СЕМИНАР "ОСНОВИ НА ПРОЕКТA", 19 – 21 септември 2005 г. , 9.30 – 17.00 ч., х-л Шипка, VIP зала 1а, бул. Тотлебен 34А, София

Семинар на тема „Основи на проекта“ ще се проведе от 19 до 21 септември 2005г. в София. Русенската Търговско-Индустриална Камара кани всички заинтересовани да се включат в тридневното обучение. Организатор е „Международен панаирен и конгресен център“ ООД.

Лектор: Александър Апостолов Александър Апостолов е икономист и професионален мениджър на проекти с 10-годишен опит в управление на проекти, финансирани от Европейския съюз и други международни организации. Притежава сертификат на ФАО за лектор по идентифициране, изготвяне, оценка и изпълнение на проекти и британски сертификат по управление на проекти.

Семинарът включва базови познания, задължителни за всеки, чиито професионални интереси или задължения са свързани с изготвяне и изпълнение на проекти. Обучението е особено подходящо за специалисти, разработващи и изпълняващи проекти, финансирани от ЕС и др. международни организации.

След завършване на семинара участниците ще познават основните концепции, методи и техники, свързани с проекта и ще притежават базисни умения за изготвяне и изпълнение на проекти. Участниците в семинара получават сертификат.

ПРОГРАМА

ПЪРВИ ДЕН

 • Представяне на участниците. Дневен ред, очаквания и цели на семинара

 • Определение за проект, видове проекти, цикъл на проекта. Логика на проекта. Основни елементи. Логически връзки между елементите – презентация и дискусия

 • Елементи на проекта – тест. Анализ на проблемите – презентация и дискусия

 • Работа в групи – анализ на проблемите

 • Анализ на целите и оценка на алтернативите – презентация и дискусия

 • Работа в групи – анализ на целите и оценка на алтернативите

ВТОРИ ДЕН

 • Индикатори

 • Формулиране на елементите на проекта – презентация и дискусия

 • Работа в групи – формулиране на елементите на проекта

 • Подход на логическата рамка – презентация и дискусия

 • Оценка на проекта – презентация и дискусия

 • Рискове на проекта – презентация и дискусия

 • Рискове на проекта – упражнение

ТРЕТИ ДЕН

 • Рискове на проекта – групова работа

 • Планиране базирано на резултатите и план на ключови събития – презентация и дискусия. Оценка на времето и разходите – делова игра

 • Изготвяне на бюджет на проекта – презентация и дискусия.

 • Мониторинг на техническото изпълнение, времето и разходите – презентация и дискусия. Упражнение.

 • Контрол на проекта – презентация и дискусия.

 • Оценка на изпълнението – оценка на обосноваността, ефикасността, ефективността и въздействието - презентация и дискусия

 • Мониторинг и оценка – обобщение (групова работа)

 • Причини за неуспех на проектите – презентация и дискусия

 • Представяне на готов проект


Цена 370 лв. (без ДДС) – платими по сметката на “МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИРЕН И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР” ООД РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА: 104 4774 726 ДДС С-КА: 904 4774 715 БАНКОВ КОД: 920 79 423 БПБ КЛОН СОФИЯ - ОКРЪГ

В цената на курса са включени: лекции, помощни материали, кафе-паузи. При регистрацията моля представете копие от платежно нареждане

За контакти: Веселин Дамянов e-mail: ifce@netissat.bg

Краен срок за записване: Местата за семинара са 25. Срок до изчерпване на свободните места, като записването е на принципа първи заявил и заплатил – първи включен. Заявки на телефони: (02) 866 03 91, 866 03 93 
Публикувана: 9 Септември 2005 г. 14:09:41
 Новини

19 Април 2018
Състезание „Green Talents 2018“ стартира
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини