Предстоящи обучения на образователен бизнес център Хермес

Семинари:

PR, реклама и брандинг — обучението ще се проведе на 10 и 11.11.2005г. в София. Ще бъдат дискутирани следните теми: Какво е и какво не е PR;публичност и как да печелим от нея; какво е и какво не е рекламата; цели, постижимост, очаквания; видове реклама; същност на бранда; етапи на създаване и налагане на бранда. Лектор ще бъде Александър Христов.

Лични продажби и междуличностно общуване — семинарът ще се проведе на 18 и 19.11.2005г. в София. На него ще бъдат представени и дискутирани темите: Значение на личните продажби като част от ИМК;закони в личните продажби; как да преборим конкуренцията чрез лични продажби; идеи за по-добро продаване. Трикове за справяне с клиентите; Ползи от личните продажби. Лектор — Георги Неделчев.

Интегрирани маркетингови комуникации — обучението ще се проведе на 25 и 26.11.2005г. в София. Ще бъдат представени концепцията за интегрирани маркетингови комуникации, особености и интегриране на комуникационните канали, комуникационна кампания, комуникационна агенция, креативност и комуникации, обществен и международен маркетинг. Участниците, положили успешно тест, ще получат сертификат. Лектор ще бъде Георги Неделчев.

Екологична маркировка на хранителни продукти - 17 декември 2005 година. На семинара ще бъдат представени видовете маркировки, екологична маркировка на хранителни продукти, маркировка свързана с опаковката, сертификационни системи, предимства на екологичната маркировка и изискванията на Наредбата за оползотворяване на отпадъците от опаковки.В края на обучението Вие ще разполагате с достатъчно информация за да: разпознавате екологичните маркировки, познавате системата за сертифициране на екологични хранителни продукти, познавате основните изисквания за маркировката на опаковки свързани с опазване на околната среда. Участниците положили успешно тест ще получат сертификат. Лектори: доц. д-р Даниела Иванова и доц. д-р Елка Василева.

Система за контрол и управление на безопасността на храни и напитки /системата НАСРР/ - същност и основни принципи - 19 и 20.12.2005 г. На семинара ще бъдат представени безопасност на храните, GMP, GHP, същност и основни принципи на НАССР системата и практически стъпки за разработване и поддържане на системата НАССР. Лектори: доц. д-р Даниела Иванова и доц. д-р Елка Василева

Курсове:

Брокер на фондовата борса - 26.11.2005г. Учебната програма е съобразена с тематичния конспект на Комисията за финансов надзор, за полагане на изпит, за издаване на разрешение за практикуване на професията.

Консултант на фондовата борса - Учебната програма е съобразена с тематичния конспект на Комисията за финансов надзор, за полагане на изпит, за издаване на разрешение за практикуване на професията.

Брокер недвижими имоти - 21.11.2005 година

Офис-мениджър — 07.11.2005г.

Счетоводител — 14.11.2005г.

За повече информация: тел: 02/989 72 92, e-mail: info@obc-hermes.com , www.obc-hermes.com


 
Публикувана: 2 Ноември 2005 г. 15:11:00
 Новини

20 Октомври 2017
Българо-унгарски бизнес форум на 3 ноември 2017 г., Гранд Хотел София
още...
20 Октомври 2017
Бизнес форум в периода 8 – 10 ноември 2017 г. в гр. Минск, Беларус
още...
19 Октомври 2017
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
още...
19 Октомври 2017
Нова групажна линия на фирма MW Logistica свързва България и Франция
още...
19 Октомври 2017
Иновационен форум 26-29 ноември 2017 г, гр. Братислава, Словакия
още...

Още новини