Семинар „Европейски структурни фондове 2007-2013”

На 11 февруари 2006г. ще се проведе семинар на тема „Европейски структурни фондове 2007-2013: новата финансова рамка и възможности за усвояване на средствата”. Обучението се организира от консорциум „Европейски образователни семинари” и ще се проведе в хотел „Адмирал”, Златни пясъци. Във фокуса на внимание ще бъде току-що приетата финансова рамка на ЕС за предстоящия седемгодишен период, новите правила и постановки за участие с проекти. Продробно ще бъдeразгледан съвременният модел за управление на проекти (ProjectCycleManagement) и неговото използване при кандидатстване по Европейски програми. Ще бъдат дискутирани приликите и разликите в управлението на проекти по предприсъединителните и структурните фондове.

Лекторката доц. Лучия Илиева е член на постоянна работна група по Структурните фондове за България и Румъния и е специализирала “Управление на ЕС-програми и проекти”, “Регионално управление” и “Европейски изисквания към бизнеса” в Брюксел и Виена. Тя има дългогодишния опит като международен бизнес-консултант по PHARE, САПАРД, LGI/OSI-Europe, програмите на OSF, GTZ, UNEP др.

Цена на участник в двойна стая : 295.00 ( с ДДС )

Доплащане за единична стая - 20.00 лв.

За участници в семинара без настаняване – 260.00

Цената включва: 1нощувка в двойна стая, 1закуска, 1 обяд, 1вечеря , кафе-пауза, такса за обучение, учебни материали и сертификат.

ОСНОВНИ ТЕМИ НА СЕМИНАРА

09:30-11:00

1.СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ – ИНСТРУМЕНТ НА ЕС ЗА ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ХАРМОНИЗАЦИЯ

· Основни цели на структурните фондове

· Видове структурни фондове–настоящ период (2000-2006)

· Новата финансова рамка на ЕС за 2007-2013 г.

· Структурните фондове през периода 2007-2013 г.

11:30-13:00

2.ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ

· Налични финансови инструменти – ФАР, ИСПА и САПАРД

· Преминаване от предприсъединителни към структурни фондове

  • Новости за предстоящи възможности за финансиране - Актуални възможности пред бизнеса за финансиране по Програма ФАР – представяне на:

Проекта по ФАР 2004: „Подкрепа за повишаване на

конкурентоспособността на българските предприятия”, и на

проектите по ФАР 2005 "Въвеждане на клъстерен подход и

установяване на пилотен клъстерен модел" и „Подкрепа за

изпълнението на Националната иновационна стратегия”–

възможности за кандидатстване, срокове и изисквания

3. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ 2007-2013:

Представяне на проекта на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” – приоритети и мерки по Оперативната програма, принципни положения във връзка с финансирането на проекти, ограничителни условия, произтичащи от правилата на ЕС за държавните помощи

13:00 -14:30 Обяд в ресторанта на хотела

14:30-16:30

4. КАК ДА УСВОЯВАМЕ СРЕДСТВАТА ПО СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ

· Прилики и разлики при управлението на проекти по предприсъединителни програми и структурни фондове

· Основни европейски изисквания за разработка на проекти в рамките на Структурните фондове – 2007-2013

· Основни умения за управление на проектния цикъл

· Прогнозиране на проектните резултати

· Кои са участниците в проекта – практическа работа

· Оценка на проблемите – практическа работа

16:30-17:00 Кафе-пауза

17:00 – 19:30

· Поставяне на целите и определяне на приоритетите – практическа работа

· Логическа рамка : правилното изготвяне

o Дефиниране на индикатори

o Събиране на данни

· План на дейностите - Обвързване на дейностите с бюджета

· Отчетност

5. ФИНАЛНА ДИСКУСИЯ

За заявкии информация :

Туристическа агенция "ИВИС"- тел/факс 02/ 9818218 тел. 02/9876927

E-mail: ivis@cablebg.net ivis@datacom.bg

Консултантска агенция "ЛИМАСОЛ" - тел. 02/ 8513558

E-mail:limasol@consultant.bg

Заявки се приемат до 7 февруари 2006 г.

 
Публикувана: 31 Януари 2006 г. 10:01:58
 Новини

19 Април 2018
Състезание „Green Talents 2018“ стартира
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини