Семинар на тема „Прилагане на европейски еко-политики и търговия с емисии”

Консорциум „европейски образователни семинари” организира обучение на тема „Повишаване конкурентноспособността на фирмите чрез прилагане на европейски еко-политики и търговия с емисии” на 24.02.2006г. На семинара ще бъдат представени основните въпроси, свързани с прилагането на Европейските еко-политики и стандарти в областта на околната среда. Ще бъдат дискутирани предимствата на системите за управление на околната среда и възможностите за сертифициране по стандарта ISO14001.Ще бъде споделен опита на Гърция в областта на еко-политиките и ще бъдат представени възможностите за финансиране чрез екологични проекти в рамките на Кохезионния фонд. Подробно ще бъде разяснена схемата за търговия с вредни емисии и участието на българските фирми в Европейската схема.

Лектори:

Никос Киурос – Президент на VECTIS LTD Business Management & Consulting, Солун-Гърция, експерт по системи за управление на ОС, консултант в клона на Lloyds– Гърция.

Юлия Николова– юрист, “Болар-Консулт” АД

Доц. Лучия Илиева- бизнес-консултант с дългогодишен международен опит по Европейска интеграция и управление на проекти (PHARE, САПАРД, LGI/OSI-Europe, програмите на OSF, GTZ, UNEP, UNDP и др.); специализирала “Управление на ЕС-програми и проекти” в Брюксел и Виена; член на постоянна Работна група по “Структурни фондове на ЕС - усвояване на средствата за България и Румъния”.

Цена: 260 лв с ДДС

Цената включва: обяд, 2кафе-паузи, такса обучение, учебни материали, консекутивен превод, сертификат и ДДС.

Настаняване на участниците след предварителна заявка и срещу допълнително заплащане, както следва:

Единична стая – 65.00 лв. Двойна стая – 90.00 лв.

Програма на семинара

09:00-09:30 Регистрация на участниците

09:30-11:00

1. ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2007-2013.

· Основни направления за работа в областта на околната среда

· Основни проблеми, които трябва да бъдат решени от ЕС

· План за здраве и околна среда 2004-2006

· Стратегия на ЕС за устойчиво развитие до 2010 г.

2.ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ ПО ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ - ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ФИРМИТЕ

11:00–11:30 Кафе-пауза

11:30-13:00

3.СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO14001

· Основни принципи на ISO14001 - Какво представлявастандарта и кога е удачно да се прилага

· Опита на Гърция в областта на еко-стандартите

· Как се повишава конкурентноспособността на фирмите, прилагащи еко-стандартите.

13:00-14:00 Обяд в ресторанта на хотела

14:00-15:30

4. ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ

· Европейско законодателство за търговия с емисии – Директива 2003/87

· Нормативна уредба в РБългария за търговия с емисии

15:30-16:00 Кафе-пауза

16:00-18:00

· Практики в търговията с емисии в страните от ЕС - примери

Въпроси и отговори. Финална дискусия.

За заявки:

Туристическа агенция "ИВИС"- тел/факс 02/ 9818218 тел. 02/9876927

E-mail: ivis@cablebg.net ivis@datacom.bg

За информация по програмата на семинара:

ЛИМАСОЛ, доц. Илиева, 02/851-35-58 0888/87-12-08

Краен срок за приемане на зявки 22 февруари 2006 г., 17:00 ч.

 
Публикувана: 16 Февруари 2006 г. 16:02:54
 Новини

05 Декември 2017
Регионални профили: показатели за развитие 2017
още...
17 Ноември 2017
Уебинар „Пазарни възможности за европейския земеделски бизнес, в контекста на Споразумението за свободна търговия ЕС–Япония”
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
09 Ноември 2017
Предложени са промени в Закона за туризма
още...
09 Ноември 2017
БТПП издава сертификати на класираните фирми в ТОП 100 и ТОП 1500+
още...

Още новини