Подбор на персонал, системи за мотивация и атестация на служителите

Център за развитие на организациите организира двудневен семинар " Подбор на персонала,системи за мотивация и атестация на служителите", който ще се проведе на 21 - 22.11.2005 г. в х-л "Плиска" - София.

Двудневен семинар, който представя практическата процедура по подбора на персонал., подобряването на системите за атестация и мотивация във Вашата организация. Практически подходи за изграждане на правила и процедури за оценка на дейността на персонала и за повишаване на удовлетвореността от труда, които да повишат ефективността, конкурентноспособността и качеството на обслужване на клиентите. Изследване на възможностите на непаричните стимули за служителите.

 • Как да изготвим анализ на работата и длъжностна характеристика

 • Как по-лесно да администрираме постъпващите документи

 • Специфичното при интервю с кандидатите за работа — областите, които да изследваме и въпросите, които да задаваме

 • Какво представляват психологичните методики, ползвани за подбор на персонал и доколко са необходими

 • Ако имаме трудности с избора - ролевите игри и симулации на работна ситуация

 • Имате ли работещи системи за текуща и цялостна оценка на дейността на персонала

 • Имат ли вашите системи за атестация и мотивация подкрепата на преките ръководители и на служителите

 • Повиши ли се лоялността на служителите към организацията

 • Повиши ли се удовлетвореността от труда

 • Как плащате — за щат или за свършена работа

 • Какви са не-паричните начини да стимулирате персонала

 • Познавате ли потребностите и нуждите на служителите си

 • Изследвате ли удовлетвореността от труда

Водещи:

Маргарита Даскалова - магистър “Трудова и организационна психология”, магистър “Клинична психология” към СУ “Св. Климент Охридски”; е-mail: variantb@abv.bg

Елена Божинова – магистър “Трудова и организационна психология”, магистър “Клинична психология” към СУ “Св. Климент Охридски”; е-mail: office@variantb.org


Дата на провеждане:21-22.11.2005 – 9.00 – 17.30 часа, х-л Плиска, София


Такса участие: при записване до 15. 11. 2005 г. – 150 лева.

при записване на място –160 лева

в цената са включени 6 кафе – паузи, комплект работни материали.

Телефони за информация: 02/ 9 31 31 40, тел/факс; 02/831 55 45

 
Публикувана: 27 Октомври 2005 г. 13:10:38
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини