Курс „Ръководни и Лидерски умения за Мениджъри”

Курс на тема „Ръководни Лидерски умения за Мениджъри” организира „Международен панаирен и конгресен център” ООД. Обучението ще се проведе от 6 до 8 април 2006г. в София.

Този тридневен управленски тренинг за организационна ефективност представя класическия подход на приложните поведенчески науки „ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ” (Organization Development - OD) към ключовите управленски и лидерски функции. Разбирането и усъвършенстването на мениджмънта касае взаимодействието между бизнес целите, работните екипи и индивидуалните действия и очаквания, процеса на управленско въздействие върху живота в организацията и поведението на всички работещи в нея хора.

Основна тема в тази програма за обучение е удовлетворяването на потребността от нарастване на организационната ефективност и значението в този процес на ролите на организационното управление и динамично-ситуативното лидерство като интегриращи, аналитични и развойни дейности със сложна психосоциална същност, която не може да се сведе до тривиалните административно-икономическите модели.

Ключови тематични области:

➢ Същност на организационното поведение и управленските функции

➢ Управлението и влиянията му върху организационното поведение и човешките отношения в организацията

➢ Мениджмънтът като приложна поведенческа наука: лична, екипна и организационна ефективност

➢ Общ мениджмънт или фокусирано управление на изпълнението

➢ Подходи към управленските и лидерските функции

➢ Същност на управленската динамика и смисъл на лидерството в бизнеса

➢ Концепции и техники на мениджмънта

➢ Подходи към лидерските стилове

➢ Управление на организационното планиране

➢ Организационен дизайн, взаимозависимост на ролевите и транзактни системи

➢ Методи за овластяване на сътрудниците и развитие на управляемостта

➢ Мениджмънта като интегративно организационно поведение

➢ Управленска ефективност, креативност и пълномощност

➢ Оценка на изпълнението на трудовите задачи и мерки за усъвършенстване

➢ Същност на управленския контрол, делегирането и участието в управлението

➢ Модели за трудова мотивация и техните управленски приложения

➢ Мениджърите и удовлетвореността от работата

➢ Постигане на съвместно разбиране, групова продуктивност и win-win решения

➢ Управленски практики в подкрепа на приноса и ангажираността на всеки член на организацията

➢ Окуражаване на организационното учене и екипното решаване на проблемите

➢ Резултативно и ситуативно лидерство

➢ Практикуване на организационно развитие и бизнес лидерство

Цена: 500 лева, без включен ДДС. Включва:

a.. Специфични материали за тренинга

b.. Мултимедийно-интерактивно обучение

c.. Сертификати за обучението

d.. Техническо оборудване и зала

e.. Кафе-паузи и обяд

За контакти: Борис Дойчинов

телефони: (02) 866 03 91, 866 03 93

факс: (02) 866 03 93

e-mail: ifce@netissat.bg

 
Публикувана: 31 Март 2006 г. 15:03:32
 Новини

20 Юни 2018
БТПП и Посолството на КНР в София организират бизнес форум
още...
18 Юни 2018
Проучване по проект RESTART набеляза основни тенденции при нуждите на бизнеса от дигитални умения
още...
01 Юни 2018
С 5 млрд. лв. намаляха парите в касите на фирмите след проверките на НАП
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...

Още новини