Семинар на тема „Стратегии за участие в структурните фондове”

Консорциум „Европейски образователни семинари” продължава инициативата за повишаване познанията на бизнеса и местната власт относно съвременните тенденции за Европейско финансиране и пълноценно усвояване на средствата по Структурните фондове 2007-2013.Във фокуса на внимание ще бъде приетата финансова рамка на ЕС за предстоящия седемгодишен период, Европейските приоритети и тяхното отражение в Оперативните програми на България. Подробно ще бъдат разгледани и разяснени възможностите за финансиране в рамките на тези програми.

Семинарът ще се проведе в х-л Адмирал, Златни Пясъци в периода 7-8 април 2006г.

Лекторката доц. Лучия Илиева е член на постоянна работна група по Структурните фондове за България и Румъния и е специализирала “Управление на ЕС-програми и проекти”, “Регионално управление” и “Европейски изисквания към бизнеса” в Брюксел и Виена. Тя има дългогодишния опит като международен бизнес-консултант по PHARE, САПАРД, LGI/OSI-Europe, програмите на OSF, GTZ, UNEP др.

Цена на участник в двойна стая : 320.00 ( с ДДС )

Цената включва: 1нощувка в двойна стая, 1закуска, 1 обяд, 1вечеря , 1 кафе-пауза, такса за обучение, учебни материали и сертификат.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

1 ден:

12:30-13:30

Регистрация на участниците

13:30-15:00

1.ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИИ ЗА СБЛИЖАВАНЕ 2007-2013

  • Лисабонска стратегия
  • Приоритети на ЕС 2007-2013 г.

2.СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ – ИНСТРУМЕНТ НА ЕС ЗА ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ХАРМОНИЗАЦИЯ

  • Основни цели на структурните фондове
  • Видове структурни фондове – настоящ период (2000-2006)
  • Новата финансова рамка на ЕС за 2007-2013 г.

· Структурните фондове през периода 2007-2013

15:00-15:30

Кафе-пауза

15:30-17:30

3.ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ

  • Налични финансови инструменти – ФАР, ИСПА и САПАРД
  • Преминаване от пред присъединителни към структурни фондове
  • Новости за предстоящи възможности за финансиране – Актуални възможности за финансиране по Програма ФАР – представяне на:

Програма: Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия

Програма: Въвеждане на клъстерен подход и установяване на пилотен клъстерен модел

Програма: Подкрепа за изпълнението на Националната иновационна стратегия”– възможности за кандидатстване, срокове и изисквания

4.ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ 2007-2013:

Представяне на проекта на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” – приоритети и мерки по Оперативната програма, принципни положения във връзка с финансирането на проекти.

2 ден

08:00 –09:00

Закуска

09:00-10:00

Представяне на проекта на Оперативна програма “Околна среда” и възможностите за финансиране на екологични проекти и проекти за енергийна ефективност.

10:00-10:30

Почивка

10:30-12:00

Представяне на проекта на Оперативна програма “Регионално развитие” - приоритети и мерки по Оперативната програма, принципни положения във връзка с финансирането на проекти.

12:00- 13:00

Обща финална дискусия

За заявки:

Туристическа агенция "ИВИС"- тел/факс 02/ 9818218 тел. 02/9876927

E-mail: ivis@cablebg.net ivis@datacom.bg

За допълнителна информация по програмата на семинара :

Консултантска агенция "ЛИМАСОЛ" - тел. 02/ 8513558

E-mail:limasol@consultant.bg

Заявки се приемат до 4април 2006 г.

 
Публикувана: 31 Март 2006 г. 15:03:09
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини