Семинари на Центъра за европейско образование през февруари 2006г.

* Промени в социалното и здравно осигуряване 2006 - 11.02.2006 г. /събота/. Семинарът е насочен към мениджъри по ЧР, работодатели, мениджъри и счетоводители.

В програмата:

1.Новите моменти в социалното осигуряване през 2006 г.

2.Промените в Кодекса за социално осигуряване.

3.Осигурителен доход, осигурителен стаж.

4.Осигурителни вноски — размери и срокове за внасяне.

5.Парични обезщетения за временна неработоспособност и майчинство

Контрол, жалби, санкции

6.Промените в начина на установяване и събиране на задължения за осигурителни вноски по реда на новия Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

7. Променивъв внасянето на здравно осигурителни вноски

8. Доказване на здравно осигурителен статус и промени в закона

Образци на заявления

9. Заключение. Въпроси и отговори

Лектор: Аспасия Петкова - Експерт в НАП

****

* Мотивацията - как да разберем и управляваме ефективно персонала - 16-17. 02.2006 г. /четвъртък и петък/. Семинарът е насочен към ръководителите от високи и средни управленски нива, чиято работа изисква непосредствен контакт със служителите, в условията на интензивна комуникация.

В програмата:

Първи ден: Мотивационни постановки за обяснението на човешкото поведение

Втори ден: Управление на междуличностната комуникация в организацията

Семинарът може да бъде адаптиран за вътрешнофирмено обучение.

Лектор:В. Иванова Ризова- експерт в областта на управлението на човешките ресурси. Сертифициран експерт на SLGThomasInternational(Österreich). Автор на над 60 психологически материала.

****

* Технология и инструменти за ефективни продажби- 23-24.02.2006 г. /четвъртък и петък/. Базов тренинг за мениджъри по продажбите. В тренинга се разглеждат основните проблеми при работа с клиенти: търсене на клиенти и създаване на клиентска база данни, психология на общуване с клиента, влиянието на продавача върху решението за покупка, установяване на дългосрочни отношения с клиента. Акцентът е върху навиците за водене на преговори: подготовка за среща, начало на преговорите, първо впечатление, презентация на продукта/услугата, аргументация, справяне с възраженията, преговори за цената, завършване на преговорите.

В програмата:

Първи ден Продажбата като инструмент за удовлетворяване на потребностите на клиентите

Втори ден Продажбата като процес

Семинарът може да бъде адаптиран за вътрешнофирмено обучение.

Лектор: М. Донева, преподавател и консултант по маркетинг, тренер

Семинар

Дата

Такса

Заявка

Промени в социалното и здравно осигуряване 2006

11.02.2006 г.

120лв.

Мотивацията - как да разберем и управляваме ефективно персонала

16-17. 02.2006 г.

240лв.

Технология и инструменти за ефективни продажби

23-24.02.2006 г.

240 лв.

При участие на повече от трима служители от една организация или на повече от един семинар ползвате 10% отстъпка

За заявки: E-mail: ceomk@ava-bg.com; ceomk@abv.bg

За повече информация: Д. Русинов тел.: 8582526

 
Публикувана: 31 Януари 2006 г. 10:01:53
 Новини

05 Декември 2017
Регионални профили: показатели за развитие 2017
още...
17 Ноември 2017
Уебинар „Пазарни възможности за европейския земеделски бизнес, в контекста на Споразумението за свободна търговия ЕС–Япония”
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
09 Ноември 2017
Предложени са промени в Закона за туризма
още...
09 Ноември 2017
БТПП издава сертификати на класираните фирми в ТОП 100 и ТОП 1500+
още...

Още новини