Семинар „Правила и процедури за участие в обществени поръчки, финансирани от Европейския бюджет”

От 28 до 29 април 2006г. в Рибарица ще се проведе семинар на тема „Правила и процедури за участие в обществени поръчки, финансирани от Европейския бюджет” . Организатор е Консорциум „Европейски и образователни семинари”. По време на курса ще бъде представена най-новата информация относно обществените поръчки, финансирани от Европейския бюджет. Семинарът третира един кръг от въпроси от изключителна важност, свързани с умението да участваме в Европейски търгове. Материалът е разработен съгласно актуализираното и влязло в сила на 01 февруари 2006 Практическото ръководство за договорни процедури в рамките на бюджета на ЕС – PRAG2006и е съпроводен с множество практически примерии дискусии.

На участниците ще бъдат предоставени електронни носители (CD), съдържащи пълния текст на новото Ръководство и образци от всички съпровождащи документи при кандидатстване.

Лектори:

Доц. Лучия Илиева е член на постоянна работна група по Структурните фондове за България и Румъния и е специализирала “Управление на ЕС-програми и проекти”, “Регионално управление” и “Европейски изисквания към бизнеса” в Брюксел и Виена. Тя има дългогодишния опит като международен бизнес-консултант по PHARE, САПАРД, LGI/OSI-Europe, програмите на OSF, GTZ, UNEP др.

Христо Димитров е представител на българския офис на Marsh & McLennan Companies-глобален лидер в областта на управлението на риска и застрахователно-брокерските услуги, магистър по застраховане и социално осигуряване, с над 10 години опит на застрахователния пазар, специализирал в областта на Обществените поръчки по раздел услуги-застраховане.

Цена на участник в двойна стая : 290.00 лв.( с ДДС )

Цената включва: 1нощувка в двойна стая, 1закуска, 1 обяд, 1вечеря , 1 кафе-пауза, такса за обучение, учебни материали и сертификат.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

1 ден:

12:00-14:00

Пристигане, настаняване и регистрация на участниците

14:00-15:30

1.Кратък преглед на историята на ЕС, цели и задачи на съюза, Основни функции на ЕС; Институции на ЕС; Европейски фондове – видове и значение

2. Практическо ръководство за Европейски тръжни процедури – общи правила. Централизирано и децентрализирано управление.

Критерии за избираемост на кандидатите.

15:30-16:00

Кафе-пауза

16:00-18:00

3. Видове тръжни процедури.

4. Прилики и разлики на Европейските процедури с българския ЗОП. Регистър за обществени поръчки в България

5. Управление на риска и застрахователна защита, допирни точки с процедурите по ЗОП. Европейски бизнес без адекватна застрахователна защита = скок без парашут.

6.Търгове за услуги – видове приложими тръжни процедури в зависимост от стойността на договора, подготвяне на тръжно досие, комисия по оценка, процедури за оценка, сключване на договор.

18:00-19:00

Дискусия и отговор на въпроси

19:30

Вечеря

2 ден

08:00 –09:00

Закуска

09:00-11:00

7. Търгове за доставки – видове приложими тръжни процедури в зависимост от стойността на договора, подготвяне на тръжно досие, комисия по оценка, процедури за оценка, сключване на договор.

8.Търгове за строителни работи – видове приложими тръжни процедури в зависимост от стойността на договора, подготвяне на тръжно досие, комисия по оценка, процедури за оценка, сключване на договор.

9.Търгове за подизпълнители по Европейски грантови схеми

11:00-11:30

Почивка

11:30-12:30

Обща финална дискусия

12:30- 13:30

Обяд и отпътуване на участниците

Заявки се приемат до 26 април 2006г.

За заявки:

Туристическа агенция "ИВИС"- тел/факс 02/ 9818218 тел. 02/9876927

E-mail: ivis@cablebg.net ivis@datacom.bg

За допълнителна информация по програмата на семинара :

Консултантска агенция "ЛИМАСОЛ" - тел. 02/ 8513558

E-mail: limasol@consultant.bg

 
Публикувана: 18 Април 2006 г. 9:04:53
 Новини

18 Юни 2018
Проучване по проект RESTART набеляза основни тенденции при нуждите на бизнеса от дигитални умения
още...
01 Юни 2018
С 5 млрд. лв. намаляха парите в касите на фирмите след проверките на НАП
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...

Още новини