Семинар “Европейска стaндартизация в сферата на услугите” 24.01.2006г., София

Консорциум “Европейски образователни семинарии” Ви кани да вземете участие в обучение, посветено на най-актуалните европейски тенденции в стандартизацията на услугите. Семинарът ще се проведе на 24.01.2006г. в София, в хотел „Света София”.

Свободата на предоставяне на услуги е една от четирите свободи, на които се основава функционирането на вътрешния пазар на Европейския съюз. Въпросите относно свободата на предоставяне на услуги се съдържат в чл.49-54 от Договора за създаване на Европейската общност, като целта е да се премахнат съществуващите пречки пред движението и пребиваването вътре в Общността на организации (дружества или фирми), предоставящи или разпространяващи услуги.Поради това понятието “свободно предоставяне на услуги” е тясно свързано с правото на установяване, т.е.правото на предприемане на дейност от самонаето лице, както и създаването на предприятия в друга държава-членка при условията, предвидени от нейните законите за собствените й граждани и предприятия.

На семинара ще бъдат представени основните въпроси, свързани с приемането на стандарти в сферата на услугите. Ще бъде демонстрирана настоящата картина в обслужващите сектори в Европа с помощта на множество примери. Конкретно ще бъдат демонстриране стандарти и добри практики в информационните технологии при реализиране на бизнес-услуги. Накрая ще бъдат дискутирани възможностите и предизвикателствата пред българските организации – доставчици на услуги в контекста на присъединяването ни към ЕС.

Лектори:

Доц. Лучия Илиева- бизнес-консултант с дългогодишен международен опит по Европейска интеграция и управление на проекти (PHARE, САПАРД, LGI/OSI-Europe, програмите на OSF, GTZ, UNEP, UNDP и др.); специализирала “Управление на ЕС-програми и проекти” в Брюксел и Виена; член на постоянна Работна група по “Структурни фондове на ЕС - усвояване на средствата за България и Румъния”.

Мариан Гоцев- експерт Информационни технологии с богат международен опит в клоновете на Sophitek East и LionBridgeв Амстердам, Ница, Дъблин и Токио; партньор общи ИТ-решения в СИЕЛА;мениджър на MGM Software.

_________________________________________________________________________

Програма на семинара

09:00-09:30 Регистрация на участниците

09:30-11:00

1.ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА НА ЕС В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ:

· Основни принципи на вътрешния пазар

· Лисабонска стратегия (2000-2010)

· Същност на принципа на свободно предоставяне на услуги

· Какво представлява сектор “услуги”

· Защо за Европа е важен сектора на услугите

· Сектор “Услуги” в България

11:00–11:30 Кафе-пауза

11:30-13:00

2.ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ ЗА УСЛУГИ

· Какво представляват Европейските стандарти

· Кой и защо изработва стандартите в ЕС

· Ролята на CEN за стандартизацията на услугите

· Настояща ситуация в стандартизацията на услуги - съществуващи Европейски стандарти за услуги

· Европейски стандарти в процес на разработка

· Групова дискусия : “ЗА и ПРОТИВ стандартизация в сферата на услугите”

13:00:14:00 Обяд в ресторанта на хотела

14:00-15:30

3.СПЕЦИФИКА НА СТАНДАРТИТЕ ЗА УСЛУГИ

· Как разликата между стоки и услуги влияе на стандартизационния процес

· Типология на стандартите в услугите – какво може да се стандартизира

· Европейска стратегия за стандартизация на услугите

4.БЪЛГАРИЯ КАТО ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОР НА ЕС

· Общ преглед на търговията на България с ЕС

· Основни позиции по Преговорна глава 3: “Свободно предоставяне на услуги”

15:30-16:00 Кафе-пауза

16:00-17:30

5.СТАНДАРТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА БИЗНЕС-УСЛУГИ

17:30-18:30 Въпроси и отговори. Финална дискусия.

Цена на участник: 220.00 лв./с ДДС /

Цената включва: обяд, 2кафе-паузи, такса обучение, учебни материали, сертификат и ДДС.

Настаняване на участниците след предварителна заявка и срещу допълнително заплащане, както следва:

Единична стая – 65.00 лв. Двойна стая – 90.00 лв.

За заявкии информация :

Туристическа агенция "ИВИС"- тел/факс 02/ 9818218 тел. 02/9876927

E-mail: ivis@cablebg.net ivis@datacom.bg

Консултантска агенция "ЛИМАСОЛ" - тел. 02/ 8513558

E-mail:limasol@consultant.bg

Заявки за участие и плащания се приемат до 16януари 2006 г.

 
Публикувана: 12 Януари 2006 г. 13:01:31
 Новини

19 Април 2018
Състезание „Green Talents 2018“ стартира
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини