Конференцията "Неограничени възможности на кръговата икономика"- 26 септември 2018 г.,гр. Осло, Норвегия

Събитието ще се състои от два основни компонента: 1) конференция и 2) част – двустранни срещи за намиране на партньори.

Целевите групи – потенциални участници са:

 • Малки и средни предприятия /определение на ЕС/

 • Организации, планиращи проекти за развитие, иновации, изследвания

 • МСП, търсещи партньор в Норвегия

 • МСП, работещи в една от следните области:

  ₋ намаляване на материали и ресурси

  ₋ запазване стойността на продуктите, материалите и ресурсите за възможно най-дълго време

  ₋ минимизиране на генерирането на отпадъци

  ₋ заместване на невъзобновяемите ресурси с биомаса

  ₋ защита на океаните и земята от отпадъци чрез възстановяване на съществуващите концентрати, смекчаване на ново замърсяване и развитие на биоразградими биологични пластмаси.

  ₋ изследователска и развойна дейност, нови бизнес модели и вериги за създаване на стойност

Поради ограничен брой участници за всяка страна, желаещите могат да кандидатстват за участие не по-късно от 20 август 2018 г. на:  https://circular-economy.b2match.io/

Фирмите ще бъдат избрани от специален комитет въз основа на горепосочените критерии и финансовото състояние на дружествата. Одобрените за участие в събитието, могат да получат безвъзмездна помощ в размер на 1 000 евро за покриване на разходите за пътуване и настаняване.

 
Публикувана: 2 Август 2018 г. 13:08:27
 Новини

10 Октомври 2018
Енергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни градове, управление на отпадъци и рециклиране
още...
31 Август 2018
Обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания
още...
23 Август 2018
Експерти от НОИ на България и Германия ще отговарят на пенсионни въпроси на граждани в рамките на българо-германски консултационни дни
още...
05 Юли 2018
НОИ напомня, че от 01.07.2018 влязоха в сила помени в КТ
още...
01 Юни 2018
С 5 млрд. лв. намаляха парите в касите на фирмите след проверките на НАП
още...

Още новини