Семинар на тема „Прилагане на европейски еко-политики и търговия с емисии”

Консорциум „европейски образователни семинари” организира обучение на тема „Повишаване конкурентноспособността на фирмите чрез прилагане на европейски еко-политики и търговия с емисии” на 24.02.2006г. На семинара ще бъдат представени основните въпроси, свързани с прилагането на Европейските еко-политики и стандарти в областта на околната среда. Ще бъдат дискутирани предимствата на системите за управление на околната среда и възможностите за сертифициране по стандарта ISO14001.Ще бъде споделен опита на Гърция в областта на еко-политиките и ще бъдат представени възможностите за финансиране чрез екологични проекти в рамките на Кохезионния фонд. Подробно ще бъде разяснена схемата за търговия с вредни емисии и участието на българските фирми в Европейската схема.

Лектори:

Никос Киурос – Президент на VECTIS LTD Business Management & Consulting, Солун-Гърция, експерт по системи за управление на ОС, консултант в клона на Lloyds– Гърция.

Юлия Николова– юрист, “Болар-Консулт” АД

Доц. Лучия Илиева- бизнес-консултант с дългогодишен международен опит по Европейска интеграция и управление на проекти (PHARE, САПАРД, LGI/OSI-Europe, програмите на OSF, GTZ, UNEP, UNDP и др.); специализирала “Управление на ЕС-програми и проекти” в Брюксел и Виена; член на постоянна Работна група по “Структурни фондове на ЕС - усвояване на средствата за България и Румъния”.

Цена: 260 лв с ДДС

Цената включва: обяд, 2кафе-паузи, такса обучение, учебни материали, консекутивен превод, сертификат и ДДС.

Настаняване на участниците след предварителна заявка и срещу допълнително заплащане, както следва:

Единична стая – 65.00 лв. Двойна стая – 90.00 лв.

Програма на семинара

09:00-09:30 Регистрация на участниците

09:30-11:00

1. ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2007-2013.

· Основни направления за работа в областта на околната среда

· Основни проблеми, които трябва да бъдат решени от ЕС

· План за здраве и околна среда 2004-2006

· Стратегия на ЕС за устойчиво развитие до 2010 г.

2.ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ ПО ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ - ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ФИРМИТЕ

11:00–11:30 Кафе-пауза

11:30-13:00

3.СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO14001

· Основни принципи на ISO14001 - Какво представлявастандарта и кога е удачно да се прилага

· Опита на Гърция в областта на еко-стандартите

· Как се повишава конкурентноспособността на фирмите, прилагащи еко-стандартите.

13:00-14:00 Обяд в ресторанта на хотела

14:00-15:30

4. ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ

· Европейско законодателство за търговия с емисии – Директива 2003/87

· Нормативна уредба в РБългария за търговия с емисии

15:30-16:00 Кафе-пауза

16:00-18:00

· Практики в търговията с емисии в страните от ЕС - примери

Въпроси и отговори. Финална дискусия.

За заявки:

Туристическа агенция "ИВИС"- тел/факс 02/ 9818218 тел. 02/9876927

E-mail: ivis@cablebg.net ivis@datacom.bg

За информация по програмата на семинара:

ЛИМАСОЛ, доц. Илиева, 02/851-35-58 0888/87-12-08

Краен срок за приемане на зявки 22 февруари 2006 г., 17:00 ч.

 
Публикувана: 16 Февруари 2006 г. 16:02:54
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини