Обучение „Методическа подготовка за участие в конкурсите за работа в институциите на ЕС”

РТИК съобщава, че Евро Инфо Център – Пловдив към Търговската Камара в Пловдив организира обучение на тема „Методическа подготовка за участие в конкурсите за работа в институциите на ЕС”.

Във връзка с процеса на интегриране на страната ни в Европейския съюз се откриват нови възможности за българските граждани да учат, работят и живеят в Европа и да кандидатстват за работа в европейските институции. Конкурсните процедури за работа в различните структури и служби на европейската администрация изискват обаче сериозна подготовка и определени знания и умения. Вашият шанс да получите пълна информация за отворената конкурсна процедура и да се подготвите методологично за конкурсните изпити е участието Ви в този пилотен курс!

КОГА: 28-30 Април 2006 г.

ЦЕЛИ: - Да предостави на участниците конкретна и практически насочена информация за провежданите в европейсктие институции конкурси за работа с оглед на тяхната подготовка за кандидатстване.

- Да систематизира и актуализира познанията на участниците за европеисйкия интеграционен процес в контекста на предстоящите конкурсни изпити

МЕТОДИКА: Обучението е изцяло спрактическа насоченост. В методиката на обучението са включени различни интерактивни форми на обучение – кратки лекционни презентации, практически упражнения, симулация и анализ на изпитни тестове, полезни съвети, открити дискусии.

ПРОГРАМА: Курсът предлага модулна програма, съобразена със структурата на реално проведени конкурси за работа в ЕС. Особено полезно в този курс е, че програмата представя в цялост откритата конкурсна процедура за кандидатстване на работа в европейските институции – участниците в обучението ще имат възможността да се запознаят с всички фази, етапи и елементи на отворените конкурси.

ЦЕНА: (300 лв – редовна такса; 200 лв – такса за студенти)

КРАЕН СРОК

ЗА ЗАПИСВАНЕ: 20 април 2006 г.

БРОЙКИ: ОГРАНИЧЕНИ!!!

РЕГИСТРАЦИЯ: Бланка за регистрация може да получите от Евро Инфо Център – Пловдив - e-mail: bg807eic@plovdiv-chamber.org, www.plovdiv-chamber.org, тел: 032/962618, 968880.

 
Публикувана: 12 Април 2006 г. 14:04:30
 Новини

19 Април 2018
Състезание „Green Talents 2018“ стартира
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини