Международна конференция на тема “Улесняване на административните процедури за бизнеса”

На 23 - 24 януари 2006 г. в х-л “Кемпински-Зографски” в зала „София 1” ще се проведе Международна конференция на тема “Улесняване на административните процедури за бизнеса”. Конференцията се реализира по проект “Елиос: интегриран план за развитие на българската публична администрация” на регионална провинция Енна – Италия, финансиран от Министерство на промишлеността на Сицилия в съгласие с италиански закон за подпомагане на връзките с Балканските страни. Проектътцели премахването на административните и бюрократични пречки пред създаването на нови български предприятия.

Целтана проекта е подобряване на координацията между търговските палати и публичната администрация чрез изграждане на партньорска мрежа, която да укрепи капацитета на палатите чрез няколко модулни обучения на персонала и в структурата на търговските палати се създадат специализирани Обслужващи центрове (one-stop-shop).

Програматана двудневната конференция, включва доклади, посветени на регулацията на административните процедури, ефектът от публичната администрация върху развитието на малките и средни предприятия, възможностите за инвестиции в България и създаването на предприятия, транснационални и съвместни проекти с Регион Сицилия, добри практики на обслужване на едно гише в регион Енна и т.н. Програмата е публикувана на Интернет страницата на БТПП www.bcci.bg .

Лекторина конференцията са представители на Българската търговско-промишлена палата, търговско-промишлените палати на Велико Търново, Враца, Добрич, Ямбол, Министерство на промишлеността на Сицилия, Европейската комисия, Университета в Есекс, Българската агенция за инвестиции, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Института за пазарни изследвания.

Участиетона българските фирми в мероприятието е безплатно.

Официален език на конференцията - български

За допълнителна информация и заявки за участие:

Евро Инфо Център при БТПП
тел.: (02) 981 10 99
факс: (02) 988 50 67
e-mail: eic@bcci.bg

 
Публикувана: 17 Януари 2006 г. 11:01:49
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини