Обучение „Управление на стреса и времето“

Обучение на тема “Управление на стреса и времето” ще се проведе в София в периода 29 – 30.11.2005г. Организатор е НБУ-Училище по мениджмънт.


По време на обучението ще бъдат разгледани следните теми:

1. Управлението на времето като ресурс за лично и организационно развитие

Какво означава да управляваме времето

Как да формулираме критерии за ефективно използване на времето

Индивидуално и корпоративно управление на времето


2. Факторите, оказващи влияние върху губенето на време

Традиционните “убийци” на времето

Неочакваните задачи – как да ги впишем в дневния си план

Как да намерим “резервите от време”


3. Определяне на целите – първа стъпка за ефективно планиране на времето


Как да определим целта?

SMART критерии при определяне на целите

Девет тайни на добре формулирания резултат

Краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели


4. Основни правила за планиране на времето

Правилото на Парето

Матрицата на Айзенхауер - схема на приоритетите: “важно-спешно”

ABC анализ

 “Къде искаме да стигнем” : пряко и обратно планиране

Основи на стратегическото планиране


5. Повишаване на личната ефективност

Йерархия на ценностите и дървото на целите

Какво трябва да знаем за себе си за да разпределим правилно времето си

Как да превърнем собствения си стереотип за възприемане на времето в инструмент за достигане на успех?

Изкуството да кажем “не”


6. Корпоративно управление на времето: философия и практика

Управление на времето като инструмент за организационно развитие

Корпоративни стандарти за организиране времето на персонала


7. Ресурси за управлението на времето

Делегирането - фактор за оптимизиране на собственото ни време. Как да делегираме задачи, когато нямаме подчинени?

Ефективни събрания и съвещания

Лични помощници

8. Природата на стреса Признаци на стреса.

9. Техники за премахване причините на стреса. Контрол върху проблемите, свързани със стреса.

10. Принципи за управления на стреса. Методи за контрол на личното равнище на стреса. Стрес буфери

11. Емоционална компетентност. Пет области на емоционалната компетентност.

12. Управление на емоциите. Контрол върху импулсивността.

13. Управление на конфликтите. Конструктивни и деструктивни конфликти.

14. Как да съхраним психологическа устойчивост в условия на промени.

15. Специални упражнения за развиване на навици за управление на стреса.

16. Разработването на личен план за управление на стреса.


Обучаващ: ас.Мария Донева, сертифициран преподавател на Open University


Цена 240 лв.


За повече информация:

НБУ – Училище по мениджмънт

тел/факс: 02/ 973 39 20, mdoneva@nbu.bg <mailto:mdoneva@nbu.bg>,
web: www.nbu.bg/um <http://www.nbu.bg/um>
 
Публикувана: 17 Ноември 2005 г. 16:11:27
 Новини

15 Август 2017
Mеждународно изложение „Marketplace Austria Food 2017"
още...
10 Август 2017
„Развитие на социалното предприемачество” - отново обявена процедура за подбор на проекти
още...
07 Август 2017
Осигуровки на работещи в чужбина
още...
02 Август 2017
Здравни осигуровки на студенти в чужбина
още...
24 Юли 2017
РТИК съдейства в изпълнението на проект Heritage for RO-BG Economy
още...

Още новини