Предстоящи обучения на образователен бизнес център Хермес

Семинари:

PR, реклама и брандинг — обучението ще се проведе на 10 и 11.11.2005г. в София. Ще бъдат дискутирани следните теми: Какво е и какво не е PR;публичност и как да печелим от нея; какво е и какво не е рекламата; цели, постижимост, очаквания; видове реклама; същност на бранда; етапи на създаване и налагане на бранда. Лектор ще бъде Александър Христов.

Лични продажби и междуличностно общуване — семинарът ще се проведе на 18 и 19.11.2005г. в София. На него ще бъдат представени и дискутирани темите: Значение на личните продажби като част от ИМК;закони в личните продажби; как да преборим конкуренцията чрез лични продажби; идеи за по-добро продаване. Трикове за справяне с клиентите; Ползи от личните продажби. Лектор — Георги Неделчев.

Интегрирани маркетингови комуникации — обучението ще се проведе на 25 и 26.11.2005г. в София. Ще бъдат представени концепцията за интегрирани маркетингови комуникации, особености и интегриране на комуникационните канали, комуникационна кампания, комуникационна агенция, креативност и комуникации, обществен и международен маркетинг. Участниците, положили успешно тест, ще получат сертификат. Лектор ще бъде Георги Неделчев.

Екологична маркировка на хранителни продукти - 17 декември 2005 година. На семинара ще бъдат представени видовете маркировки, екологична маркировка на хранителни продукти, маркировка свързана с опаковката, сертификационни системи, предимства на екологичната маркировка и изискванията на Наредбата за оползотворяване на отпадъците от опаковки.В края на обучението Вие ще разполагате с достатъчно информация за да: разпознавате екологичните маркировки, познавате системата за сертифициране на екологични хранителни продукти, познавате основните изисквания за маркировката на опаковки свързани с опазване на околната среда. Участниците положили успешно тест ще получат сертификат. Лектори: доц. д-р Даниела Иванова и доц. д-р Елка Василева.

Система за контрол и управление на безопасността на храни и напитки /системата НАСРР/ - същност и основни принципи - 19 и 20.12.2005 г. На семинара ще бъдат представени безопасност на храните, GMP, GHP, същност и основни принципи на НАССР системата и практически стъпки за разработване и поддържане на системата НАССР. Лектори: доц. д-р Даниела Иванова и доц. д-р Елка Василева

Курсове:

Брокер на фондовата борса - 26.11.2005г. Учебната програма е съобразена с тематичния конспект на Комисията за финансов надзор, за полагане на изпит, за издаване на разрешение за практикуване на професията.

Консултант на фондовата борса - Учебната програма е съобразена с тематичния конспект на Комисията за финансов надзор, за полагане на изпит, за издаване на разрешение за практикуване на професията.

Брокер недвижими имоти - 21.11.2005 година

Офис-мениджър — 07.11.2005г.

Счетоводител — 14.11.2005г.

За повече информация: тел: 02/989 72 92, e-mail: info@obc-hermes.com , www.obc-hermes.com


 
Публикувана: 2 Ноември 2005 г. 15:11:00
 Новини

27 Юни 2017
БизнесПРО Форум: „Директни програми за финансиране от ЕС“, 4 юли 2017 г.
още...
27 Юни 2017
Режимите в екологията за малките и средни фирми ще бъдат облекчени
още...
27 Юни 2017
Агенцията по обществени поръчки публикува за обществено обсъждане проекти на типови документи
още...
27 Юни 2017
НАП връчва документи по електронен път
още...
21 Юни 2017
Покана за участие при преференциални условия в Международното изложение за хранителни продукти и напитки „Annapoorna World of Food India"
още...

Още новини