Обучение „Методическа подготовка за участие в конкурсите за работа в институциите на ЕС”

РТИК съобщава, че Евро Инфо Център – Пловдив към Търговската Камара в Пловдив организира обучение на тема „Методическа подготовка за участие в конкурсите за работа в институциите на ЕС”.

Във връзка с процеса на интегриране на страната ни в Европейския съюз се откриват нови възможности за българските граждани да учат, работят и живеят в Европа и да кандидатстват за работа в европейските институции. Конкурсните процедури за работа в различните структури и служби на европейската администрация изискват обаче сериозна подготовка и определени знания и умения. Вашият шанс да получите пълна информация за отворената конкурсна процедура и да се подготвите методологично за конкурсните изпити е участието Ви в този пилотен курс!

КОГА: 28-30 Април 2006 г.

ЦЕЛИ: - Да предостави на участниците конкретна и практически насочена информация за провежданите в европейсктие институции конкурси за работа с оглед на тяхната подготовка за кандидатстване.

- Да систематизира и актуализира познанията на участниците за европеисйкия интеграционен процес в контекста на предстоящите конкурсни изпити

МЕТОДИКА: Обучението е изцяло спрактическа насоченост. В методиката на обучението са включени различни интерактивни форми на обучение – кратки лекционни презентации, практически упражнения, симулация и анализ на изпитни тестове, полезни съвети, открити дискусии.

ПРОГРАМА: Курсът предлага модулна програма, съобразена със структурата на реално проведени конкурси за работа в ЕС. Особено полезно в този курс е, че програмата представя в цялост откритата конкурсна процедура за кандидатстване на работа в европейските институции – участниците в обучението ще имат възможността да се запознаят с всички фази, етапи и елементи на отворените конкурси.

ЦЕНА: (300 лв – редовна такса; 200 лв – такса за студенти)

КРАЕН СРОК

ЗА ЗАПИСВАНЕ: 20 април 2006 г.

БРОЙКИ: ОГРАНИЧЕНИ!!!

РЕГИСТРАЦИЯ: Бланка за регистрация може да получите от Евро Инфо Център – Пловдив - e-mail: bg807eic@plovdiv-chamber.org, www.plovdiv-chamber.org, тел: 032/962618, 968880.

 
Публикувана: 12 Април 2006 г. 14:04:30
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини