Курс „Ръководни и Лидерски умения за Мениджъри”

Курс на тема „Ръководни Лидерски умения за Мениджъри” организира „Международен панаирен и конгресен център” ООД. Обучението ще се проведе от 6 до 8 април 2006г. в София.

Този тридневен управленски тренинг за организационна ефективност представя класическия подход на приложните поведенчески науки „ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ” (Organization Development - OD) към ключовите управленски и лидерски функции. Разбирането и усъвършенстването на мениджмънта касае взаимодействието между бизнес целите, работните екипи и индивидуалните действия и очаквания, процеса на управленско въздействие върху живота в организацията и поведението на всички работещи в нея хора.

Основна тема в тази програма за обучение е удовлетворяването на потребността от нарастване на организационната ефективност и значението в този процес на ролите на организационното управление и динамично-ситуативното лидерство като интегриращи, аналитични и развойни дейности със сложна психосоциална същност, която не може да се сведе до тривиалните административно-икономическите модели.

Ключови тематични области:

➢ Същност на организационното поведение и управленските функции

➢ Управлението и влиянията му върху организационното поведение и човешките отношения в организацията

➢ Мениджмънтът като приложна поведенческа наука: лична, екипна и организационна ефективност

➢ Общ мениджмънт или фокусирано управление на изпълнението

➢ Подходи към управленските и лидерските функции

➢ Същност на управленската динамика и смисъл на лидерството в бизнеса

➢ Концепции и техники на мениджмънта

➢ Подходи към лидерските стилове

➢ Управление на организационното планиране

➢ Организационен дизайн, взаимозависимост на ролевите и транзактни системи

➢ Методи за овластяване на сътрудниците и развитие на управляемостта

➢ Мениджмънта като интегративно организационно поведение

➢ Управленска ефективност, креативност и пълномощност

➢ Оценка на изпълнението на трудовите задачи и мерки за усъвършенстване

➢ Същност на управленския контрол, делегирането и участието в управлението

➢ Модели за трудова мотивация и техните управленски приложения

➢ Мениджърите и удовлетвореността от работата

➢ Постигане на съвместно разбиране, групова продуктивност и win-win решения

➢ Управленски практики в подкрепа на приноса и ангажираността на всеки член на организацията

➢ Окуражаване на организационното учене и екипното решаване на проблемите

➢ Резултативно и ситуативно лидерство

➢ Практикуване на организационно развитие и бизнес лидерство

Цена: 500 лева, без включен ДДС. Включва:

a.. Специфични материали за тренинга

b.. Мултимедийно-интерактивно обучение

c.. Сертификати за обучението

d.. Техническо оборудване и зала

e.. Кафе-паузи и обяд

За контакти: Борис Дойчинов

телефони: (02) 866 03 91, 866 03 93

факс: (02) 866 03 93

e-mail: ifce@netissat.bg

 
Публикувана: 31 Март 2006 г. 15:03:32
 Новини

19 Април 2018
Състезание „Green Talents 2018“ стартира
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини