Семинари на Центъра за европейско образование през февруари 2006г.

* Промени в социалното и здравно осигуряване 2006 - 11.02.2006 г. /събота/. Семинарът е насочен към мениджъри по ЧР, работодатели, мениджъри и счетоводители.

В програмата:

1.Новите моменти в социалното осигуряване през 2006 г.

2.Промените в Кодекса за социално осигуряване.

3.Осигурителен доход, осигурителен стаж.

4.Осигурителни вноски — размери и срокове за внасяне.

5.Парични обезщетения за временна неработоспособност и майчинство

Контрол, жалби, санкции

6.Промените в начина на установяване и събиране на задължения за осигурителни вноски по реда на новия Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

7. Променивъв внасянето на здравно осигурителни вноски

8. Доказване на здравно осигурителен статус и промени в закона

Образци на заявления

9. Заключение. Въпроси и отговори

Лектор: Аспасия Петкова - Експерт в НАП

****

* Мотивацията - как да разберем и управляваме ефективно персонала - 16-17. 02.2006 г. /четвъртък и петък/. Семинарът е насочен към ръководителите от високи и средни управленски нива, чиято работа изисква непосредствен контакт със служителите, в условията на интензивна комуникация.

В програмата:

Първи ден: Мотивационни постановки за обяснението на човешкото поведение

Втори ден: Управление на междуличностната комуникация в организацията

Семинарът може да бъде адаптиран за вътрешнофирмено обучение.

Лектор:В. Иванова Ризова- експерт в областта на управлението на човешките ресурси. Сертифициран експерт на SLGThomasInternational(Österreich). Автор на над 60 психологически материала.

****

* Технология и инструменти за ефективни продажби- 23-24.02.2006 г. /четвъртък и петък/. Базов тренинг за мениджъри по продажбите. В тренинга се разглеждат основните проблеми при работа с клиенти: търсене на клиенти и създаване на клиентска база данни, психология на общуване с клиента, влиянието на продавача върху решението за покупка, установяване на дългосрочни отношения с клиента. Акцентът е върху навиците за водене на преговори: подготовка за среща, начало на преговорите, първо впечатление, презентация на продукта/услугата, аргументация, справяне с възраженията, преговори за цената, завършване на преговорите.

В програмата:

Първи ден Продажбата като инструмент за удовлетворяване на потребностите на клиентите

Втори ден Продажбата като процес

Семинарът може да бъде адаптиран за вътрешнофирмено обучение.

Лектор: М. Донева, преподавател и консултант по маркетинг, тренер

Семинар

Дата

Такса

Заявка

Промени в социалното и здравно осигуряване 2006

11.02.2006 г.

120лв.

Мотивацията - как да разберем и управляваме ефективно персонала

16-17. 02.2006 г.

240лв.

Технология и инструменти за ефективни продажби

23-24.02.2006 г.

240 лв.

При участие на повече от трима служители от една организация или на повече от един семинар ползвате 10% отстъпка

За заявки: E-mail: ceomk@ava-bg.com; ceomk@abv.bg

За повече информация: Д. Русинов тел.: 8582526

 
Публикувана: 31 Януари 2006 г. 10:01:53
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини