океаните и земята от отпадъци чрез възстановяване на съществуващите концентрати, смекчаване на ново замърсяване и развитие на биоразградими биологични пластмаси.

  ₋ изследователска и развойна дейност, нови бизнес модели и вериги за създаване на стойност

Поради ограничен брой участници за всяка страна, желаещите могат да кандидатстват за участие не по-късно от 20 август 2018 г. на:  https://circular-economy.b2match.io/

Фирмите ще бъдат избрани от специален комитет въз основа на горепосочените критерии и финансовото състояние на дружествата. Одобрените за участие в събитието, могат да получат безвъзмездна помощ в размер на 1 000 евро за покриване на разходите за пътуване и настаняване.

 
Публикувана: 2 Август 2018 г. 13:08:27
 Новини

14 Декември 2018
Бизнес делегация до Намибия, Мозамбик и Кения, 21-26 януари 2019
още...
28 Ноември 2018
НАП актуализира платформата за подписване на документи и данни по ЗДДС
още...
27 Ноември 2018
Информационна среща по процедура "Подобряване на производствения капацитет на МСП"
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...

Още новини