Обучение „Методическа подготовка за участие в конкурсите за работа в институциите на ЕС”

РТИК съобщава, че Евро Инфо Център – Пловдив към Търговската Камара в Пловдив организира обучение на тема „Методическа подготовка за участие в конкурсите за работа в институциите на ЕС”.

Във връзка с процеса на интегриране на страната ни в Европейския съюз се откриват нови възможности за българските граждани да учат, работят и живеят в Европа и да кандидатстват за работа в европейските институции. Конкурсните процедури за работа в различните структури и служби на европейската администрация изискват обаче сериозна подготовка и определени знания и умения. Вашият шанс да получите пълна информация за отворената конкурсна процедура и да се подготвите методологично за конкурсните изпити е участието Ви в този пилотен курс!

КОГА: 28-30 Април 2006 г.

ЦЕЛИ: - Да предостави на участниците конкретна и практически насочена информация за провежданите в европейсктие институции конкурси за работа с оглед на тяхната подготовка за кандидатстване.

- Да систематизира и актуализира познанията на участниците за европеисйкия интеграционен процес в контекста на предстоящите конкурсни изпити

МЕТОДИКА: Обучението е изцяло спрактическа насоченост. В методиката на обучението са включени различни интерактивни форми на обучение – кратки лекционни презентации, практически упражнения, симулация и анализ на изпитни тестове, полезни съвети, открити дискусии.

ПРОГРАМА: Курсът предлага модулна програма, съобразена със структурата на реално проведени конкурси за работа в ЕС. Особено полезно в този курс е, че програмата представя в цялост откритата конкурсна процедура за кандидатстване на работа в европейските институции – участниците в обучението ще имат възможността да се запознаят с всички фази, етапи и елементи на отворените конкурси.

ЦЕНА: (300 лв – редовна такса; 200 лв – такса за студенти)

КРАЕН СРОК

ЗА ЗАПИСВАНЕ: 20 април 2006 г.

БРОЙКИ: ОГРАНИЧЕНИ!!!

РЕГИСТРАЦИЯ: Бланка за регистрация може да получите от Евро Инфо Център – Пловдив - e-mail: bg807eic@plovdiv-chamber.org, www.plovdiv-chamber.org, тел: 032/962618, 968880.

 
Публикувана: 12 Април 2006 г. 14:04:30
 Новини

15 Август 2017
Mеждународно изложение „Marketplace Austria Food 2017"
още...
10 Август 2017
„Развитие на социалното предприемачество” - отново обявена процедура за подбор на проекти
още...
07 Август 2017
Осигуровки на работещи в чужбина
още...
02 Август 2017
Здравни осигуровки на студенти в чужбина
още...
24 Юли 2017
РТИК съдейства в изпълнението на проект Heritage for RO-BG Economy
още...

Още новини