Семинар на тема „Управление на европейски проекти”

Семинар на тема „Управление на европейски проекти” ще се проведе от 18 до 19 март 2006г. в Севлиево. Участниците в обучението ще получат пълна информация относно усвояването наЕвропейските финансови средствапо Предприсъединителните и Структурните фондове. Семинарът третира широккръг от въпроси от изключителна важност, свързани с умението да разработваме и управляваме успешни проекти. Специално внимание ще се обърне на новитефинансовимеморандуми на РБългария с ЕСи възможностите за участие с проекти, както и на специалните изисквания за представяне на проекти в рамките на Структурните фондове 2007-2013. Предвидена е практическа работа и консултации, свързани с разработката на проекти по текущи покани от страна на участниците в семинара.

Лекторката доц. Лучия Илиева е специализирала “Управление на ЕС-програми и проекти” и “Европейски изисквания към бизнеса” в Брюксел и Виена. Тя има дългогодишния опит като международен бизнес-консултант по PHARE, САПАРД, LGI/OSI-Europe, програмите на OSF, GTZ, UNEP др.

Цена на участник, настанен в двойна стая : 300.00 лв. (с ДДС)

Доплащане за единична стая - 15.00 лв.

За участници в семинара без настаняване – 265.00 лв.

Цената включва: 1нощувка в двойна стая, 1закуска, 1 обяд, 1вечеря , кафе-пауза, такса за обучение, сертификат и учебни материали.

ОСНОВНИ ТЕМИ НА СЕМИНАРА

МОДУЛ І: ЕВРОПЕЙСКИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

1.Новата финансова рамка на ЕС за 2007-2013 г.

2. Предприсъединителни финансови инструменти

3. Преминаване от предприсъединителни към структурни фондове

4. Новости за предстоящи възможности за финансиране по Програма ФАР съгласно финансовите меморандуми с ЕС до 2009 г.

5. Основни принципи на финансиране по Европейските схеми

 

МОДУЛ ІІ: КАК ДА РАЗРАБОТВАМЕ ПЕЧЕЛИВШИ ПРОЕКТИ

6.Какво представлява предложението за проект, какво е най-важно да знаем и на какво обръщат внимание донорите.

7.Къде да търсим партньори за съвместни проекти на национално и международно ниво. Как се правят партньорски проекти.

8. Първи стъпки за разработка на успешен проект:

  • Вникване в същността на проектната тематика. Ролята на Ръководителя на проекта.
  • Събиране на необходимата информация и дефиниране на проблема
  • Определяне на проектните цели и задачи
  • Оценка какво е направено до сега по проблематиката на проекта
  • Определяне на стратегия за решаване на проблема

9.Планиране на проектните дейности:

  • Планиране на дейностите
  • Планиране на ресурсите
  • Времеви график

10.Прогнозиране на резултатите от проекта, планиране на риска и обезпечаване на устойчивост.

11.Правилно изготвяне на проектния бюджет – бюджетна матрица, собствен принос, финансови и нефинансови ресурси.

12.Какво представлява логическата матрица на проекта и как се създава.

13.Представяне на валидни придружаващи документи към проекта

 

МОДУЛ ІІІ: КАК ДА УСВОЯВАМЕ СРЕДСТВАТА ПО СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ

14.Прилики и разлики при управлението на проекти по предприсъединителни програми и структурни фондове. Основни европейски изисквания за разработка на проекти в рамките на Структурните фондове – 2007-2013

15.Основни умения за управление на проектния цикъл

16.Прогнозиране на проектните резултати

17.Кои са участниците в проекта – практическа работа

18.Оценка на проблемите – практическа работа

МОДУЛ ІV: КАК ДА УПРАВЛЯВАМЕ ПРОЕКТИТЕ

19.Подбор на проектния екип и на подизпълнители. Взаимоотношения с партньорите и с всички, засегнати от проектните дейности

20.Как се извършва мониторинг и оценка на проекта

21.Документация и комуникация. Как да разпространим най-ефективно информация относно развитието и резултатите от проекта

22.Как да представим отчетните доклади (междинен и окончателен)

За заявки:

Туристическа агенция "ИВИС"- тел/факс 02/ 9818218 тел. 02/9876927

E-mail: ivis@cablebg.net ivis@datacom.bg

За допълнителна информация по програмата на семинара :

Консултантска агенция "ЛИМАСОЛ" - тел. 02/ 8513558

E-mail:limasol@consultant.bg

Заявки се приемат до 15март 2006 г.

 
Публикувана: 2 Март 2006 г. 15:03:56
 Новини

16 Януари 2018
Второ издание на Празник на розата- гр. Ханой, Виетнам, 8 – 11 март 2018 г.
още...
15 Януари 2018
РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР
още...
05 Декември 2017
Регионални профили: показатели за развитие 2017
още...
17 Ноември 2017
Уебинар „Пазарни възможности за европейския земеделски бизнес, в контекста на Споразумението за свободна търговия ЕС–Япония”
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...

Още новини