Предстоящи обучения на образователен бизнес център Хермес

Семинари:

PR, реклама и брандинг — обучението ще се проведе на 10 и 11.11.2005г. в София. Ще бъдат дискутирани следните теми: Какво е и какво не е PR;публичност и как да печелим от нея; какво е и какво не е рекламата; цели, постижимост, очаквания; видове реклама; същност на бранда; етапи на създаване и налагане на бранда. Лектор ще бъде Александър Христов.

Лични продажби и междуличностно общуване — семинарът ще се проведе на 18 и 19.11.2005г. в София. На него ще бъдат представени и дискутирани темите: Значение на личните продажби като част от ИМК;закони в личните продажби; как да преборим конкуренцията чрез лични продажби; идеи за по-добро продаване. Трикове за справяне с клиентите; Ползи от личните продажби. Лектор — Георги Неделчев.

Интегрирани маркетингови комуникации — обучението ще се проведе на 25 и 26.11.2005г. в София. Ще бъдат представени концепцията за интегрирани маркетингови комуникации, особености и интегриране на комуникационните канали, комуникационна кампания, комуникационна агенция, креативност и комуникации, обществен и международен маркетинг. Участниците, положили успешно тест, ще получат сертификат. Лектор ще бъде Георги Неделчев.

Екологична маркировка на хранителни продукти - 17 декември 2005 година. На семинара ще бъдат представени видовете маркировки, екологична маркировка на хранителни продукти, маркировка свързана с опаковката, сертификационни системи, предимства на екологичната маркировка и изискванията на Наредбата за оползотворяване на отпадъците от опаковки.В края на обучението Вие ще разполагате с достатъчно информация за да: разпознавате екологичните маркировки, познавате системата за сертифициране на екологични хранителни продукти, познавате основните изисквания за маркировката на опаковки свързани с опазване на околната среда. Участниците положили успешно тест ще получат сертификат. Лектори: доц. д-р Даниела Иванова и доц. д-р Елка Василева.

Система за контрол и управление на безопасността на храни и напитки /системата НАСРР/ - същност и основни принципи - 19 и 20.12.2005 г. На семинара ще бъдат представени безопасност на храните, GMP, GHP, същност и основни принципи на НАССР системата и практически стъпки за разработване и поддържане на системата НАССР. Лектори: доц. д-р Даниела Иванова и доц. д-р Елка Василева

Курсове:

Брокер на фондовата борса - 26.11.2005г. Учебната програма е съобразена с тематичния конспект на Комисията за финансов надзор, за полагане на изпит, за издаване на разрешение за практикуване на професията.

Консултант на фондовата борса - Учебната програма е съобразена с тематичния конспект на Комисията за финансов надзор, за полагане на изпит, за издаване на разрешение за практикуване на професията.

Брокер недвижими имоти - 21.11.2005 година

Офис-мениджър — 07.11.2005г.

Счетоводител — 14.11.2005г.

За повече информация: тел: 02/989 72 92, e-mail: info@obc-hermes.com , www.obc-hermes.com


 
Публикувана: 2 Ноември 2005 г. 15:11:00
 Новини

18 Юни 2018
Проучване по проект RESTART набеляза основни тенденции при нуждите на бизнеса от дигитални умения
още...
01 Юни 2018
С 5 млрд. лв. намаляха парите в касите на фирмите след проверките на НАП
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...

Още новини