Семинар „Европейски структурни фондове 2007-2013”

На 11 февруари 2006г. ще се проведе семинар на тема „Европейски структурни фондове 2007-2013: новата финансова рамка и възможности за усвояване на средствата”. Обучението се организира от консорциум „Европейски образователни семинари” и ще се проведе в хотел „Адмирал”, Златни пясъци. Във фокуса на внимание ще бъде току-що приетата финансова рамка на ЕС за предстоящия седемгодишен период, новите правила и постановки за участие с проекти. Продробно ще бъдeразгледан съвременният модел за управление на проекти (ProjectCycleManagement) и неговото използване при кандидатстване по Европейски програми. Ще бъдат дискутирани приликите и разликите в управлението на проекти по предприсъединителните и структурните фондове.

Лекторката доц. Лучия Илиева е член на постоянна работна група по Структурните фондове за България и Румъния и е специализирала “Управление на ЕС-програми и проекти”, “Регионално управление” и “Европейски изисквания към бизнеса” в Брюксел и Виена. Тя има дългогодишния опит като международен бизнес-консултант по PHARE, САПАРД, LGI/OSI-Europe, програмите на OSF, GTZ, UNEP др.

Цена на участник в двойна стая : 295.00 ( с ДДС )

Доплащане за единична стая - 20.00 лв.

За участници в семинара без настаняване – 260.00

Цената включва: 1нощувка в двойна стая, 1закуска, 1 обяд, 1вечеря , кафе-пауза, такса за обучение, учебни материали и сертификат.

ОСНОВНИ ТЕМИ НА СЕМИНАРА

09:30-11:00

1.СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ – ИНСТРУМЕНТ НА ЕС ЗА ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ХАРМОНИЗАЦИЯ

· Основни цели на структурните фондове

· Видове структурни фондове–настоящ период (2000-2006)

· Новата финансова рамка на ЕС за 2007-2013 г.

· Структурните фондове през периода 2007-2013 г.

11:30-13:00

2.ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ

· Налични финансови инструменти – ФАР, ИСПА и САПАРД

· Преминаване от предприсъединителни към структурни фондове

  • Новости за предстоящи възможности за финансиране - Актуални възможности пред бизнеса за финансиране по Програма ФАР – представяне на:

Проекта по ФАР 2004: „Подкрепа за повишаване на

конкурентоспособността на българските предприятия”, и на

проектите по ФАР 2005 "Въвеждане на клъстерен подход и

установяване на пилотен клъстерен модел" и „Подкрепа за

изпълнението на Националната иновационна стратегия”–

възможности за кандидатстване, срокове и изисквания

3. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ 2007-2013:

Представяне на проекта на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” – приоритети и мерки по Оперативната програма, принципни положения във връзка с финансирането на проекти, ограничителни условия, произтичащи от правилата на ЕС за държавните помощи

13:00 -14:30 Обяд в ресторанта на хотела

14:30-16:30

4. КАК ДА УСВОЯВАМЕ СРЕДСТВАТА ПО СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ

· Прилики и разлики при управлението на проекти по предприсъединителни програми и структурни фондове

· Основни европейски изисквания за разработка на проекти в рамките на Структурните фондове – 2007-2013

· Основни умения за управление на проектния цикъл

· Прогнозиране на проектните резултати

· Кои са участниците в проекта – практическа работа

· Оценка на проблемите – практическа работа

16:30-17:00 Кафе-пауза

17:00 – 19:30

· Поставяне на целите и определяне на приоритетите – практическа работа

· Логическа рамка : правилното изготвяне

o Дефиниране на индикатори

o Събиране на данни

· План на дейностите - Обвързване на дейностите с бюджета

· Отчетност

5. ФИНАЛНА ДИСКУСИЯ

За заявкии информация :

Туристическа агенция "ИВИС"- тел/факс 02/ 9818218 тел. 02/9876927

E-mail: ivis@cablebg.net ivis@datacom.bg

Консултантска агенция "ЛИМАСОЛ" - тел. 02/ 8513558

E-mail:limasol@consultant.bg

Заявки се приемат до 7 февруари 2006 г.

 
Публикувана: 31 Януари 2006 г. 10:01:58
 Новини

20 Юни 2018
БТПП и Посолството на КНР в София организират бизнес форум
още...
18 Юни 2018
Проучване по проект RESTART набеляза основни тенденции при нуждите на бизнеса от дигитални умения
още...
01 Юни 2018
С 5 млрд. лв. намаляха парите в касите на фирмите след проверките на НАП
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...

Още новини