Енергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни градове, управление на отпадъци и рециклиране

ЕЕ & ВЕ, Smart Cities и Save the Planet са единствените международни събития в България във формат 'изложение - конференция' с фокус: устойчива енергия, интелигентни градове, управление на отпадъци и рециклиране, ресурсна ефективност. Изявата се организира от Виа Експо от 16-ти до 18-ти април 2019 г. в София. Целта й е да създаде най-добрата бизнес среда за представяне на рентабилни и екологични решения, за обмяна на опит. ЕЕ & ВЕ, Smart Cities и Save the Planet открояват перспективните пазарни ниши и предоставят възможност на водещи фирми да създадат ползотворни контакти с нови дистрибутори и клиенти.

До 1-ви ноември: отстъпка от цената на щанда и допълнителни рекламни опции

Профил на изложителите:

ЕЕ & ВЕ: енергийно ефективни решения в индустрията и строителството; био-, соларна, вятърна, хидроенергия, енергия от отпадъци, съхраняване на енергия, енергиен мениджмънт, интелигентни мрежи и др.

Smart Cities: информационни системи за управление в сградите, устойчива градска мобилност и околна среда, ИКТ за интелигентни градове - облачни услуги, ГИС, IoT, връзка машина с машина (M2M) и др.

Save the Planet: събиране, третиране, рециклиране, оползотворяване на отпадъци, рекултивиране на замърсени почви, услуги, ресурсен мениджмънт и др. 

Профил на посетителите: инвеститори; мениджъри, специалисти от различни сектори на индустрията; представители на общини, институции и браншови асоциации

Теми в конференциите: Финансиране на устойчиви проекти, Добри практики, Кръгова икономика

Брошура EE & ВЕ, Smart Cities   Брошура Save the Planet    Статистика

Организатор: www.viaexpo.com

 
Публикувана: 10 Октомври 2018 г. 9:10:17
 Новини

10 Октомври 2018
Енергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни градове, управление на отпадъци и рециклиране
още...
31 Август 2018
Обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания
още...
23 Август 2018
Експерти от НОИ на България и Германия ще отговарят на пенсионни въпроси на граждани в рамките на българо-германски консултационни дни
още...
05 Юли 2018
НОИ напомня, че от 01.07.2018 влязоха в сила помени в КТ
още...
01 Юни 2018
С 5 млрд. лв. намаляха парите в касите на фирмите след проверките на НАП
още...

Още новини