СЕМИНАР "ОСНОВИ НА ПРОЕКТA", 19 – 21 септември 2005 г. , 9.30 – 17.00 ч., х-л Шипка, VIP зала 1а, бул. Тотлебен 34А, София

Семинар на тема „Основи на проекта“ ще се проведе от 19 до 21 септември 2005г. в София. Русенската Търговско-Индустриална Камара кани всички заинтересовани да се включат в тридневното обучение. Организатор е „Международен панаирен и конгресен център“ ООД.

Лектор: Александър Апостолов Александър Апостолов е икономист и професионален мениджър на проекти с 10-годишен опит в управление на проекти, финансирани от Европейския съюз и други международни организации. Притежава сертификат на ФАО за лектор по идентифициране, изготвяне, оценка и изпълнение на проекти и британски сертификат по управление на проекти.

Семинарът включва базови познания, задължителни за всеки, чиито професионални интереси или задължения са свързани с изготвяне и изпълнение на проекти. Обучението е особено подходящо за специалисти, разработващи и изпълняващи проекти, финансирани от ЕС и др. международни организации.

След завършване на семинара участниците ще познават основните концепции, методи и техники, свързани с проекта и ще притежават базисни умения за изготвяне и изпълнение на проекти. Участниците в семинара получават сертификат.

ПРОГРАМА

ПЪРВИ ДЕН

 • Представяне на участниците. Дневен ред, очаквания и цели на семинара

 • Определение за проект, видове проекти, цикъл на проекта. Логика на проекта. Основни елементи. Логически връзки между елементите – презентация и дискусия

 • Елементи на проекта – тест. Анализ на проблемите – презентация и дискусия

 • Работа в групи – анализ на проблемите

 • Анализ на целите и оценка на алтернативите – презентация и дискусия

 • Работа в групи – анализ на целите и оценка на алтернативите

ВТОРИ ДЕН

 • Индикатори

 • Формулиране на елементите на проекта – презентация и дискусия

 • Работа в групи – формулиране на елементите на проекта

 • Подход на логическата рамка – презентация и дискусия

 • Оценка на проекта – презентация и дискусия

 • Рискове на проекта – презентация и дискусия

 • Рискове на проекта – упражнение

ТРЕТИ ДЕН

 • Рискове на проекта – групова работа

 • Планиране базирано на резултатите и план на ключови събития – презентация и дискусия. Оценка на времето и разходите – делова игра

 • Изготвяне на бюджет на проекта – презентация и дискусия.

 • Мониторинг на техническото изпълнение, времето и разходите – презентация и дискусия. Упражнение.

 • Контрол на проекта – презентация и дискусия.

 • Оценка на изпълнението – оценка на обосноваността, ефикасността, ефективността и въздействието - презентация и дискусия

 • Мониторинг и оценка – обобщение (групова работа)

 • Причини за неуспех на проектите – презентация и дискусия

 • Представяне на готов проект


Цена 370 лв. (без ДДС) – платими по сметката на “МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИРЕН И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР” ООД РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА: 104 4774 726 ДДС С-КА: 904 4774 715 БАНКОВ КОД: 920 79 423 БПБ КЛОН СОФИЯ - ОКРЪГ

В цената на курса са включени: лекции, помощни материали, кафе-паузи. При регистрацията моля представете копие от платежно нареждане

За контакти: Веселин Дамянов e-mail: ifce@netissat.bg

Краен срок за записване: Местата за семинара са 25. Срок до изчерпване на свободните места, като записването е на принципа първи заявил и заплатил – първи включен. Заявки на телефони: (02) 866 03 91, 866 03 93 
Публикувана: 9 Септември 2005 г. 14:09:41
 Новини

09 Февруари 2018
Семинар на тема „Изграждане на регионални научни центрове“
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...
07 Февруари 2018
Млади социални иноватори, 25 март - 26 август 2018г.
още...
30 Януари 2018
Безработните дължат месечно по 20,40 лв. за здравни вноски
още...
19 Януари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България - Малта, 05.02.2018 г., Национална художествена галерия, гр. София
още...

Още новини