Международна конференция на тема “Улесняване на административните процедури за бизнеса”

На 23 - 24 януари 2006 г. в х-л “Кемпински-Зографски” в зала „София 1” ще се проведе Международна конференция на тема “Улесняване на административните процедури за бизнеса”. Конференцията се реализира по проект “Елиос: интегриран план за развитие на българската публична администрация” на регионална провинция Енна – Италия, финансиран от Министерство на промишлеността на Сицилия в съгласие с италиански закон за подпомагане на връзките с Балканските страни. Проектътцели премахването на административните и бюрократични пречки пред създаването на нови български предприятия.

Целтана проекта е подобряване на координацията между търговските палати и публичната администрация чрез изграждане на партньорска мрежа, която да укрепи капацитета на палатите чрез няколко модулни обучения на персонала и в структурата на търговските палати се създадат специализирани Обслужващи центрове (one-stop-shop).

Програматана двудневната конференция, включва доклади, посветени на регулацията на административните процедури, ефектът от публичната администрация върху развитието на малките и средни предприятия, възможностите за инвестиции в България и създаването на предприятия, транснационални и съвместни проекти с Регион Сицилия, добри практики на обслужване на едно гише в регион Енна и т.н. Програмата е публикувана на Интернет страницата на БТПП www.bcci.bg .

Лекторина конференцията са представители на Българската търговско-промишлена палата, търговско-промишлените палати на Велико Търново, Враца, Добрич, Ямбол, Министерство на промишлеността на Сицилия, Европейската комисия, Университета в Есекс, Българската агенция за инвестиции, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Института за пазарни изследвания.

Участиетона българските фирми в мероприятието е безплатно.

Официален език на конференцията - български

За допълнителна информация и заявки за участие:

Евро Инфо Център при БТПП
тел.: (02) 981 10 99
факс: (02) 988 50 67
e-mail: eic@bcci.bg

 
Публикувана: 17 Януари 2006 г. 11:01:49
 Новини

05 Декември 2017
Регионални профили: показатели за развитие 2017
още...
17 Ноември 2017
Уебинар „Пазарни възможности за европейския земеделски бизнес, в контекста на Споразумението за свободна търговия ЕС–Япония”
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
09 Ноември 2017
Предложени са промени в Закона за туризма
още...
09 Ноември 2017
БТПП издава сертификати на класираните фирми в ТОП 100 и ТОП 1500+
още...

Още новини