Семинар „Правила и процедури за участие в обществени поръчки, финансирани от Европейския бюджет”

От 28 до 29 април 2006г. в Рибарица ще се проведе семинар на тема „Правила и процедури за участие в обществени поръчки, финансирани от Европейския бюджет” . Организатор е Консорциум „Европейски и образователни семинари”. По време на курса ще бъде представена най-новата информация относно обществените поръчки, финансирани от Европейския бюджет. Семинарът третира един кръг от въпроси от изключителна важност, свързани с умението да участваме в Европейски търгове. Материалът е разработен съгласно актуализираното и влязло в сила на 01 февруари 2006 Практическото ръководство за договорни процедури в рамките на бюджета на ЕС – PRAG2006и е съпроводен с множество практически примерии дискусии.

На участниците ще бъдат предоставени електронни носители (CD), съдържащи пълния текст на новото Ръководство и образци от всички съпровождащи документи при кандидатстване.

Лектори:

Доц. Лучия Илиева е член на постоянна работна група по Структурните фондове за България и Румъния и е специализирала “Управление на ЕС-програми и проекти”, “Регионално управление” и “Европейски изисквания към бизнеса” в Брюксел и Виена. Тя има дългогодишния опит като международен бизнес-консултант по PHARE, САПАРД, LGI/OSI-Europe, програмите на OSF, GTZ, UNEP др.

Христо Димитров е представител на българския офис на Marsh & McLennan Companies-глобален лидер в областта на управлението на риска и застрахователно-брокерските услуги, магистър по застраховане и социално осигуряване, с над 10 години опит на застрахователния пазар, специализирал в областта на Обществените поръчки по раздел услуги-застраховане.

Цена на участник в двойна стая : 290.00 лв.( с ДДС )

Цената включва: 1нощувка в двойна стая, 1закуска, 1 обяд, 1вечеря , 1 кафе-пауза, такса за обучение, учебни материали и сертификат.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

1 ден:

12:00-14:00

Пристигане, настаняване и регистрация на участниците

14:00-15:30

1.Кратък преглед на историята на ЕС, цели и задачи на съюза, Основни функции на ЕС; Институции на ЕС; Европейски фондове – видове и значение

2. Практическо ръководство за Европейски тръжни процедури – общи правила. Централизирано и децентрализирано управление.

Критерии за избираемост на кандидатите.

15:30-16:00

Кафе-пауза

16:00-18:00

3. Видове тръжни процедури.

4. Прилики и разлики на Европейските процедури с българския ЗОП. Регистър за обществени поръчки в България

5. Управление на риска и застрахователна защита, допирни точки с процедурите по ЗОП. Европейски бизнес без адекватна застрахователна защита = скок без парашут.

6.Търгове за услуги – видове приложими тръжни процедури в зависимост от стойността на договора, подготвяне на тръжно досие, комисия по оценка, процедури за оценка, сключване на договор.

18:00-19:00

Дискусия и отговор на въпроси

19:30

Вечеря

2 ден

08:00 –09:00

Закуска

09:00-11:00

7. Търгове за доставки – видове приложими тръжни процедури в зависимост от стойността на договора, подготвяне на тръжно досие, комисия по оценка, процедури за оценка, сключване на договор.

8.Търгове за строителни работи – видове приложими тръжни процедури в зависимост от стойността на договора, подготвяне на тръжно досие, комисия по оценка, процедури за оценка, сключване на договор.

9.Търгове за подизпълнители по Европейски грантови схеми

11:00-11:30

Почивка

11:30-12:30

Обща финална дискусия

12:30- 13:30

Обяд и отпътуване на участниците

Заявки се приемат до 26 април 2006г.

За заявки:

Туристическа агенция "ИВИС"- тел/факс 02/ 9818218 тел. 02/9876927

E-mail: ivis@cablebg.net ivis@datacom.bg

За допълнителна информация по програмата на семинара :

Консултантска агенция "ЛИМАСОЛ" - тел. 02/ 8513558

E-mail: limasol@consultant.bg

 
Публикувана: 18 Април 2006 г. 9:04:53
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини