Обучение на тема „Трудови отношения и администриране на персонала“ 19.11.2005 - София

DITERAMB CONSULT организира обучение на тема „Трудови отношения и администриране на персонала. То ще се проведе на 19 ноември в София.

Какво ще научите:

- Как да подготвите максимално добрия индивидуален трудов договор?

- Как и кога да сключвате договор с клауза за изпитване?

- Как да съставяте граждански договор?

- Как да определяте трудовите задължения на персонала си?

- Кога, как и какви дисциплинарни наказания да налагате?

- Как да следвате и защитавате интересите си?


Програма:

9.00 – 11.00- Юридически способи за наемане на персонал

1.1. Индивидуалният трудов договор

1.2. Трудов договор с клауза “срок” и договор за неопределен период от време

1.3. Комбиниране на трудовите договори

1.4. Граждански договори


11.00 – 11.15 Кафе пауза

11.15 – 13.00 Документи за едностранно определяне на трудовите задължения на персонала

2.1. Длъжностна характеристика

2.2. Щатно разписание

2.3. Правилник за вътрешния трудов ред (ПВТР)


13.00 – 14.00 Обедна почивка

14.00 – 16.00 Дисциплинарни санкции

3.1. Дисциплинарни нарушения

3.2. Дисциплинарни санкции


16.00 – 16.15 Кафе пауза

16.15 – 17.30 Юридически способи за прекратяване на трудовото правоотношение

4.1. Най-често срещани основания за прекратяване на трудовото правоотношение; съдържанието на всяко едно от тях ;

4.2. Как да изберем най-подходящото основание в конкретния случай;

4.3. Как се реализира задължението на работодателя да извърши подбор;

4.4. Критериите, които трябва да бъдат приложени;

4.5. Какви видове документи и с какво съдържание трябва да се съставят;

4.6. Правните последици при незаконосъобразното реализиране на подбора;

4.7.Етапи в процедурата по прекратяване на трудовото правоотношение;

4.8. Документи в отделните етапи на процедурата; съдържание на всеки един документ;

4.9. Правните последици при незаконно осъществяване на уволнението от страна на работодателя;


Водещ: Нина Гевренова

- Главен юридически съветник по трудово право и обществено осигуряване в БТК АД;

- Адвокат в САК с богат опит в трудови спорове;

- Автор в Практическия наръчник по трудово право, "Безопасни и здравословни условия на труд" ИК "Труд и право" и др.

- Главен асистент катедра "Трудово право и обществено осигуряване" СУ "Климент Охридски";

- Преподавател в Училище по мениджмънт, Нов Български университет "Управление на различията и забрана за дискриминация", "Трудово право";

- Лектор в семинари на различни теми, свързани с практическото приложение на трудовото законодателство "Раабе" и "Интерконтакт", в конференция на вестник "Капитал"-април 2005 година и други;

- Експерт в Програмата на Американската агенция за международно развитие "Пазар на труда";


Допълнителна информация за обучението :

1.. Място на провеждане: гр. София(Лозен), DITERAMB CONSULT - TRAINING CENTER

2.. Общо часове: 7 астрономически часа

3.. Дати на провеждане: 19.11.2005 г.

4.. Група: до 15 участници

5.. Тренер: Нина Гевренова

6.. Цена: 230 лева, без включен ДДС. Включва:

a.. Специфични материали за тренинга

b.. Мултимедийно-интерактивно обучение

c.. Сертификати за обучението

d.. Техническо оборудване и зала

e.. Кафе-паузи


За повече информация и записване:

02/ 9925000; 0889241684

или на email: office@diterambconsult.com

online записване:

 
Публикувана: 8 Ноември 2005 г. 10:11:37
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини