Подбор на персонал, системи за мотивация и атестация на служителите

Център за развитие на организациите организира двудневен семинар " Подбор на персонала,системи за мотивация и атестация на служителите", който ще се проведе на 21 - 22.11.2005 г. в х-л "Плиска" - София.

Двудневен семинар, който представя практическата процедура по подбора на персонал., подобряването на системите за атестация и мотивация във Вашата организация. Практически подходи за изграждане на правила и процедури за оценка на дейността на персонала и за повишаване на удовлетвореността от труда, които да повишат ефективността, конкурентноспособността и качеството на обслужване на клиентите. Изследване на възможностите на непаричните стимули за служителите.

 • Как да изготвим анализ на работата и длъжностна характеристика

 • Как по-лесно да администрираме постъпващите документи

 • Специфичното при интервю с кандидатите за работа — областите, които да изследваме и въпросите, които да задаваме

 • Какво представляват психологичните методики, ползвани за подбор на персонал и доколко са необходими

 • Ако имаме трудности с избора - ролевите игри и симулации на работна ситуация

 • Имате ли работещи системи за текуща и цялостна оценка на дейността на персонала

 • Имат ли вашите системи за атестация и мотивация подкрепата на преките ръководители и на служителите

 • Повиши ли се лоялността на служителите към организацията

 • Повиши ли се удовлетвореността от труда

 • Как плащате — за щат или за свършена работа

 • Какви са не-паричните начини да стимулирате персонала

 • Познавате ли потребностите и нуждите на служителите си

 • Изследвате ли удовлетвореността от труда

Водещи:

Маргарита Даскалова - магистър “Трудова и организационна психология”, магистър “Клинична психология” към СУ “Св. Климент Охридски”; е-mail: variantb@abv.bg

Елена Божинова – магистър “Трудова и организационна психология”, магистър “Клинична психология” към СУ “Св. Климент Охридски”; е-mail: office@variantb.org


Дата на провеждане:21-22.11.2005 – 9.00 – 17.30 часа, х-л Плиска, София


Такса участие: при записване до 15. 11. 2005 г. – 150 лева.

при записване на място –160 лева

в цената са включени 6 кафе – паузи, комплект работни материали.

Телефони за информация: 02/ 9 31 31 40, тел/факс; 02/831 55 45

 
Публикувана: 27 Октомври 2005 г. 13:10:38
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини