Семинар “Европейска стaндартизация в сферата на услугите” 24.01.2006г., София

Консорциум “Европейски образователни семинарии” Ви кани да вземете участие в обучение, посветено на най-актуалните европейски тенденции в стандартизацията на услугите. Семинарът ще се проведе на 24.01.2006г. в София, в хотел „Света София”.

Свободата на предоставяне на услуги е една от четирите свободи, на които се основава функционирането на вътрешния пазар на Европейския съюз. Въпросите относно свободата на предоставяне на услуги се съдържат в чл.49-54 от Договора за създаване на Европейската общност, като целта е да се премахнат съществуващите пречки пред движението и пребиваването вътре в Общността на организации (дружества или фирми), предоставящи или разпространяващи услуги.Поради това понятието “свободно предоставяне на услуги” е тясно свързано с правото на установяване, т.е.правото на предприемане на дейност от самонаето лице, както и създаването на предприятия в друга държава-членка при условията, предвидени от нейните законите за собствените й граждани и предприятия.

На семинара ще бъдат представени основните въпроси, свързани с приемането на стандарти в сферата на услугите. Ще бъде демонстрирана настоящата картина в обслужващите сектори в Европа с помощта на множество примери. Конкретно ще бъдат демонстриране стандарти и добри практики в информационните технологии при реализиране на бизнес-услуги. Накрая ще бъдат дискутирани възможностите и предизвикателствата пред българските организации – доставчици на услуги в контекста на присъединяването ни към ЕС.

Лектори:

Доц. Лучия Илиева- бизнес-консултант с дългогодишен международен опит по Европейска интеграция и управление на проекти (PHARE, САПАРД, LGI/OSI-Europe, програмите на OSF, GTZ, UNEP, UNDP и др.); специализирала “Управление на ЕС-програми и проекти” в Брюксел и Виена; член на постоянна Работна група по “Структурни фондове на ЕС - усвояване на средствата за България и Румъния”.

Мариан Гоцев- експерт Информационни технологии с богат международен опит в клоновете на Sophitek East и LionBridgeв Амстердам, Ница, Дъблин и Токио; партньор общи ИТ-решения в СИЕЛА;мениджър на MGM Software.

_________________________________________________________________________

Програма на семинара

09:00-09:30 Регистрация на участниците

09:30-11:00

1.ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА НА ЕС В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ:

· Основни принципи на вътрешния пазар

· Лисабонска стратегия (2000-2010)

· Същност на принципа на свободно предоставяне на услуги

· Какво представлява сектор “услуги”

· Защо за Европа е важен сектора на услугите

· Сектор “Услуги” в България

11:00–11:30 Кафе-пауза

11:30-13:00

2.ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ ЗА УСЛУГИ

· Какво представляват Европейските стандарти

· Кой и защо изработва стандартите в ЕС

· Ролята на CEN за стандартизацията на услугите

· Настояща ситуация в стандартизацията на услуги - съществуващи Европейски стандарти за услуги

· Европейски стандарти в процес на разработка

· Групова дискусия : “ЗА и ПРОТИВ стандартизация в сферата на услугите”

13:00:14:00 Обяд в ресторанта на хотела

14:00-15:30

3.СПЕЦИФИКА НА СТАНДАРТИТЕ ЗА УСЛУГИ

· Как разликата между стоки и услуги влияе на стандартизационния процес

· Типология на стандартите в услугите – какво може да се стандартизира

· Европейска стратегия за стандартизация на услугите

4.БЪЛГАРИЯ КАТО ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОР НА ЕС

· Общ преглед на търговията на България с ЕС

· Основни позиции по Преговорна глава 3: “Свободно предоставяне на услуги”

15:30-16:00 Кафе-пауза

16:00-17:30

5.СТАНДАРТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА БИЗНЕС-УСЛУГИ

17:30-18:30 Въпроси и отговори. Финална дискусия.

Цена на участник: 220.00 лв./с ДДС /

Цената включва: обяд, 2кафе-паузи, такса обучение, учебни материали, сертификат и ДДС.

Настаняване на участниците след предварителна заявка и срещу допълнително заплащане, както следва:

Единична стая – 65.00 лв. Двойна стая – 90.00 лв.

За заявкии информация :

Туристическа агенция "ИВИС"- тел/факс 02/ 9818218 тел. 02/9876927

E-mail: ivis@cablebg.net ivis@datacom.bg

Консултантска агенция "ЛИМАСОЛ" - тел. 02/ 8513558

E-mail:limasol@consultant.bg

Заявки за участие и плащания се приемат до 16януари 2006 г.

 
Публикувана: 12 Януари 2006 г. 13:01:31
 Новини

20 Юни 2018
БТПП и Посолството на КНР в София организират бизнес форум
още...
18 Юни 2018
Проучване по проект RESTART набеляза основни тенденции при нуждите на бизнеса от дигитални умения
още...
01 Юни 2018
С 5 млрд. лв. намаляха парите в касите на фирмите след проверките на НАП
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...

Още новини