Семинар на тема „Управление на европейски проекти”

Семинар на тема „Управление на европейски проекти” ще се проведе от 18 до 19 март 2006г. в Севлиево. Участниците в обучението ще получат пълна информация относно усвояването наЕвропейските финансови средствапо Предприсъединителните и Структурните фондове. Семинарът третира широккръг от въпроси от изключителна важност, свързани с умението да разработваме и управляваме успешни проекти. Специално внимание ще се обърне на новитефинансовимеморандуми на РБългария с ЕСи възможностите за участие с проекти, както и на специалните изисквания за представяне на проекти в рамките на Структурните фондове 2007-2013. Предвидена е практическа работа и консултации, свързани с разработката на проекти по текущи покани от страна на участниците в семинара.

Лекторката доц. Лучия Илиева е специализирала “Управление на ЕС-програми и проекти” и “Европейски изисквания към бизнеса” в Брюксел и Виена. Тя има дългогодишния опит като международен бизнес-консултант по PHARE, САПАРД, LGI/OSI-Europe, програмите на OSF, GTZ, UNEP др.

Цена на участник, настанен в двойна стая : 300.00 лв. (с ДДС)

Доплащане за единична стая - 15.00 лв.

За участници в семинара без настаняване – 265.00 лв.

Цената включва: 1нощувка в двойна стая, 1закуска, 1 обяд, 1вечеря , кафе-пауза, такса за обучение, сертификат и учебни материали.

ОСНОВНИ ТЕМИ НА СЕМИНАРА

МОДУЛ І: ЕВРОПЕЙСКИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

1.Новата финансова рамка на ЕС за 2007-2013 г.

2. Предприсъединителни финансови инструменти

3. Преминаване от предприсъединителни към структурни фондове

4. Новости за предстоящи възможности за финансиране по Програма ФАР съгласно финансовите меморандуми с ЕС до 2009 г.

5. Основни принципи на финансиране по Европейските схеми

 

МОДУЛ ІІ: КАК ДА РАЗРАБОТВАМЕ ПЕЧЕЛИВШИ ПРОЕКТИ

6.Какво представлява предложението за проект, какво е най-важно да знаем и на какво обръщат внимание донорите.

7.Къде да търсим партньори за съвместни проекти на национално и международно ниво. Как се правят партньорски проекти.

8. Първи стъпки за разработка на успешен проект:

  • Вникване в същността на проектната тематика. Ролята на Ръководителя на проекта.
  • Събиране на необходимата информация и дефиниране на проблема
  • Определяне на проектните цели и задачи
  • Оценка какво е направено до сега по проблематиката на проекта
  • Определяне на стратегия за решаване на проблема

9.Планиране на проектните дейности:

  • Планиране на дейностите
  • Планиране на ресурсите
  • Времеви график

10.Прогнозиране на резултатите от проекта, планиране на риска и обезпечаване на устойчивост.

11.Правилно изготвяне на проектния бюджет – бюджетна матрица, собствен принос, финансови и нефинансови ресурси.

12.Какво представлява логическата матрица на проекта и как се създава.

13.Представяне на валидни придружаващи документи към проекта

 

МОДУЛ ІІІ: КАК ДА УСВОЯВАМЕ СРЕДСТВАТА ПО СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ

14.Прилики и разлики при управлението на проекти по предприсъединителни програми и структурни фондове. Основни европейски изисквания за разработка на проекти в рамките на Структурните фондове – 2007-2013

15.Основни умения за управление на проектния цикъл

16.Прогнозиране на проектните резултати

17.Кои са участниците в проекта – практическа работа

18.Оценка на проблемите – практическа работа

МОДУЛ ІV: КАК ДА УПРАВЛЯВАМЕ ПРОЕКТИТЕ

19.Подбор на проектния екип и на подизпълнители. Взаимоотношения с партньорите и с всички, засегнати от проектните дейности

20.Как се извършва мониторинг и оценка на проекта

21.Документация и комуникация. Как да разпространим най-ефективно информация относно развитието и резултатите от проекта

22.Как да представим отчетните доклади (междинен и окончателен)

За заявки:

Туристическа агенция "ИВИС"- тел/факс 02/ 9818218 тел. 02/9876927

E-mail: ivis@cablebg.net ivis@datacom.bg

За допълнителна информация по програмата на семинара :

Консултантска агенция "ЛИМАСОЛ" - тел. 02/ 8513558

E-mail:limasol@consultant.bg

Заявки се приемат до 15март 2006 г.

 
Публикувана: 2 Март 2006 г. 15:03:56
 Новини

23 Март 2018
Семинар относно Регламента за защита на личните данни (GDPR)
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини